Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8800 (Odgovor na pitanje o učiteljima joge… Utjelovljeni svjetlosni duhovi koji ne priznaju Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8800, 6 Travanj 1964

ODGOVOR NA PITANJE O UČITELJIMA JOGE… UTJELOVLJENI SVJETLOSNI DUHOVI KOJI NE PRIZNAJU ISUSA KRISTA…

Vaša zamolba Meni neće nikad biti uzaludna kada Mi priđete u duhovnoj nevolji… a vi (je)ste u duhovnoj nevolji kada ste poticani pitanjima na koja sami ne možete odgovoriti, i kada su odgovori zatraženi od vas koji na Zemlji radite kao Moji glasnici. Ne postoji pitanje kojeg Ja ne mogu odgovoriti pošto ni jedno drugo biće ne postoji koje zna sve osim Mene i time vas može prikladno podučiti. Međutim, potreban je također izvjesni stupanj zrelosti da bi se razumjelo što vam želim objasniti, pošto je vama potrebna već jedna mala količina duhovnog znanja… vi morate znati razlog i svrhu vašeg postojanja kao ljudskih bića na ovoj Zemlji. Tako ste vi već morali primiti prvi dijelić informacije, onda ćete vi također razumjeti što slijedi.

Vi znate kako svjetlosna bića, ne-pala bića, također u svim vremenskim periodima žive na Zemlji. Oni imaju neprestanu misiju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o Bogu i Stvoritelju i uputiti ih u Njegovu volju. Budući se isto događa svugdje na Zemlji, ljudi doista imaju duhovni koncept no oni rijetko žive u istini i uvijek će biti poslušni ljudskim zakonima budući imaju izvjesnu količinu straha od Sile koja im je figurativno predstavljena. Oni su jedva ikad podučavani čistoj istini budući je zabluda prevladavajuća na svim mjestima na Zemlji. I prema tome će se duhovni mentori pojaviti svugdje među čovječanstvom… ljudi kojima je od strane Mene bio dan zadatak prenošenja vjere u Boga njihovim bližnjim ljudskim bićima kao i obavještavanja o Mojoj volji, tako da će svako ljudsko biće biti u stanju voditi način života koji će pomoći njegovoj duši da postigne potpunu zrelost. A što su ljudi više primitivni, snažnija su svjetlosna bića koja sebe utjelovljuju među njima. Ali ova bića žive život na Zemlji kao ljudska bića, oni se, također, najprije moraju boriti za shvaćanje, oni moraju živjeti život ljubavi, pošto je ljubav jedina snaga koja im je potrebna da bi postali istinski vođe njihovih bližnjih ljudskih bića. Ovo se tiče pitanja: da li ljudi primaju natprirodnu snagu, koju oni opširno pokazuju da bi vršili izvanredna djelovanja, od Mene ili Mojeg neprijatelja? Ljubav osigurava da im snaga dotječe od Mene, jer čim oni žive sa ljubavlju oni su također blisko ujedinjeni sa Mnom i tada će biti u stanju ostvariti štogod žele. Ali oni također mogu zadobiti snagu od dole, oni su jednako podupirani od strane Mojeg protivnika (Sotone) koji će im priskrbiti snagu ako oni nisu čisti duhovi ljubavi… stoga ako ih Ja nisam poslao da ostvare njihovu misiju na Zemlji…

Ako, međutim, oni imaju ljubavi oni će također biti prosvjetljeni, oni će biti svjesni stanja patnje njihovih bližnjih ljudskih bića, oni će također znati o odnosu između ljudskog bića i cijelog stvaranja sa Mnom, Bogom i Stvoriteljem od vječnosti. Oni sada Njegovu snagu mogu učiniti svojom vlastitom i Ja im je neću uskratiti, budući Ja u tih ljudi vidim iskreni napor ka usavršavanju, i pošto oni više nisu opterećeni izvornim grijehom i prema tome se isto tako ne trebaju bojati ograničavanja sile sa Moje strane. Posljedično tome, oni sami… kao već prosvjetljena bića… ne trebaju spasenje kroz Isusa Krista. Ali sva njihova bližnja ljudska bića jesu u potrebi za tim spasenjem, i oni ih moraju obavijestiti također o Onome, u Kojem Sam Ja očitovao Sebe kao ljudsko biće kako bi okajao izvorni grijeh svih bića. Njima ne nedostaje ovo znanje, ali oni sami, kako su predstavnici drugih religija, rasprostiru veo preko najvažnijih problema, oni ne prosvjetljuju njihova ljudska bića pošto oni ne žele priznati Isusovu specijalnu (jedinstvenu) poziciju. Oni Ga smatraju kao jednog od njihovih vlastitih a ne kao Jednog, Koji je bio izvanjski pokrov/omot za vječno Božanstvo Osobno, i Koji jeste i vječno će ostati vidljivi Gospod i Bog za sva bića.

