Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8866 (Priznavanje Isusa… Posljednja odluka vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 11 Listopad 1964, br. 8866

PRIZNAVANJE ISUSA… POSLJEDNJA ODLUKA VJERE…

Ovisi o vašoj slobodnoj odluci volje da li će se nakon smrti vašeg tijela vrata u svjetlosnu vječnost otvoriti za vas, ovisi o tome da li ćete ostvariti tako prisnu vezu sa Mnom da priznajete vašeg Boga i Iskupitelja, da Me prepoznajete kao Spasitelja od grijeha i smrti i sebe u potpunosti predajete Meni… i tako Mene Samog više ne možete odvojiti od Isusa, da svu svoju krivnju donosite k Meni pod križ i tražite od Mene oprost te krivnje… Ja zaista ne tražim puno od vas sa ciljem da bi vas onda primio u kraljevstvo koje je ispunjeno svjetlom… Ja jedino želim vaše priznavanje Isusa, Koji se spustio na Zemlju kao Sin Božji i postao Moja izvanjska ljuska (ili ‘Moj izvanjski omotač’, ili pak ‘Moja izvanjska kućica’) tako da bi Mi omogućio da vam postanem vidljiv… Ja ne tražim puno a ipak vi nalazite tako teškim zadobiti/postići nebesko kraljevstvo pošto se morate boriti protiv ponosa, sebičnosti i svih loših navika koje su znakovi da i dalje pripadate Mojem neprijatelju, koji je prenio sve te poroke i loše navike na vas tako da ste postali istomišljenici i sebe udaljili od Mene neizmjerno. I većinom te loše navike i dalje postoje u vama kada živite kao ljudska bića na Zemlji, ali sa Isusovom pomoći vi ih lako možete odbaciti/izbaciti, jer On je zadobio snažniju vjeru umjesto vas, time za vas nije nemoguće osloboditi se od tih loših navika.

Ali onda opet ovisi o tome kome ćete vi darovati vašu volju, i to jedino će odrediti vašu sudbinu u vječnosti. Znanje o Spasenju putem Isusa je samo jako slabo ovih dana, samo nekolicina vjeruju u djelo Spasenja i sebe potpuno predaju Meni u Njemu, koji koriste blagoslove postignute na križu i žele osloboditi sebe od sve krivnje… Ali oni će zasigurno pronaći iskupljenje i biti će u stanju ući kroz kapije u blistavo zračeće svjetlo Mojeg kraljevstva. Ja neprestano govorim ljudima i objašnjavam im što je najvažnije, što moraju znati… o djelu Spasenja Isusa Krista… Međutim, činjenica da većina ljudi drži svoje uši zatvorene, da im se jedva jedna jedina duhovna Riječ može reći, je djelo Moga Neprijatelja, koji će u posljednjim danima poduzeti sve napore da bi još uvijek zaveo one slabe vjere, predstavljajući im sve kao mit u kojeg više nitko ne vjeruje.

I opet, Ja vas jedino mogu opominjati da ostvarite iskrenu vezu sa Mnom, vašim Bogom i Stvoriteljem, i da unutar sebe tražite svjetlo koje ću Ja zapaliti u svakome od vas samo ako imate iskrenu žudnju da proniknete u istinu (= u smislu, ‘temeljno istražite što je istina’). Onda ćete također primiti prosvjetljenje o Isusu Kristu i Njegovom djelu Spasenja i više nećete biti nevjernici. Ali pokušajte postići ovo prosvjetljenje prije nego započnu bitke vjere, jer onda će se od vas zahtjevati da se odlučite za ili protiv Mene. Onda ćete morati stajati čvrsto i morali ste već zadobiti mnogo znanja o tome da se ne bi morali bojati nikakvih proturječja, da možete stajati za Njega i Njegovo djelo Spasenja sa potpunim uvjerenjem… Ipak ovog vremena se trebaju bojati svi oni čija je vjera još tako slaba da će biti dovoljan samo mali udar da je se u potpunosti odreknu… I to će biti posljednja odluka vjere koja mora biti donešena prije kraja… I onda će postati očigledno koliko njih će zaboraviti svoju vjeru i koliko ljudi će biti izgubljeno i morat će se približiti novom prognanstvu pošto više nema izlaza. Prema tome Ja uvijek jedino mogu govoriti, unaprijed vam dati na znanje kakva vas sudbina očekuje i savjetovati/opominjati sve ljude da ustanove iskreniju vezu  sa Mnom, koji Me još nisu u potpunosti napustili/odbacili i također znaju o Božanskom Iskupitelju čak i ako im nedostaje vjera… Ali Moje je najozbiljnije nastojanje da ih uvedem u vjeru, da im opišem blagoslove djela Spasenja i opomenem ih da se dokopaju istinskog svjetla u svezi njega, koje ću Ja rado zapaliti u njima tako da oni, također, pronađu iskupljenje od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth