Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8869 (Staza kroz sotonin svijet…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8869, 17 Listopad 1964

STAZA KROZ SOTONIN SVIJET…

Svijet je Sotonin djelokrug a ipak vi trebate proći kroz njega jer svi vi ste i dalje više ili manje zavezani uz gospodara ovog svijeta, pošto niste još kompletirali posljednje djelo produhovljavanja vas samih u ovom svijetu… vi ste i dalje nesavršeni i prema tome niste u cjelosti slobodni od njegove kontrole… Međutim, vi ste svi svjesni Moje volje koja jedino uvijek od vas traži da nesebično ljubite vašeg bližnjega. Otud vi znate što će vas približiti savršenstvu i prema tome trebate jedino uvijek nastojati osloboditi sebe od sebične ljubavi i okrenuti ju u Ljubav za vašeg bližnjega. Onda ćete sebe razdvojiti više i više od njegovog svijeta, vi ćete proći kroz ovaj svijet i on vas više neće držati u šakama, nego vas mora osloboditi ako želite sprovoditi ovu Moju volju. Onda će vaš zemaljski život jedino biti kratki stadij na stazi do vašeg vječnog doma, vi ćete skinuti vaše okove sa Mojom pomoći, jer onda ste se vi predali Meni, i gdjegod je vaš cilj, tamo je također vaše srce… Vaša čežnja se primjenjuje na Mene i ovaj svijet vam više nema ništa za ponuditi, on vas više ne može zaustaviti na vašoj stazi uzlaza… Međutim, ako ne sprovodite ovu promjenu iz sebične ljubavi u nesebičnu Ljubav spram bližnjega vi ćete se zaputiti vašom posljednjom kratkom stazom preko Zemlje uzalud… onda ćete ostati priljubljeni uz onog koji vas želi iznova povući u bezdan.

Pa ipak Ja ne mogu prisiliti vašu volju, vi trebate stremiti spram ove promjene u cjelosti po vašem vlastitom nahođenju tako da ćete iznova biti sposobni steći neizmjernu sreću. Iz ovog razloga vama ne može biti dan apsolutan dokaz onog što vas čeka u vječnom životu ako stremite spram Mene, ili što će vam se dogoditi ako sebe izručite Mojem protivniku… ili bi vi bili prisiljeni vjerovati što se, međutim, ne može vrednovati kao ‘vjera’. Pa ipak, Moja Riječ vam sve objašnjava i pored toga, vi imate unutar vas samih mali nježan glas savjesti koji vas upozorava i prekorava… Vi, međutim, nadjačavate ovaj glas u vama sa svijetom i ignorirate ga, ali ne postoji ni jedno jedino ljudsko biće čija pažnja nije na neki način skrenuta na posljedice njegovog načina života… I prema tome nitko ne može izbjeći čas odgovornosti kada stoji na kapijama vječnosti… Ja pristupam ljudima opet i iznova i pokušavam ih obavijestiti o Mojoj volji, koja zahtijeva ništa drugo nego oblikovanje sebe samog u Ljubav, i posredstvom udaraca sudbine pokušavam im skrenuti pažnju na Sebe tako da će Me zazivati u njihovoj nedaći, kada ću Ja doista biti voljan pomoći; pa ipak Ja ne mogu otkriti Sebe više izrazito nego kroz Moje direktno govorenje odgore tako da ne prisilim ničiju volju.

Ali vama nedostaje vjere i ne cijenite Moju Riječ odgore kao doista značajan blagoslov koja će vam pomoći u vašem nedostatku odlučnosti… Ako bi se samo vi navikli na ideju da bi Moja Riječ mogla biti istinita tako da bi mogli vaš život urediti sukladno, onda bi već puno toga bilo zadobijeno, jer Ja gledam na najmanju volju koja se tiče Mene i pomoći ću da Me pronađete u potpunosti… tako da više nećete pridavati previše važnosti svijetu, tako da sebe razdvojite od njega i stoga također od njegova gospodara. Jedino vaša volja da sebe oslobodite od njegovog ropstva je na što Ja gledam kao vaš prvi korak povratka k Meni, i Ja ću blagosloviti svaki daljnji napor i dati vam snagu da ostvarite što će voditi do vašeg oslobađanja od njega. Unatoč tome, vi se morate zaputiti stazom kroz svijet, jer to je posljednja prilika da sebe oslobodite od onog koji je gospodar ovog svijeta, i vi morate proći ovaj posljednji ispit volje ako želite ući u kraljevstvo blaženstva.

AMEN

Spread the Truth