Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8843 (Polaganje računa… Hitnost distribucije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8843, 22 Kolovoz 1964

POLAGANJE RAČUNA… HITNOST DISTRIBUCIJE…

Ja vas jedino uvijek opominjem da ostanete nepokolebljivi ako vas se smatra odgovornim poradi Mojega učenja. Vi ćete još biti teško napadani budući nitko ne želi slušati čistu istinu. Iz tog razloga trebate zatražiti puno snage od Mene sada, tako da ćete biti sposobni nositi se sa svim napadima. Treba priznati, vi ne možete biti poljuljani nikakvim protu-argumentima budući ste uvjereni kako ste primili istinu. Unatoč tome, vaši su protivnici mudri, oni će vas pokušati pokolebati i doista će biti potrebna čvrsta vjera i puno povjerenja u Moju snagu kako bi im se suprotstavili. Onda ću Ja i dalje pridobiti nekoliko ljudi za Mene koji će čistu istinu smatrati kao prikladniju nego iskrivljena učenja koja vi morate javno optužiti/prekoriti. Jedino Moja Riječ odgore je čista istina, i vi ju također možete podržati kao takvu bez straha da ćete djelovati protiv Moje volje ako vi također prosvjetlite vaša ljudska bića po pitanju toga što Ja Osobno očekujem od njih da vjeruju. Opet i iznova Ja dostavljam znanje o ovome ljudima, ipak sve dok su oni i dalje posvećeni/obavezani (nekoj) teološkoj školi, oni i dalje drže duboko ukorijenjena mišljenja i prihvaćanje učenja koje se napadno/bučno usprotivilo njihovim idejama nailazi na otpor.

Ali sada Mi je bila ponuđena mogućnost od strane alatke, koja je u potpunosti lišena osobnih mišljenja (Bertha Dudde), da ju prožmem Mojim duhom i ovaj ju doista podučava ispravno. A hitnost istinskog prikaza Moje doktrine je doista vrlo očigledna, budući su ljudi mlaki i ni najmanje ne udovoljavaju Mojim Božanskim zapovijedima ljubavi, osim nekoliko izuzetaka koji će biti suđeni u skladu sa njihovim stupnjem ljubavi a ne u skladu sa izvanjskim prividima, koje su odvratnosti pred Mojim očima (= misli se na ceremonijalno Kršćanstvo kada je lišeno duhovnog obožavanja). Vrijeme je kraja… I to samo treba vama učiniti dostavljanje čiste istine razumljivim, jer nitko neće biti u stanju reći kako nisu bili obaviješteni o istini… Ja ću protresti one koji su sposobni primiti istinu i navesti ih da razmišljaju o njoj… ali da li su oni voljni nju primiti to je njihova vlastita odluka, ali oni će također morati položiti račun zbog njihove volje… Iz ovog razloga Sam uputio na vrijeme kada će Moje Evanđelje potrebovati pročišćavanje, što je posljedično tome zahtjevalo posudu koja je sebe ponizno otvorila za Mene kako bi dopustila da snažno svjetlo zasja unutra, koja nije pružala nikakav otpor i tako Mi pružila mogućnost izraziti Sebe i iznova ponovim Moje učenje kako Sam želio da bude shvaćeno… Samo kada bi vi ljudi vjerovali kako Ja jedino sudim stupanj ljubavi kada napustite zemaljski život… Onda bi također uložili svaki napor čisto ispuniti te dvije zapovijedi, vi bi na taj način primili sve što Sam vam obećao dok Sam živio na Zemlji… Vi bi primili obilje snage i milosti i ne bi trebali brinuti u svezi zemaljskih stvari, jer onda bi vi doista jedino brinuli za vašu dušu i živjeli vaš život u skladu sa Mojom voljom. Vi bi prepoznali i priznali Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… Vi bi prepoznali Mene Osobno u Njemu, jer svo to znanje bi vam bilo dostavljeno ako ste živjeli život ljubavi, što bi u vama probudilo duh. Ali oni od vas koji Mi želite služiti trebate stajati čvrsto i crpsti svoju snagu iz bogatstva znanja koje će vam uvijek teći kada sa Mnom uspostavite kontakt kroz dobrodušnu aktivnost i iskrenu molitvu.

AMEN

Spread the Truth