Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8825 (Dodatak poruci o jogijima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8825, 4 Srpnja 1964

DODATAK PORUCI O JOGIJIMA…

(Dodatak za 8800)

Nezamislivo je za vas da svjetlosno biće utjelovljeno na Zemlji možda neće biti sposobno ispuniti misiju za koju je živjelo na Zemlji… Svako biće ima njegovu vlastitu slobodnu volju koju Ja ne prisiljavam nikojim sredstvima. I time, svjetlosno biće će također biti sposobno proučavati doktrine njegove religije  pa čak ako one u golemoj mjeri proturječe Istini*, koju ono prima kroz njegovo vlastito prosvjećivanje premda ono kroz nikakva sredstva nije prisiljeno prihvatiti ove uvide… Svjetlosno biće je došlo na Zemlju kao ljudsko biće, i kao ljudsko biće ono se također treba boriti sa postojećim obmanjujućim učenjima, koja bi ono zasigurno moglo prepoznati kao takva, ali njegova slobodna volja mora biti poštovana ako ono to odbije napraviti. Jer baš radi toga jer su ova bića visoko obrazovana, jer ona čak poznaju tajne stvaranja ali vjeruju da su oni stekli njihovo znanje sami, oni se osjećaju kako im pripada nepobitno priznavanje od strane onih koji žele biti podučeni od strane njih…

Međutim, budući oni reprezentiraju kompletno drugačiju školu razmišljanja koja odbacuje vjerovanje u Isusa Krista, nije neobično za ova svjetlosna bića da podbace u ovoj određenoj točci… oni mogu doista inicirati njihove studente u sve što oni sami prihvaćaju ali oni ne ispunjavaju zadatak proglašavanja čina Spasenja Isusa Krista… osim nekolicine koji su sebe kompletno razdvojili od njihove škole razmišljanja i kroz unutarnje doživljaje onda primili milost da postanu kompletno uvjereni u Isusovo Božanstvo. Zemaljski napredak ovih svjetlosnih bića nije rezultirao u konačnom savršenstvu, unatoč tome, svjetlosno biće ne može nanovo pasti ali ono može često ponoviti zemaljsku stazu opet i iznova. Kao dodatak tome, utjelovljena svjetlosna bića na Zemlji su bez prošlog pamćenja… time oni vjeruju za sebe kako se na Zemlji nalaze po prvi puta, ili prihvaćaju ponovljeno utjelovljenje kao posljedicu njihove religije, što može biti itekako opravdano… ali oni kategorično odbacuju misao o spasenju, oni vjeruju u samo-iskupljenje kroz njihovu vlastitu volju i vlastitu snagu. Ovaj stav ih spriječava od toga da govore u ime Isusa Krista i Moje ljudske manifestacije u Njemu. Međutim, njihova volja je slobodna i sa njom duhovno znanje koje predaju dalje i… budući to potiče vlastiti napor ljudskog bića baš kao i njegovo odricanje od samog sebe, njegovu borbu spram njega samoga… to može također biti blagotvorno, ali to zanemaruje najvažniji problem… iskupljenje kroz Isusa Krista.

Pri svemu tom, postoji opasnost da ljudi sa znanjem o Isusu Kristu prihvate njihove ideje… da oni žrtvuju njihovo vlastito znanje u prilog mentora iz drugih zemalja… da oni vlastitom krivnjom izgube što su posjedovali, da oni čak sebi dozvole da budu podučeni od strane ‘duhovnih vodiča’ koji su prešli u onostrano (umrli) u neznanju. Jer čak u onostranom njihova volja ostaje slobodna sve dok oni iznutra odbacuju misao da je Isus okupirao posebnu poziciju, da je On udomaćio Mene Osobno unutar Sebe Samoga… Ali ovo se događa vrlo rijetko, budući svjetlosno biće radije brzo stječe istinsko znanje…

Međutim, svatko tko sebe prikaže kao ‘uzvišenog učitelja’ se samo koristi ovim imenom da vas obmane, budući ću vas Ja jedino podučiti kroz duh koji vam dostavlja najčišću Istinu. Učitelji koji vas podučavaju u Moje ime nisu ovlašteni od strane Mene dodijeliti vam vaša imena, drugi, međutim, jedino predaju dalje njihovo znanje drugim ljudima u stanju bez voljne snage, u stanju medijum-stva (mediumship), koje vam ne nudi nikakvu garanciju da ste kontrolirani od strane dobrih duhova… Opet i iznova je vaša pažnja skrenuta na činjenicu da jedino Moj Duh podučava Istinu i da vas on neće pustiti da skrente u stranu, i da je dokaz za ovo Isusov čin Spasenja i Moja ljudska manifestacija u Njemu. Jedino to je vaša garancija za Istinu…

Prema tome vas upozoravam protiv prihvaćanja informacije od onih koji neporecivo imaju najviše intelektualno znanje i mogu vas prosvjetliti u svezi tajni stvaranja, ako oni nemaju znanje o Isusu i Njegovom činu Spasenja. Onda ćete vi, koji ste imali znanje i odrekli ga se naračun njih, nazadovati**. Oni su također apsorbirani u njihovu religiju ali njihova je volja slobodna i Ja ih isto tako ne prisiljavam, premda su oni sišli na Zemlju u svrhu misije: da rašire Istinu… Međutim, oni će otkriti ovu Istinu čim otiđu sa ove Zemlje i onda će ju također biti u stanju prenijeti odgore***.

AMEN

*Govori o Hinduizmu.

**Govori o Kršćanima koji pređu na Hinduizam.

***Hoće reći da će ti gurui, jednom kada su umrli, u velikoj većini slučajeva ‘skopčati’ Istinu u svezi Isusa i da će je onda s neba putem misli dostavljati ljudima na Zemlji.

Spread the Truth