Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8857 (Izrael… (Značenje imena)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8857, 21 Rujan 1964

IZRAEL… (ZNAČENJE IMENA)…

Ja ću odgovoriti na vaše svako pitanje pod uvjetom da možete izvući neku korist za vašu dušu… Jer znanje kojeg primate kao odgovor će vam pomoći postići zrelost duše, ono mora povećati vaše shvaćanje, ono mora ispuniti rupu u vašem obrazovanju… stoga, ono ne smije samo zadovoljiti vašu znatiželju i, prema tome, neka ne bude svjetovno pitanje. Vi razmišljate ispravno utoliko što svako ime ima njegovo značenje ali ste ga nesposobni ustanoviti, posebice kada dovodite u vezu jedno pojedinačno ime sa imenom naroda kojem Sam Ja Osobno dao ovo ime. U tom slučaju vi morate najprije razumjeti što Sam Ja Osobno povezao sa ovim imenom… da Sam Ja odabrao narod kako bi predstavio Sebe, dok Sam među njegovim ljudima, svijetu kao njihovog Boga i Stvoritelja… da Sam odabrao ove ljude kako bi Sebe utjelovio među njima… da Ja prema tome govorim o narodu Izraela, narodu koji je priznavao samo jednog Boga, i Ja Sam boravio među njima iz tog razloga. Ja nisam govorio o onima za koje nisam bio Isus Krist, Iskupitelj… namjesto toga, Ja Sam govorio o onima između njih koji su Me priznavali, koji su mogli sebe zvati istinskim Izraelcima, jer Ja Sam bio istinski Izraelac i s pravom ovlašten prisvojiti to ime, budući da Sam potekao iz Davidova plemena, prvog praroditelja onih koji su vjeovali u Mene i time Me slijedili. Treba priznati, oni su sebe nazivali Židovima ali su bili, više ili manje, bez vjere, njihova vjera… budući da im je nedostajalo Ljubavi… nije bila živa, i premda su u hramu zasigurno podučavali vjeru u ‘Boga’, oni sami nisu imali vjere… I tako se ‘Narod Izraela’ neće sastojati od onih koje vi definirate kao ‘Židove’ nego od onih koji posjeduju živu vjeru, koji priznaju Mene, Koji Sam se pojavio kao Židov budući da Sam bio istinski ‘Izraelac’…

A sada ljudi koji dozvole sebi biti podučenima od strane Mene direktno će gorljivo iznova istupiti za Mene, oni podupiru duhovnu ideju i stoga također pripadaju Mojim Izraelcima, ljudima Izraela koji prepoznaju njihovog Spasitelja i Iskupitelja u Meni, koji se osjećaju povezani sa Mnom, kojima Ja mogu govoriti uvijek  i u svakom trenutku. Premda se to može biti ne dogodi direktno, oni Me unatoč tome čuju indirektno, stoga oni pripadaju Mojim glasnicima koji nose Evanđelje u svijet. Posljedično tome, čak danas Ja i dalje govorim Mojim ljudima Izraela koji također uključuju one koji ispovijedaju prihvaćanje jednog Boga, koji jedino prihvaćaju jednog Boga Koji je Sebe utjelovio u Isusu… Jer vi ljudi morate izričito vjerovati u Čin Spasenja kako bi našli iskupljenje, budući se ovaj jedan Bog spustio na Zemlju i uzeo tijelo. Međutim, On je morao nadvladati protiv svih nasrtaja, budući je došao u Njegov svijet a Njegovi Vlastiti Ga nisu prihvatili (Ivan 1:11)… On je trpio i umro za čovječanstvo a oni Ga nisu prepoznali budući su bili duhovno u mraku i odbili odustati od Hramskih zakona protiv koji je On vodio borbu. I još jednom je došlo vrijeme da On više nije prepoznat… još jednom tama je tako velika da je teško pronaći ispravan put do Mene, jer mržnja protiv Židova će rasti što je Kraj bliži… I Ja ću blagosloviti sve one koji istupe za Mene pred svijetom i Ja ću govoriti Mojim ljudima, kojigod oblik to moglo uzeti.

AMEN

Spread the Truth