Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8835 (U svezi govorenja različitim jezicima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8835, 2 Kolovoz 1964

U SVEZI GOVORENJA RAZLIČITIM JEZICIMA…

Vi vaša bližnja ljudska bića trebate educirati u svoj istinitosti, i prema tome vi najprije trebate primiti Istinu od Mene. Ja Sam vam već mnogo puta rekao kako će vam istina donijeti prosvjetljenje, da vi nećete ostati u mraku, da ćete biti u stanju razumjeti sve. I tako vam je dano objašnjenje u svezi različitih ‘darova duha’ (1 Korinćanima 12:4), koje čak vi sami možete primjetiti u onima koji ih posjeduju. Vi ćete morati priznati kako nesvakidašnje sposobnosti postoje kada čovjek ima dar iscjeljivanja bolesnih (1 Korinćanima 12:9)… vi nećete biti u stanju zanijekati niti dar prorokovanja (1 Korinćanima 12:10)… isto kao što će vama također biti očigledno izvanredno znanje (1 Korinćanima 12:8)… Sve ovo su stvari koje su nesvakidašnje u ljudima, u čovjeku sebe očituju sile koje su neosporno Božanske aktivnosti za dobrobit duša. Ali ti Me određeno/osobito pitaš u svezi ‘dara govorenja različitim jezicima’ (1 Korinćanima 12:10)… Već si od Mene primila jednostavno objašnjenje da je ovaj dar specijalan znak najsrdačnije veze sa Mnom, objašnjen tako da Ja govorim kroz čovjeka koji govori ljudima različitih naroda i oni ga čuju na njihovom domaćem jeziku, tako da svatko vjeruje da im on govori na njihovom vlastitom jeziku. Ovaj je dar najočigledniji znak Mojeg djelovanja… baš kao i ‘izlijevanje Mojeg duha’ na Moje učenike (Djela Apostolska 2:1-4)… kada su ih svi prisutni ljudi čuli govoriti na njihovom materinjem jeziku… Oni su prema tome govorili ‘stranim jezicima’… a ne da čovjek govori na nerazumljivom jeziku i onda vjeruje kako je prožet/ispunjen ‘Mojim duhom’… To je potpuno krivo tumačenje Svetih Pisama koja zasigurno govore o blaženom osjećaju unutarnje veze sa Mnom koja motivira čovjeka da slavi Moje Biće, ali se to odvija u tihoj molitvi izgovorenoj jezikom, a ne ustima…

Pitam vas u svoj ozbiljnosti: koja bi svrha bila u molitvi artikuliranoj sa ustima na nerazumljivom jeziku, ako ona treba tumačenje/prevođenje?… Zar vam Ja Osobno nisam u stanju govoriti na jasan i inteligentan način? Ja vam želim dati svjetlo… zašto bi koristio jednog prevoditelja koji najprije treba biti prosvjetljen od strane Mojeg Duha kako bi vam bio u stanju dati svjetlo. Ja Sam nedvosmislen/jasan i istinit Bog, i Ja doista nemam razloga ponuditi vam zbrku riječi koje trebaju biti prevedene od strane druge osobe. Posebice je ovaj prikaz govorenja u jezicima ohrabrio/potaknuo ljude očajnički tražiti ovaj dar, i na taj su se način pojavile sekte čiji se članovi okupljaju kao Pentekostalna zajednica kako bi zadobili ovaj dar poradi/uslijed (ili ‘na osnovu’) pogrešnog razumijevanja… Kadgod Ja govorim ljudima Ja ću im uvijek dati svjetlo, ali Ja ne govorim onima koji sebe izražavaju na zbunjujući način i trebaju prevoditelja, koji je jednako nesposoban širiti svjetlo. Pitam vas, zašto bi vam govorio na jeziku kojeg ne razumijete? Vi krivo shvaćate riječi Svetih Pisama, u onoj mjeri u kojoj se one mogu smatrati Mojom Riječju… jer čak ‘slovo’ nadodano Mojem Evanđelju sadržava pogreške. Riječi su bile nadodane koje nisu (bile) ‘Moja Riječ’ a čak su i ove krivo protumačene s vaše strane, i na taj način vi ne možete pobjeći od pogreške/zablude. Ali baš ove riječi formiraju temeljna učenja onih koji su navodno prožeti ‘Pentekostalnim duhom’ (Djela Apostolska 2:1-4)… I oni zbunjuju ljude budući se oni ne oslanjaju na (ili ‘pouzdaju u’) čistu istinu koju Ja Osobno priopćujem/prenosim na Zemlju, u stvari, oni su neprijateljski raspoloženi spram nje… Oni ne prihvaćaju ovo čisto učenje a ono bi, samo po sebi, trebalo već biti dokaz za vas da su oni sebe utemeljili na pogrešnim principima. Svatko tko je tako uvjeren u njihovu prožetost Mojim duhom da on govori u ‘stranim jezicima’ to/ih također mora biti sam u stanju prevesti u duhu i istini, pošto nije Moja volja zbunjivati duh ljudi već ga prosvjetliti. A taj se prijevod mora slagati sa duhovnim znanjem koje Ja prenosim na Zemlju odgore, ili ga vi možete odbaciti kao pogrešku/zabludu. Ja ću svima vama dati svjetlo, i vi se ne bi trebali odupirati ovom svjetlu, budući je dar milosti koji vam je ponuđen odgore neizmjeran, pa ipak zabluda/pogreška je jednako tako ogromna tako da Ja Osobno moram biti aktivan kako bi vam pomogao da ponovno postanete prosvjetljeni… I blažen je onaj koji prihvati svjetlo koje za njega sjaji.

AMEN

Spread the Truth