Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8877 (Iskvareno duhovno znanje treba biti ispravljeno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8877, 30 Listopad 1964

ISKVARENO DUHOVNO ZNANJE TREBA BITI ISPRAVLJENO…

Vi ljudi nećete uspjeti u pobijanju Čiste Istine, vi se možete uvijek osloniti na ono što ste primili kroz Moj duh. Jer čak ako vam je Riječ bila mentalno prenešena to jeste i uvijek će ostati Moja Riječ koju bi vi bili nesposobni čuti da sebe najprije niste oblikovali tako da se ‘Moj duh’ može uliti u vas. Jer onda ću Ja također voditi vaše misli, vi ćete biti nesposobni imati pogrešne misli ako sebe najprije izručite Meni i apelirate Mi za primanje istine… Međutim, drugačija je situacija ako čovjek ne ispuni preduvjete koji dozvoljavaju djelovanje Mojega duha u njemu… U tom slučaju on ne može biti siguran s obzirom na to da li je njegovo razmišljanje obmanuto, s obzirom na to da li njegove misli zastranjuju. Zbog toga je suštinski važno za vas ljude da najprije provjerite u pogledu toga da li i do koje mjere čovjek može govoriti o duhovnoj aktivnosti… što može sa lakoćom biti ustanovljeno kada je dosada nepoznato znanje bilo dostavljeno čovjeku… znanje koje otkriva tajne stvaranja i objašnjava mu značenje i svrhu njegovog zemaljskog postojanja…  

Ako je, međutim, ova informacija bila stečena iz knjiga… ako čovjek studira postojeće duhovno znanje… ako on stoga analizira znanje, on ne može tvrditi da je bio ‘ispunjen Mojim duhom’. Njegovo razmišljanje zasigurno može biti ispravno ako je on postignuo nužne preduvjete, ali onda duhovno znanje, koje je na Zemlju došlo kroz djelovanje Mojega duha, neće ni biti promijenjeno. Ali ako su se takve promjene dogodile i Ja Osobno ih ispravljam, onda opet i iznova treba postaviti pitanje ‘Tko je prosvjetljen od strane Božjeg Duha?’ Ja ne podučavam nositelje svjetla za Sebe bez da im dodijelim Čistu Istinu. I jednom kada Sam pozvao nekoga da istupi za istinu također Sam mu dao zadatak prihvaćanja znanja od Mene i toga da sebe smatra primateljem Čiste Istine. Jer Ja doista znam gdje se pogreška/zabluda ugmizala i uvijek ću ispraviti obmanjujuće učenje. Ipak jedna je stvar sigurna… Moj je neprijatelj uspio u tome da vas zaroni nazad u tamu, uspio je u tome da zavara vas… koji vjerujete kako živite u istini budući ste ju prihvatili od jednog od Mojih posvećenih/predanih slugu… i da predstavi njegove vlastite ideje koje vi sada gorljivo zastupate i na taj način Mi otežavate da vam ponovno donesem Čistu Istinu…

Zabluda vas neće dovesti do cilja… i ako cijelim srcem ne žudite istinu vi niti nećete biti sposobni sebe odvojiti od pogrešnih misli. Vaša je vizija zatamnjena, to nije ostala stvar jednostavnog širenja Moje Riječi kroz duhovno probuđenog slugu… toliko puno neprosvjetljenih suradnika su u tome igrali ulogu. Oni su svojeglavo dodali objašnjenja ili promijenili izvorni tekst i na taj način nisu pomogli nego su nanijeli štetu djelu… I zbog njihove slobodne volje Ja Sam ih bio nesposoban spriječiti to napraviti. Jednostavna, čista Riječ koja je bila naumljena učiniti ljude sretnima je izgubila njezinu vrijednost čim su ljudi započeli mijenjati izvorne tekstove i usklađivati ih sa uobičajenom jezičnom upotrebom… Vi ljudi bi trebali uzeti u obzir dužinu vremena i činjenicu kako će se rad Mojega neprijatelja tijekom posljednjih dana uvijek odnositi na ispravljanje Moje Riječi. Uzmite u obzir to da se on koristi svjetovnim duhom kako bi opčinio ljude… uzmite u obzir da su jedino duhovno probuđeni ljudi bili sposobni štititi ovo znanje i da je zaštita odgore bila garantirana jedino tim slugama… koji bi se onda držali istine… ali da nikakva takva garancija nije postojala sa svjetovnim su-radnicima koji su prema tome i dalje imali svjetovne interese i također su okrenuli ova nova otkrovenja u ‘svjetovnu stvar’.

To je zašto Ja uvijek odabirem ljude koji su se povukli iz svijeta kojima mogu Sebe otkriti, budući je uzdizanje nad svijetom temeljni uvjet kako bi bio sposoban dostaviti Moja otkrovenja na Zemlju. I oni se nikada ne trebaju brinuti za svoje zemaljske potrebe. Ako je čovjek tako posvećen Meni da on podupire širenje ovih otkrovenja ona će biti njegov posljednji izvor zarade budući on zna kako se Ja brinem za njega… I sve dok ‘posuda Mojega duha’ ima ovaj stav ona će također distribuirati čistu istinu, jer budući je duhovno probuđena ona će odbaciti svako obmanjujuće učenje… Ipak koliko dugo će duhovno znanje ostati čisto jednom kada opet prođe kroz ljudske ruke koje nisu tako čiste i tako voljne služiti Mi? Prema tome Ja moram opet i iznova izliti Mojega duha u čistu posudu tako da su zablude prokazane/raskrinkane koje Ja opet moram ispraviti. I ako vam sada kažem kako čak ni Knjiga nad Knjigama više nije čista i neiskvarena vi također možete računati na činjenicu da nova otkrovenja neće ostati tako čista da ne bi trebala ikakvog ispravljanja. I ako se pogreška sastoji od činjenice da je Moje savršenstvo dovedeno u pitanje, onda se može jasno prepoznati utjecaj Mojega neprijatelja koji će, u posljednjim danima, uložiti svaki napor kako bi ugušio ljubav ljudi spram Mene, koja je jedina koja vas sjedinjuje sa Mnom sada i zauvijek.

AMEN

Spread the Truth