Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8851 (Odbijanje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8851, 11 Rujan 1964

ODBIJANJE BOŽANSKE RIJEČI…

Kada vam je Moje Evanđelje direktno odozgor ponuđeno, onda ga nemojte odbiti, budući vi kroz to jedino priznajete nepoznavanje Pisma, koje svjedoči o Meni. A, vi ćete jednom gorko požaliti, kada prepoznate Čiju Riječ ste vi odbili, i koliko ste daleko dalje vi mogli napredovati naviše. Doduše, vaša volja je dobra, i vi vjerujete da je Biblija zaključena (zaključana, dovršena) i da bi svaka daljnja Riječ od Mene bila suvišna… ali Ja stavljam pred vas nešto čisto, nepatvoreno: To je „Moja Riječ“, kakva vam ne može biti čišća ponuđena… A ovo vi trebate prihvatiti, i to staviti iznad Pisma, koje više nije zadržano u čistoći, kakvo je proizašlo iz Mene… I mislite na to, da ja šaljem Moju Riječ svima onima koji su već postigli jedan određeni stupanj zrelosti, da u tome zaista mogu prepoznati Moj glas… da još jedino mora biti spremna volja, da budu oslovljeni od Mene. To je veliki dar milosti koji im je dodijeljen, i on ne treba biti odbačen. Ipak, još jasnije Ja više ne mogu govoriti ljudima, da ne nametnem nikakvu prisilu njihovoj slobodnoj volji, koja se potpuno slobodno mora odlučiti, inače bi Meni bilo lako utisnuti pečat Istine Mojim Objavama, no onda bi također samoodređenje bilo bespredmetno. Ipak, vi ljudi možete prepoznati Moj glas, ako vi samo prakticirate Ljubav, no vi ne smijete dopustiti biti upravljanima od takvih koji su još slabi u Ljubavi, i stoga vas žele odvratiti od Moje direktno vama dostavljene Riječi. Svatko sam slobodno za sebe odlučuje… i ne pušta se odvratiti od puta kojim je on spreman ići. A, ako on cijelim srcem žudi Istinu, također će ju i pronaći kroz Moj direktni govor, jer mu to daje odgovor na svako pitanje, koje jedino srce izgovara, i na koje on želi imati odgovor. Nisam li Ja govorio dovoljno jasno kroz Mojega Apostola Pavla, da ću „odbaciti umnost umnih, i uništiti mudrost mudrih, a kroz priprostu (prostodušnu, jednostavnu) propovijed učiniti blaženim onoga tko vjeruje u Mene“ (1 Korinćanima 1:17-26; 2:1-5)… Svi vi se zakopavate u Pismo, a ipak bez buđenja duha ne možete doći do duhovnog smisla… a ono što je vama lako shvatljivo, to vi ne primate k srcu… vi ne želite prihvatiti ono što sam vam Ja ipak tako nedvosmisleno rekao… A vi ćete također mnoge naznake o „djelovanju Duha u vama“ naći u Pismu, gdje vi tražite mjesta, koja „navodno“ Moj direktni govor naznačavaju kao sotonski, ili neželjen od Mene. Zašto vi ne prihvatite „prethodne“, zašto se držite potonjih, i puštate vašem razumskom mišljenju da prevlada? Moja Riječ oslovljava jedino srce, i ona također jedino od srca može biti shvaćena. Stoga ona može biti shvaćena jedino od čovjeka koji ljubi, a zato je također rijetkost za to pridobiti jednog čovjeka koji raspolaže velikim razumskim znanjem, ako on istodobno ne živi u Ljubavi. A Moja direktna Riječ će uvijek naići na odbijanje od strane onih koji vjeruju da su pozvani na učiteljsku aktivnost, koje Ja međutim nisam Osobno za to pozvao, budući im nedostaje buđenje duha, a bez toga je tek mrtvo znanje to što se dostavlja ljudima, ono ne može biti živo, i stoga također ne povlači za sobom živu vjeru… dok „Moja Riječ“ već dokazuje živu vjeru, a jedan čovjek koji prima Moju Riječ, doista je i od Mene pozvani sluga u Mojemu vinogradu.

AMEN

Spread the Truth