Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8790 (Besmrtnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8790, 25 Ožujak 1964

BESMRTNOST…

Možete uzeti kao apsolutnu Istinu da vi nećete nikada biti sposobni iznova iščeznuti, budući će Moja snaga biti zauvijek neuništiva a vi ste, naposlijetku, zračenje iz Mene Samoga. I ako ovo znate vi bi trebali također učiniti sve kako bi pripremili sretnu sudbinu za ovaj besmrtni dio vas, pošto je to u cjelosti prepušteno vašoj snazi i vašoj volji. Jer vi ste osjetna živa bića koja će prema tome osjećati i bol baš kao i blaženstvo ali koji mogu biti ili uvećani ili umanjeni, što je vaš vlastiti posao tijekom vašeg života na Zemlji. Budući vi nemate preciznog znanja u svezi vašeg stanja nakon vaše fizičke smrti, budući niste uvjereni čak ni u vaš dušin život nakon smrti, vi zanemarujete učiniti najvažniju stvar u zemaljskom životu i ne uzimate u obzir (ono) što će nastaviti živjeti… vašu dušu… koju dakle vi možete i trebali bi postaviti u blaženo stanje ako bi ispunili svrhu vašeg života na Zemlji. Činjenica nastavljanja života nakon smrti vama ne može biti dokazana da se vaše ponašanje u životu ne bi iznudilo a ipak, sa dobrom voljom, vi možete steći jedno unutarnje uvjerenje da ste besmrtni, to jest, jedino ako vjerujete u Boga i Stvoritelja Koji je doveo sve vama vidljivo u postojanje… Jer ako pobliže promatrate svako pojedinačno djelo stvaranja sa otvorenim srcem vi već možete prepoznati da su to mala čudesna djela stvorena od strane izuzetno mudre Stvaralačke Sile. I obično vi možete također percipirati njihovu svrsishodnost što iznova svjedoči o Njegovoj mudrosti i Ljubavi… Stoga vi možete pretpostaviti kako postoji savršeno Božanstvo iz Kojeg su sva djela stvaranja proizašla. Ali savršenstvo ne poznaje granica, niti su za savršenstvo vrijeme i prostor podložni ograničenjima, i stoga proizvodi stvaralačke volje (te) Stvaralačke Sile se također podudaraju sa Mojim Božanskim Zakonom… Oni će, također, biti bezgranični, oni neće imati kraja… ali ovo se uvijek odnosi na duhovne tvorevine, kojima ljudska duša pripada… Vidljive tvorevine su također duhovne supstance koje jedino privremeno ostaju vidljive, unatoč tome, nakon što se razlože one nastavljaju postojati duhovno, to je samo zbog Moje volje da izvanjska forma prestaje postojati, beš kako bi oslobodila ono što je zaklonjeno unutra… I stoga vi također morate sebe smatrati, vaše fizičko tijelo, jedino kao privremenu izvanjsku formu koja daje utočište duši, vašem stvarnom Ja… sve dok smrt ne razloži izvanjski okvir i oslobodi dušu koja je unutra, ali ova jeste i ostaje vječna. U zemaljskom životu vi ljudi već možete zamjetiti i pratiti neprestane promjene u djelima stvaranja, jedna stvar će uvijek nastati iz druge, i sve što vidite je duhovno oživljeno, sićušna čestica duhovne supstance je zaklonjena unutra koja neprestano raste većom i time se zaklanja u rastuće većim djelima stvaranja sve dok se, konačno, sve čestice nisu sakupile zajedno u ljudskoj duši, koja je jednom bila stvorena od strane Mene kao ‘samo-svijesno’ biće i prema tome je također vječno neuništiva.

Kada bi vi ljudi bili sposobni steći uvjerenu vjeru u besmrtnost vaše duše, u život nakon smrti, onda bi također vodili siguran život, vi bi željeli pripremiti podnošljivu ili čak blaženu sudbinu za vašu dušu i ne bi živjeli vaš život neodgovorno… Međutim, u vremenu Kraja ljudi su potpuno ravnodušni, što ne znaju oni isto tako ne žude znati i zadovoljni su sa zemaljskom smrću, oni jedino obraćaju pažnju na zemaljske stvari i ne streme za duhovnim znanjem, u kojem slučaju duša može jedino biti u bijednom stanju nakon smrti tijela i mora otrpjeti ogromnu bol u kraljevstvu onostranog… Ja bi vas želio poštedjeti ove boli i prema tome vas želim prosvijetliti opet i iznova u svezi vaše besmrtnosti, što objašnjava sve što vam se događa, budući Ja želim da razmišljate o tome odakle ste došli i gdje idete. I ako iznenada morate napustiti Zemlju, ako je vaša duša neočekivano rastavljena od vašeg tijela, ona će teško shvatiti da je ušla u onostrano, jer ona sebe jedino nalazi na drugačijoj lokaciji bez znanja da više nije živa… I što se je više neodgovorno ona bila ponašala na Zemlji, to će mračnije njezino stanje biti. Unatoč tome, ona postoji i nikada opet više ne može nestati. Ali ona će i dalje morati putovati jednu beskrajno dugu stazu kako bi postala malo duhovno prosvijetljena, tako da će dobiti mali tračak shvaćanja, sve zavisno o njezinom stavu u duhovnoj oblasti po pitanju Božanske zapovijedi Ljubavi, koja također mora biti ispunjena u onostranom prije nego joj može biti podaren lagani napredak i mala količina znanja. Ako je, međutim, ona već stekla vjeru na Zemlji u dušin nastavak nakon fizičke smrti ona će također voditi više odgovoran način života i uzlaz se može odvijati brže i lakše.

AMEN

Spread the Truth