Jedva da se može razumjeti da ljudi, koji su u srdačnom kontaktu sa njihovim Bogom i Stvoriteljem, ignoriraju ovaj problem… da oni, na Zemlji i kasnije iz duhovnog kraljevstva također, podučavaju nebrojene ljude i uvijek sebe predstavljaju kao nadmoćna i uzvišena bića a ipak ne naglašavaju Jednog, Koji je stvarno i apsolutno Bog: ‘Isusa’. Ovi duhovi svjetla su također jednom hodali stazom kroz bezdan, oni su Mene prepoznali i priznali,  prošli su njihov test volje, ali oni nisu ostvarili najviši stupanj sinovstva Božjeg. To zahtjeva potpuno prihvaćanje Moje volje, ali oni su podbacili u tome da sebe potpuno podrede Isusu… Koji jeste i vječno ostaje Bog… Oni su bez ikakve sumnje ostvarili najviši stupanj zrelosti na Zemlji, oni su iskoristili Moju snagu i u stanju su djelovati (iako oni sada na Zemlji koriste Moju snagu) i ostvaruju čuda sa njom, ali Isusova žrtva na križu nije bila odlučujući činbenik za njih. Posljedično tome oni uvijek jedino prikazuju Isusa njihovim ljudskim bićima kao najsavršenije ljudsko biće, kao učitelja poput mnogih od njih samih… a ne kao Nekoga u Kome Sam Ja potpuno očitovao Sebe i Osobno djelovao, u Kojem Sam Ja Osobno okajao krivnju grijeha putem žrtve na križu. Ali kada je ijedan od uzvišenih duhovnih vođa na Zemlji prepoznao i priznao Iskupitelja Isusa Krista, on je također htio uvesti njegova bližnja ljudska bića u ovo vjerovanje.

I tako mnogi ljudi koji pripadaju potpuno različitim religijama neće pronaći Isusa sve dok ne dođu u onostrano i jedino će onda biti oslobođeni od izvornog grijeha, budući ovaj grijeh namjesto njih ne može biti okajan od strane ijednog drugog ljudskog bića. Izvorni grijeh može jedino biti iskupljen od strane Isusa Krista … od strane Boga Osobno … i prema tome On također treba biti prepoznat kao Božanski Iskupitelj. I nitko nikad neće postići blaženstvo bez da je najprije bio oslobođen od njegovog izvornog grijeha, što se jedino može dogoditi kroz Jednoga, Isusa Krista, Koji je bio izvanjska čaura Samog Vječnog Božanstva.

