Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8796 (Svaka osoba treba prihvatiti posljedice njegovog znanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8796, 2 Travanj 1964

SVAKA OSOBA TREBA PRIHVATITI POSLJEDICE NJEGOVOG ZNANJA…

Imajte na umu da Ja ne marim za površnost, da Ja jedino cijenim ono što dolazi iz dubine vašeg srca… Čim vi vjerujete kako Me častite sa formalnim akcijama, vi vršite jednu vrstu idolopoklonstva od kojeg bi, međutim, vi trebali sebe razdvojiti kako bi bili još više iskreno pripojeni Meni… kako bi dozvolili Moje prisustvo u vašim srcima, koje je kompletno neovisno od izvanjskih formalnosti i običaja i može se dogoditi jedino kada je srce jedino koje govori.

Ja vam nastavljam govoriti da ste vi izobličili Isusovo čisto učenje, da ste ga isprepleli sa ljudskim pojmovima i sada pripajate veću važnost ovom ljudskom radu nego Mojem Evanđelju, koje jedino sadržava u sebi dvije Zapovijedi Ljubavi… Jer svatko tko živi sa Ljubavlju posvjedočuje za Moje učenje. Ali nezavisno o tome koliko samosvjesno vi udovoljavate svim ljudskim postavljenim uvjetima koje ste nadodali Mojem Evanđelju… ako Ljubav koju Sam vas podučio nije u vama takve prakse su kompletno beskorisne, one ne osiguravaju ni najmanje dobrobiti za vašu dušu, one jedino zbunjuju vas ljude tako da vi vjerujete kako ste dostatno izvršili vašu obavezu. Ipak svaka poslušna akcija je već sasvim beskorisna budući ona isključuje ljudsku volju. I čak ako su ljudski postavljeni uvjeti dobrovoljno izvršavani, oni unatoč tome ne mogu uključivati blagoslov kojeg jedan jedini čin Ljubavi utjelovljuje. Ali svatko tko osjeća iskrenu Ljubav za Mene donosi sve njegove misli k Meni, on ulazi u iskreni dijalog sa Mnom kada je nasamo… on neće trebati jednu atmosferu, koja će ga više vjerojatno zaustaviti od toga da istinski razmišlja o Meni.

Jedna neupućena osoba djeluje sukladno i time joj također može biti oprošteno zbog njegova nedostatka znanja… ali netko tko je u posjedu Istine, tko zna da su izvanjske prakse i običaji preda Mnom beskorisni… posebice ako služe kako bi obmanuli ljudske misli… će također nastojati osloboditi sebe od njih. On će vrednovati svako unutarnje iskustvo i svo znanje kao aktivnost Ljubavi, i njegova veza sa Mnom, koja može biti uspostavljena jedino u njegovu srcu, će postati sve više intimna.

Ja Osobno Sam sasvim izvjesno utemeljio Moju Crkvu na Zemlji, koja je utemeljena na stijeni vjere (Matej 16:18), ali Ja nisam utemeljio nikakvu organizaciju. Ovo je već jasno iz činjenice da su one izvanjski prepoznatljive i stječu veće izvanjsko prihvaćanje, ali one mogu ostaviti unutarnju osobu nedodirnutu ako ona ne stremi iskreno ka Meni i Istini. Jedino sama Moja Riječ treba biti suština zajednice, i putem Riječi ljudi bi trebali ispuniti Zapovijedi Ljubavi… putem Ljubavi postići živu vjeru… i na taj način također najunutarniju vezu sa Mnom. Onda će oni biti pripadnici Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji.

Sada Ja pokušavam dati Istinu svim ljudima ali jedino nekolicina ju prihvaćaju. Ali svatko tko ju prihvati će uskoro steći vrloduboko znanje, i iz ovog znanja bi on također trebao prihvatiti posljedice jer… nitko ne može služiti dvojici gospodara… Međutim, kada je struktura izgrađena koja se protivi ovom znanju onda je očigledno rezultat utjecaja Mojeg protivnika, što je dokazano kroz svaki izvanjski proces koji služi da bi dao potpuno pogrešnu ideju o Mojoj stvarnoj volji. I onda će prosvjetljeno ljudsko biće također sebe razdvojiti od izmišljotina Mojeg protivnika. Svatko tko ne može prihvatiti Istinu poslanu njemu od strane Mene zbog njegova nedostatka Ljubavi ili njegova niskog stupnja zrelosti razumljivo neće isto tako željeti odustati od njegove zablude. Onome koji zna, međutim, obmana je prepoznatljiva i ostaje kao takva, time rad Mojeg protivnika, i onda on (koji zna) jedino udovoljava svjetovnim postavljenim uvjetima. Ali onda to nije religijska služba, to je samo svjetovna stvar, obzirnost spram drugih ljudi koji, međutim, također trebaju biti uvedeni u Istinu a ne biti osnaženi u njihovom pogrešnom vjerovanju.

Zasigurno je teško prosljediti protiv tradicije, i to više isto tako neće biti uspješno. Jedino nekolicina će sebe osloboditi budući je njihova žudnja za Istinom izvanredno snažna. Ja Osobno, međutim, ne mogu učiniti nikakvih nagodbi, Ja vas jedino mogu jasno obavijestiti u svezi pogreške i Istine, i onda vi trebate odlučiti sami za sebe i pokazati vašu odluku.

Uvijek imajte na umu da je to jedan izniman dar milosti da vas se uvede u Čistu Istinu (Ivan 16:13), da svako ljudsko biće može zasigurno iskoristiti ovaj dar milosti ali da, u drugu ruko, to jeste jedno golemo djelo Ljubavi s Moje strane kada Moj Duh govori tako razgovjetno unutar osobe da ga on može raspoznati, tako da Ja mogu njemu prenijeti Istinu sukladno njegovoj volji za Istinu. I ovaj dar milosti treba također biti iskorišten tako da osoba prihvati Istinu i čak ju podupire protiv onih koji su i dalje privezani uz tradicionalne i organizacijske propise. Jedino netko odijeljen od ovih je također oslobođen od Mojeg protivnika, inače i dalje postoji opasnost da će moj protivnik njega pokušati zadobiti nazad, da će on oslabiti njegovu volju. Međutim, Ja neću nikada pustiti ljudsko biće jednom kada je on sebe potčinio Meni, Ja neću nijednu osobu opet ostaviti Mojem protivniku jednom kada je on iskreno odabrao Mene.

AMEN

Spread the Truth