Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8846 (Djelovanje duha nadmašuje znanje jednog naučnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8846, 27 Kolovoz 1964

DJELOVANJE DUHA NADMAŠUJE ZNANJE JEDNOG NAUČNIKA…

Svatko tko Mi istinski želi služiti mora također podržavati Istinu pred njegovim bližnjim ljudskim bićima… jer on nju prima kroz glas Duha. Ovo je povlastica čiju vrijednost on ne može dovoljno cijeniti, budući je on na taj način u posjedu Čiste Istine koju mu nitko ne može oduzeti. A poznavati Istinu naznačava biti tako osvijetljen da je tama nesposobna naškoditi mu. Što bi moglo biti više zadovoljavajuće na Zemlji nego sudjelovati u svjetlu, biti osvijetljen od strane svjetla milosrđa koje osobi dodjeljuje najblistavije shvaćanje?… I njegov je zadatak dijeliti ovo sa njegovim bližnjim ljudskim bićima, zapaliti isto tako u njima blistavo svjetlo i također raspršiti tamu kojom su oni opterećeni. Ipak vi ćete također naići na otpor na svakom mjestu, jer jedino oni ljudi koji sami zatraže Istinu direktno od Mene su voljni prihvatiti ju, kojima Ja prema tome mogu pristupiti i govoriti kroz vas. A Ja znam njihova srca, Ja znam da oni čeznu za Istinom, i dolazim ususret svima onima koji vas neće odbaciti. Unatoč tome, jedino nekolicina će posjedovati punu Istinu, jer duhovna oholost je isuviše očigledna u svijetu. Vrsta obrazovanja kojeg vi doživljavate će jedino rijetko naći na prihvaćanje. Namjesto toga, ljudi razmišljaju kako će oni otkriti tajne jedino kroz proučavanje, i time njima će biti podareno više povjerenja; a problem diljem svijeta se sastoji u činjenici da jedino oni koji imaju daleko manje znanja od vas osjećaju kako su pozvani podučavati njihova bližnja ljudska bića budući oni ne crpe njihovo znanje iz izvora.  Najčišći oblik Istine može jedino proizaći iz Mene Osobno… I niti Sam Ja ikada zahtijevao proučavanje duhovnih stvari. Sve što se tiče vašeg duhovnog života dolazi pod Moju ovlast i Ja razdjeljujem Čistu Istinu onima koji zamoljevaju Mene Osobno u njihovoj žudnji da ju prime, i oni će biti podučeni ispravno i njihovo znanje će daleko nadmašiti ono jednog ‘naučnika’. Međutim, ako Ja podučim nositelja Istine da koristi njegovo duhovno znanje i da obrazuje njegova bližnja ljudska bića, onda ću se Ja također pobrinuti da ćete se također susresti sa onima koje ste vi naumljeni podučiti i vi ćete u njima pronaći voljne slušatelje… Posljedično tome, vaša je misija od najveće važnosti i vi ne smijete sebi dozvoliti biti zadržavani od strane onih koji nisu pozvani, jer Ja smatram ‘ne-pozvanima’ koji ne vjeruju u vaš zadatak, koji se protive takvom očiglednom dokazu Mojeg djelovanja sa njihovom nevjerom, ali koji sebi pretpostavljaju učiteljski zadatak za kojeg nisu ovlašteni sve dok nisu primili Istinu direktno od Mene Osobno, za što će uvijek biti nužan život Ljubavi. Jedino onda će oni također postati prosvijetljeni, ali u tom slučaju vam se oni više neće suprotstavljati, oni će uvijek jedino pronaći dodatnu informaciju koja razjašnjava njihovo znanje i prihvatit će ono što im nudite, jer oni će prepoznati Božansko porijeklo i uživati u objašnjenju tamo gdje do sada nisu bili sposobni vidjeti jasno, i biti će zahvalni da oni, također, mogu sebe osvježiti na izvoru Istine… da se oni, također, mogu napajati žive vode i da je ovaj izvor otvorio sebe za njih.

AMEN

Spread the Truth