Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8838 (Jesu li tvorevine duhovne ili materijalne vrste… Raznoličnost zvijezda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8838, 7 Kolovoz 1964

JESU LI TVOREVINE DUHOVNE ILI MATERIJALNE VRSTE… RAZNOLIČNOST ZVIJEZDA…

Ti zahtijevaš razjašnjenje u svezi tvorevina u svemiru, i Ja ti ga želim priskrbiti u onoj mjeri koliko ste vi to sposobni razumjeti. Tvorevine su dijelom duhovne a dijelom materijalne vrste, ali ove se ne mogu smatrati za zemaljski-materijalne, jer Moja stvaralačka volja je nevjerojatno mnogostrana i vi nikada ne bi trebali pretpostaviti da druge zvijezde imaju istu strukturu kao Zemlja. Međutim, trebate uzeti u obzir da nije jedino Zemlja koja zaklanja ukrućene duhovne supstance, nego da su nebrojene zvijezde vidljive vašim očima bile pozvane u postojanje od strane Mene da pomognu uzlazu svih ljudskih duša koje još nisu dosegle stupanj zrelosti potreban kako bi nastavile njihov razvoj u tvorevinama onostranog.

Cijelo stvaranje je Moja isijana snaga, a Zemlja je najbijednija tvorevina budući se ona sastoji od grube materije. Time bilo tko tko prolazi proces kroz njezine tvorevine bi bio sposoban kompletno produhoviti ono što kao ‘duša’ daje život ljudskom biću. Ipak postignuti stupnjevi zrelosti u kojem duša odlazi sa Zemlje nakon smrti njezina tijela su vrlo različiti… I time će ona biti primljena od strane drugih tvorevina koje, koliko se to nje tiče, zasigurno također postoje u ‘onostranom’ ali koje se ni u kojem slučaju ne mogu nazvati čisto duhovnim tvorevinama, pošto su njihove supstance isto tako ukrućena duhovna suština… snaga, koja je jednom proizašla iz Mene kao biće i podbacila postati aktivna u skladu sa Mojom voljom. Međutim, ova materija je daleko lakša i više popustljiva, tako da su duše koje ostaju tamo nagnane u gorljivu aktivnost i uzajamnu pomoćnost, time one nastavljaju napredovati uvijek sve više. Time se može reći da je ova materija lagano razloživa a ipak ona također udomaćuje duhovnu supstancu koja je jednom postala nevjerna Meni ali koja ne pati do opsega kao što je to slučaj na Zemlji… koja je radosno u službi u ubrzavanju dušina daljnjeg razvoja, koja će se (ova materija) prema tome iznova razložiti čim je ona ispunila njezin zadatak. 

Tvorevine na ovim zvijezdama su nastanjene od strane bića… koja se također mogu nazvati ljudskim bićima… koje isto tako imaju zadatak podupiranja daljnjeg razvoja ovih duša, posljedično materijalne tvorevine također trebaju postojati, ipak one ne bi trebale biti zamišljene takve poput onih na Zemlji. Bića (duše) su sada u svijetu koji im nudi nevjerojatne stvari a ipak je opipljivi svijet, budući je sve prožeto od strane Moje duhovne snage i ostati će opipljivi svijet sve dok se kompletno produhovljavanje svih bića nije dogodilo, koja onda više neće potrebovati materijalni svijet.   

Ali pošto će se ovo nastaviti jednu cijelu vječnost i zvijezde na nebeskom svodu su time vidljive vama ljudima, vi ste podučeni prema tome da su svi ovi svjetovi Moja volja koja je uzela oblik, da Sam Ja isijao snagu koja je više ili manje bila duboko pala duhovna suština, da je ova snaga sebe očitovala, time ona jeste i ostaje vidljiva za odnosne stanovnike ovih zvijezda, koji samo posjeduju različite stupnjeve shvaćanja i time su također sposobni primiti stanovnike sa Zemlje kako bi im pomogli unaprijediti njihov razvoj. Onda ćete vi ljudi postojati ‘onkraj’ Zemlje a ipak u Mojem kraljevstvu, i zavisno o vašoj zrelosti vi ćete promijeniti vaše prebivalište kako bi ušli u sve više produhovljene tvorevine.

Ipak štogod vaše oči vide kao nebeska tijela na nebeskom svodu su tvorevine koje su bile dovedene u postojanje od strane Moje volje; i ove tvorevine su prvobitni duhovi koji su Me jednom bili napustili, njima je bio dan zadatak od strane Mene kojeg sada ispunjavaju, otud oni Mene više ili manje iznova priznaju, posljedično, oni nisu sišli toliko nisko ali unatoč tome potrebuju materijalne tvorevine kako bi u njima ispunili njihov zadatak… Ipak ne može se reći da je to zemaljska materija, budući je ova duhovna suština pala u najdublji bezdan kojeg ljudsko biće na Zemlji mora nadvladati tijekom beskrajno dugog perioda vremena, radije, ove materijalne tvorevine su bile dane ljudima za njihovu sreću i da uživaju u njima… Jer vidljiva zvijezda također mora iznijeti vidljive tvorevine koje trebaju ilustrirati već više zrelim duhovima golemost i moć njihova Stvoritelja  i također ponuditi duhovnim supstancama i dalje u potrebi sazrijevanja priliku da služe. Ovaj problem vama nije lako objasniti jer vi jedino razumijete što postoji na vašoj Zemlji, i čak ovdje je vaše znanje ograničeno, ali kako druge zvijezde imaju učinak na vaše misli će ostati skriveno za vas sve dok ste nesposobni vidjeti duhovno. Onda će, međutim, ova oblast biti otvorena za vas i vi nećete biti sposobni prestati diviti se tvorevinama na pojedinačnim zvijezdama. Ipak sva Moja djela imaju njihov razlog i prikazuju Moju Ljubav i mudrost i moć… I štogod vam izgleda neobjašnjivo će vam postati poznato što više zrelost vaše duše napreduje, onda neće više biti pitanja koja za vas ne bi mogla biti odgovorena…. I ovo bogatstvo znanja će vas učiniti vrlo sretnima, čak ako je to u ovom trenutku i dalje od vas sakriveno.

AMEN

Spread the Truth