Postoji zasigurno mnogo ljudi koji žive svetački život, koji streme postići najveće savršenstvo na Zemlji. A ipak postoji razlika između njih i Isusa… pošto je On znao za Svoju misiju od početaka vječnosti, On je također znao za mučnu smrt koju će morati podnijeti… ali, nadalje, On je znao o izvornom grijehu koji je opterećavao čovječanstvo. Njegova je duša sišla na Zemlju i putovala stazom kao ljudsko biće kako bi okajala ovaj izvorni grijeh. I on je pozvao sve ljude da Ga slijede, On je premostio ogroman ponor kojim sada mogu preći svi ljudi, pošto do tog vremena nije postojao način kako se iz carstva tame izvući te preći u kraljevstvo svjetla. Svjetlosna bića, koja su bila poslana na Zemlju kao proroci prije toga, su najavljivala Njega, Mesiju, Koji će donijeti spasenje ljudima. I jedino je istinsko slijeđenje opet rezultiralo u ljudskom savršenstvu… postignuću izvornog stanja. Božja je volja bila proglašena ljudima najprije od strane proroka i Isusa Osobno, pošto im ona više nije bila poznata zbog izvornog grijeha kojim su bili opterećeni. Tako ljudi, koji su bili opterećeni izvornim grijehom, nisu bili u stanju ostvariti visoki stupanj zrelosti na Zemlji kako je njihova volja bila potpuno oslabljena. Međutim, oni koji su na Zemlji vršili izvanredna djela, koji su razvili uzvišene duhovne sposobnosti i bili su već usavršeni učitelji njihovim bližnjim ljudskim bićima, ne bi nikad bili u stanju ostvariti ovu uzvišenu poziciju da su bili podložni ograničenju izvornog grijeha.

Ali oni su sišli od gore da bi pomogli ljudima. Oni su bili ne-pali izvorni duhovi ali su ostali vjerni Meni… ipak oni mogu, uvijek, hodati zemljom kako bi dobrovoljno sebe oblikovali u ‘Bogove’… koje Ja nisam mogao stvoriti za Sebe i što je moralo biti ostvareno pomoću same slobodne volje ljudskog bića. I opet, Ja moram naglasiti da je jedino bio potreban život ljubavi, da su ta bića mogla razviti sve božanske karakteristike u njima kao ljudskim bićima i da to može ostvariti svako ljudsko biće ako iskreno žudi za najvišim savršenstvom, što je dokazano Mojim Riječima ‘Budite savršeni, kao što je vaš Otac Nebeski savršen’ (Matej 5:48). Tako se visoki stupanj savršenstva može također ostvariti od strane ljudi koji su bili iskupljeni od njihovog izvornog grijeha od strane Isusa Krista.

Ali ako je ljudsko biće utjelovljeno svjetlosno biće, koje nije opterećeno izvornim grijehom, ono može više nego ikad ostvariti ovu deifikaciju na Zemlji, i s obzirom na njegovu uzvišenu zrelost duše on će također biti u stanju prepoznati djelo Isusa i Njegovu posebnu misiju, ali on će uvijek jedino pokušavati motivirati ljude da također ostvare najviše savršenstvo. Ipak čak takav uzvišeni duh neće biti u stanju osloboditi ljude od tereta izvornog grijeha, pošto je jedino Isusov čin Spasenja to ostvario.

On može jedino okajati grijehe ‘namjesto’ nekoga koji su bili počinjeni od strane ljudskog bića kao takvoga, ako on ima veću od najveće ljubavi i želi pomoći njegovim ljudskim bićima. Ali okajanje izvornog grijeha je bilo jedino ostvareno od strane jednog ljudskog bića: Isusa, jedino-rođenog Sina Božjega, u Kojem je Bog Sebe očitovao kao ljudsko biće, budući je ljubav okajala za ovaj grijeh a Ja Sam Sama Ljubav. Čak najuzvišenija svjetlosna bića u duhovnom kraljevstvu Me prepoznaju u Isusu, pošto Sam Ja također postao vidljivi Bog u Isusu za ta bića.

I ova Moja ljudska manifestacija u Isusu je razlika između Njega i uzvišenih, zrelih duhova, i ova ljudska manifestacija mora biti priznata od strane svakog ljudskog bića koje Me želi vidjeti jednog dana, inače Me čak ni najuzvišenija svjetlosna bića nikad neće biti u stanju vidjeti licem u lice, a u tome počiva najviše blaženstvo.

Time sa pravom može biti rečeno kako ni jedno ljudsko biće neće postati blaženo bez Isusa Krista, i konačni cilj će uvijek biti potpuno sjedinjenje sa Mnom… unatoč tome, svako biće zadržava svoju vlastitu svjesnost. Isus Me, međutim, primio u potpunosti… On i Ja smo isto (jedno) (Ivan 10:30)…. Ali vi ćete ovo jedino potpuno razumjeti kada ste ušli u kraljevstvo svjetla.

AMEN

Spread the Truth