Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8868 (Različiti status stvorenih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8868, 14 Listopad 1964

RAZLIČITI STATUS STVORENIH BIĆA…

Vjerujte Mi da Ja još moram ispraviti mnoga pogrešna shvaćanja (pojmove) ako ćete živjeti u Istini i braniti ju. Vi imate potpuno pogrešan pojam o Mojoj stvarateljskoj snazi, koja je neograničena i obdarila je stvorena bića sa jednim beskrajnim izobiljem snage. Time su oni, poput Mene, bili također sposobni neprestano i bez poznavanja ograničenja postavljati u vanjskom obliku (eksternalizirati) tvorevine u svemir… Otud nema različitih stupnjeva stvaralačke sile u bićima koja su ostala vjerna Meni, koja se nisu svojevoljno odmaknula u različitu sferu od Moje, gdje Ja sred Mojih nebeskih vojski imam područje Moje kreativnosti… Sva bića su bila stvorena savršena, i to znači da nijedno biće nije podložno nikakvom ograničenju, nego da je svakom biću dan zadatak kojeg on savjesno ispunjava. Ali jedan zadatak nije više važan od drugoga, i time isto tako nema razlike u statusu… Ljubav svih tih bića kulminira u njihovoj Ljubavi za Mene, i oni doista uvijek streme spram Mene kako bi postali čak još više blaženo sretni kroz reakciju Moje Ljubavi, koju (što) vi ljudi ne možete izmjeriti nikakvim standardom. Jedino se stupanj Ljubavi može razlikovati u bićima koja su nadvladala bezdan bez da su postigla dijete-štvo Božje na Zemlji ali koji su unatoč tome postigli stupanj Ljubavi i neprestano ga traže povećati. Njihova sreća, da su izbjegli bezdan i trebali hodati stazom evolucije, ne pozanje granica. Oni su svjesni njihovog sadašnjeg blaženstva, i njihov vječni život je neprestano pjevanje hvala i zahvalnosti… Njima je, također, dozvoljeno da stvaraju i daju život svemiru ali uvijek u skladu sa njihovim obiljem svjetla, koje se neprestano povećava.

Time sve savršeno ne poznaje ograničenja, posljedično ne može biti ni jedno biće koje uzima prednost, i vaša ideja o dijeljenju ovih bića u grupe više ili manje sposobnih bića je pogrešna, pošto savršenstvo ovo sasvim poništava i obezvrjeđuje. Ovi su uvijek ljudski koncepti, budući ste vi više ili manje neprikladno oblikovani i time također želite prenijeti ove karakteristike na apsolutno savršeno oblikovana bića. Da li je najmanje ili najveće biće stvoreno… ono uzima istu stvaralačku snagu, budući je isto čudesno djelo Mojeg stvaranja. I najviše savršenstvo bića počiva u činjenici da jedno pomaže drugome, da ni jedan ne želi zauzeti prednost pred drugime i prema tome niti izraz ‘anđeo’ niti ‘arhanđeo’ nije opravdan, nego sva bića pripadaju Mojem velikom mnoštvu stvorenih izvornih duhova, jedino vi ljudi zamišljate svijet duhova kako je orijentiran prema statusu, baš kao što na Zemlji stvarate različite pozicije za sebe same. Sve dok i dalje imate nizak stupanj zrelosti stupanj Ljubavi će se također razlikovati, i vi ne možete stvarati u snazi i moći. Vi trebate smjerati povećati ovaj stupanj Ljubavi dok ne postignete iznova vaše izvorno stanje, iz kojeg se dogodio vaš pad u bezdan. Kao dodatak, vi također trebate postići dijete-štvo Božje na Zemlji, i u ovu svrhu se biće svjetlosti može vratiti na Zemlju radi misije, ako je on bio prethodno podbacio na Zemlji ali je postigao stupanj svjetla u onostranom koji dopušta ponovljeno utjelovljenje. Baš kao što se svaki nepali duh može zaputiti ovom stazom kroz bezdan kako bi ispitao njegovu slobodnu volju, premda on nikada ne može dalje propasti, radije poriv izvornog duha za stvaranjem postaje još više silniji. Onda će on polagati sve veće zahtjeve na Moju snagu Ljubavi i stremiti spram Mene i time stvarati sa Mojom snagom, koja kompletno prožima njegov duh. Savršenstvo je, međutim, neograničeno… ili, što je savršeno ne poznaje granice. Ono je onako moćno kao što Sam Ja Osobno i može činiti i oblikovati najveće baš kao i najmanje tvorevine, jer ono će uvijek pomoći i podupirati bijedne da postignu blaženstvo…

Vi možete jedino razumjeti ovo kada ćete znati što je ‘Ljubav’ u njezinoj temeljnoj supstanci, i prema tome Ja procjenjujem sve po stupnju Ljubavi. Ali ova procjena dokončava čim je biće savršeno… jer biti savršen znači biti beskrajno blagoslovljen, onda je Ljubav svakog bića jedino naumljena za Mene kao krajnje savršenog Bića, Koje će uvijek zadovoljiti njegovu čežnju za Ljubavlju a ipak ona neće nikada dokončati.

AMEN

Spread the Truth