Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8862 (Što se može smatrati Božanskom Objavom?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8862, 30 Rujan 1964

ŠTO SE MOŽE SMATRATI BOŽANSKOM OBJAVOM?…

Velika količina onog što je prihvaćeno od strane ljudi kao ‘Božanska Objava’ je također znak sotonske aktivnosti, jer on gleda kako potkopati Moju Čistu Riječ na isti način tako što se koristi Mojim Riječima da bi zbunio ljude. Međutim, komentar ‘Ja ću izliti Mojeg Duha na svako tijelo’ (Djela 2:17) ne smije biti  shvaćen tako da svatko vjeruje za sebe kako čuje Moj govor, već su misli onih koji žude biti podučeni u Istini vođene od strane Mene sukladno. A gdje su dvoje ili troje zajedno, Ja Sam među njima (Matej 18:20), tako da će oni, također, znati za sebe da su vođeni od strane Mojeg Duha ako Sam Ja Osobno predmet njihovog razgovora… Svatko će zasigurno biti sposoban čuti Me unutar sebe samoga ako Me zaklinje za vođenje na ispravnu stazu… I stoga će djelovanje Mojeg Duha biti primjetno u svakoj osobi koja propovijeda Ljubav za Mene i zauzvrat motivira druge ljude da ljube. Ja ću također govoriti kroz njega ali UVIJEK na njegov uobičajen način govorenja, tako da se tu o slušanju ‘unutarnje Riječi’ ne može govoriti… Jer ovo je jedino prepoznatljivo po činjenici da Ja isijavam svjetlo takvog zračenja u isto vrijeme da ono osvjetljuje tamu i slušateljima osigurava ispravno razjašnjenje u svezi svih pitanja postavljenih od strane duhovnih tražitelja… jer oni će primiti svjetlo kako bi ga predali dalje. Iz ovog razloga Ja Sam, vrlo mudro, nagovjestio takve nositelje svjetla za svako doba (stoljeće) koje Ja opet i iznova prosvjetljujem u svezi stvarne svrhe života i zadatka ljudskog bića… u svezi razloga utjelovljenja i konačnog cilja… ukratko, u svezi svega što je čovječanstvo izgubilo kao rezultat njihova nedostatka vjere i njihove uvijek rastuće razdaljine od Mene… Otud, činjenica da nositelji svjetla postoje u najistinitijem smislu riječi ne može biti zanijekana, međutim, njih se ne pronalazi često i prema tome Ja Sam ih nagovjestio kako će se vratiti u ‘svakom dobu’ (stoljeću)… Već samo iz ovog je očigledno da su takvi primatelji Riječi jedinstveni… i da im se može dati potpuna vjerodostojnost. Ali jednom kada je osoba tako intimno u kontaktu sa Mnom i sluša unutra tijekom ovog kontakta onda će on doista biti sposoban čuti Me, jer Ja Sam obećao da ću biti sa svakime tko se ujedini sa Mnom u molitvi.

Unatoč tome, vi ljudi ne smijete zaboraviti da je protivnik sposoban sebe izraziti na isti način ako vaše misli zastranjuju (odstupaju) i vi uđete u njegovu sferu, i da će vam onda on govoriti pod maskom pobožnosti čim mu vi dozvolite da utječe na vas. Iz ovog razloga vi morate biti iznimno pažljivi, vi se morate povući u vašu sobicu ako Me želite čuti, vi ne smijete vjerovati da vam Ja govorim kroz ljude direktno nego da vi, ako komunicirate sa ljudima, govorite na vaš uobičajen način… Onda ću Ja sasvim izvjesno biti sposoban voditi vaše misli ispravno tako da one izraze što je ispravno ali vi ćete uvijek sebe izraziti na vaš normalan način govorenja. Vi morate napraviti razlikovanje da vi doista možete govoriti kako Ja želim, da će vaše misli biti vođene od strane Mene, ali da Mene Osobno vi NIKADA nećete čuti tako da možete reći: Ja Osobno govorim kroz vas… I isto se primjenjuje na ‘gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje ime…’ (Matej 18:20) ili ‘Ja ću postaviti Riječi u vaša usta’ (Matej 10:20) tako da ćete vi onda govoriti u skladu sa Mojom voljom. Međutim, Riječi koje ljudi zapišu na papir, Riječi koje čuju u tišini njihova srca, mogu od strane njih sa izvjesnošću biti zastupane kao Moj direktni govor, ali gdje Ja Osobno navodno govorim kroz osobu zajednici, tako da oni prema tome vjeruju kako čuju Mene Osobno, da oni više ne govore na normalan način govorenja, Ja neću izraziti Sebe čak ako to žele potvrditi sa imenom Isusovim…

Jer ovaj dar zvučne Riječi je toliko rijedak da zahtijeva tako visok stupanj zrelosti da je za njega gotovo nemoguće pronaći prikladnu posudu… I oni koji zvučno čuju Moju Riječ unutar sebe će ju jedino čuti povremeno, u velikoj nedaći ili opasnosti kada je osoba obgrljena od strane Moje velike Ljubavi… Ali onda će to biti jedino trenuci kada osoba može reći da Me je jasno čuo… Ipak izreka ‘Ja ću izliti Mojega Duha na svako tijelo; i vaši će sinovi i vaše kćeri prorokovati, vaši starci sanjati sne, vaši mladići gledati vizije…’ je općenito protumačena sukladno željnom razmišljanju, tako da svatko vjeruje za sebe kako čuje Očeve Riječi koje, međutim, mogu jedino biti primljene u osami i koje onda doista motiviraju osobu da istinito ukaže nadolazeći Sud ljudima… Jer vrijeme je Kraja koje čini nužnim za Mene da dozvolim da se takvi vidjeoci i proroci pojave i govore sukladno Mojoj volji, kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth