Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8842 (Proučavanje ne garantira duhovno znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8842, 21 Kolovoz 1964

PROUČAVANJE NE GARANTIRA DUHOVNO ZNANJE…

To je jedno prostrano polje koje vam je otvoreno kroz Moju Riječ odgore. Vi prodirete u nepoznati teritorij, vi primate nepregledno i opsežno znanje i možete izvanredno sebe obogatiti sa duhovnim znanjem. Ipak ovo vas također obavezuje da ga predate dalje, jer duhovno znanje treba blistavo sijati gdjegod postoje prijemčiva srca (Matej 5:14-16). Jer ono što primate jeste Istina, čak ako će opet i iznova sablazniti one koji vrednuju njihov razum više nego duhovne transmisije (tj. ove Objave kako ih je primila Bertha Dudde). Međutim, sve dok su ljudi nesposobni sebe osloboditi od tradicionalno-prihvaćene informacije oni isto tako neće biti sposobni prepoznati Čistu Istinu. Jer štogod je stečeno proučavanjem je mrtvo znanje ako duh ljudi koji stiču takvo znanje nije probuđen (2 Korinćanima 3:6). I prema tome vi ćete doživjeti najveće odbacivanje gdje je jedino razum uključen, gdje Sam Ja Osobno bio u nemogućnosti govoriti, budući Ja govorim duhu ljudskih bića koji održava vezu sa vječnim Ocem-Duhom. Vi ćete se tamo jedino rijetko susresti sa razumijevanjem ali to vas ne treba zaustaviti da govorite u ime jedine Istine, jer ni jedno ljudsko biće Nju neće biti u stanju pobiti budući Ja Osobno dostavljam ovu Istinu na Zemlji i nitko u stvari neće biti sposoban pobiti Moje argumente. Činjenica da ljudi tumače odlomke Biblije po svom vlastitom nahođenju jedino još konzistentno jasnije razotkriva njihovu pogrešku, samo što oni to ne žele priznati zbog njihovih godina proučavanja. Ipak od koje je ovo koristi bez buđenja duha (2 Korinćanima 3:6). I koliko je mnogo pogrešnih ideja to već postignulo… I vaš je zadatak to opovrći, izložiti svu zabludu i ponuditi ljudima jednostavnu Istinu koju će onda oni više vjerojatno prihvatiti nego duhovno znanje koje polaže pravo na ‘istinu’. Otud, štogod vi poduzmete kako bi dostavili informaciju odgore ljudima ima Moj blagoslov i sigurno će postići svoju svrhu, jer mnogi ljudi ne odobravaju iskrivljenu doktrinu i biti će sretni da su pronašli prikladno objašnjenje.

Ipak ljudi koji se ustraju pridržavati znanja kojeg su stekli kroz proučavanje će postati vaši neprijatelji, baš zbog toga jer njima nedostaje probuđeni duh (2 Korinćanima 3:6). Unatoč tome, ne dopustite da vas to uznemiri jer vi radite na Moje poduke… Vi proglašavate Istinu koja jedina izvire iz Mene… i vi ćete doista nadmašiti njihovo znanje, jer vi ćete biti sposobni objasniti sve one stvari koje prethode stvaranju svijeta i ljudskog bića (Knjižice br. 15, 39 & 40!!!)… I ovo je doista vrlo značajno, i vas se ne može pobiti. Oni to jedino mogu odbaciti kao nevjerojatno ali oni neće biti u stanju ponuditi bolje objašnjenje i razlog za njihovo postojanje na ovoj Zemlji. Oni će morati priznati kako oni nisu naučili ništa u svezi ovoga čak kroz proučavanje… ali to je bilo objašnjeno ljudima od strane Mene Osobno. Vi ljudi ne možete uopće zamisliti da ste vi… koji ste visoko obrazovani… više privilegirani od ljudi koji su manje inteligentni kada se to tiče postignuća zrelosti duše… Vi nikako ne možete učiniti zavisnim ‘zrelost duše’ o vašoj oštrini (raz)uma samo zato jer ste bili u stanju ‘studirati’… ako najprije ne probudite vaš duh (2 Korinćanima 3:6), u kojem slučaju, međutim, bi vam on razotkrio vašu zabludu. U drugu ruku, jedan neobrazovan um može postići duhovno buđenje budući to jedino zahtjeva Ljubav i ova treba biti stavljena u praksu kako bi duh probudila u život (Matej 11:25). I svatko tko živi ovu Ljubav se ne može složiti sa obmanjujućim učenjima… On će znati točno gdje se zabluda ugmizala i on će cijelim srcem poduprijeti iskorijenjivanje ovih obmanjujućih učenja. Bilo da pripadate ovoj ili onoj školi razmišljanja… ukoliko vi najprije duhovno ne oživite vaše će znanje ostati mrtvo znanje (2 Korinćanima 3:6) koje ne može isijavati snagu slušateljima… Ovo treba biti rečeno svima onima koji odbijaju Moja otkrovenja na temelju njihovog svjetovnog znanja (‘svjetovno’ se ovdje odnosi na znanje stečeno razumom pri proučavanju Biblije), kojeg ja ne mogu drugačije nazvati budući je bilo zadobijeno putem proučavanja ali koje ne garantira Istinu, koja može biti primljena jedino od Mene… od prvobitnog izvora Istine.

AMEN

Spread the Truth