Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8836 (Djela 7:55-56…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8836, 4 Kolovoz 1964

DJELA 7:55-56…

Zašto se ne držite Mojeg jednostavnog objašnjenja da Ja nisam vidljiv vama ljudima u Mojoj temeljnoj prirodi, koja bi vas konzumirala/uništila ako bi vas osvijetlio sa izobiljem Moje snage ljubavi? Zašto niste zadovoljni sa objašnjenjem kako Sam Ja za Sebe stvorio formu u Isusu kako bi za vas bio vidljiv? Vi ćete se, međutim, uzalud boriti protiv onih koji žele vjerovati kako smo Isus i Ja razdvojena bića, koji se oslanjaju na informaciju koju ne razumiju zbog njihova neprosvjetljenog duha. Nitko ne može vidjeti Boga… bez da prestane postojati… U Isusu Ja Sam vidljiv čovjeku. Gdje su ljudi navodno vidjeli Mene i Isusa, greška je također očigledna, budući to nikada ne bi moglo biti moguće. Čak učenici nisu mogli shvatiti ovu enigmu osim nekolicine, i tako su se izvješća pojavila koja nisu korespondirala sa istinom… koja uvijek trebaju biti ispitana kadgod ljudi govore o Božanstvu razdvojeno od Isusa. 

Stjepan je zasigurno vidio kako se nebo otvorilo i on je također vidio Isusa u zračećoj svjetlosti, on Ga je vidio kao Boga, ali ljudi koji su bili sa njime su ovu viziju povezali sa čisto ljudskim konceptima/idejama. Rečenica ‘Sina Božjeg koji sjedi Bogu s desne strane’ je bila nadodana od strane ljudi… budući to nije moguće pošto su Isus i Bog jedno te isto (Ivan 10:30; 12:45; 14:9; Kološanima 2:9). Ja Sam neizmjerno blistava vatra Koja ne može postati vidljiva za vas, koju vi ne možete vidjeti u vašem nesavršenstvu i koja bi vas čak u stanju savršenstva afektirala do takve mjere da bi vi željeli umrijeti. Stoga, svatko tko izjavljuje kako je vidio ‘Mene i Isusa s Moje desne strane’ je i dalje zavezan za Pisma, koja je on sam nesposoban razumjeti, koja mu govore u slikama, ali riječi Pisama ne reflektiraju što je Stjepan izjavio tijekom njegove duhovne vizije.

A isto važi za temeljne doktrine Crkve koje izjavljuju ‘da Isus sjedi s desne strane Boga’. Ove su se razvile zbog obmanute percepcije… Razlog za otpadništvo od Boga je bilo da su ga bića bila nesposobna vidjeti, On Sebe nije otkrio kao Entitet… i prema tome On je stvorio formu za Sebe u koju je On Sebe isijao/zračio…

Tako Sam Ja postao jedno sa ovom formom Isusom… Ovo također važi za učenja Mormona koji su jednako tome nesposobni razumjeti ljudsku manifestaciju Boga u Isusu i prema tome zagovaraju doktrinu o tri Boga. I to je razlog zašto im Ja želim reći: Vi vjerujete kako ne možete odustati od ove doktrine ali vi trebate znati da se ona više ne podučava onako kako je jednom proizašla od Mene… Budući ste vi, također, primili Moju Riječ u svoj istinitosti, ali što ste joj napravili?

Sve što iz Mene potječe je najčišća istina, ali ona vama više nije poznata. Vi ste ju okrenuli u obmanuto učenje koje skreće od istine na mnoge načine, a sada vi pokušavate predati ta obmanjujuća učenja onima koje Ja Osobno podučavam…

Pa ipak opet i iznova Ja ću odabrati prikladnu posudu za Mene Samoga u koju Ja mogu izliti Moj duh, i ova može odnijeti/dovesti blistavo svjetlo u tamu duha… može vas prosvijetliti u svezi ovih problema koji nastaju iz kontroverznih pitanja… I vi ćete iz toga izvući koristi, budući vas jedino istina vodi do cilja. Ja ju neprestano želim transmitirati na Zemlju tako da nitko tko žudi za istinom ne može reći kako mu Ja nisam bio pristupio. Vi ju jedino trebate žudjeti iskreno, inače vam ona ne može biti dana, budući je to Moj uvjet kojeg ne mogu opozvati. Onda će vam istina sigurno biti dana i vi ćete također ostvariti vaš cilj sa sigurnošću… vi ćete postati vječno blaženi.

AMEN

Spread the Truth