Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8784 (Bez spasenja kroz Isusa Krista nema blaženstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8784, 19 Ožujak 1964

BEZ SPASENJA KROZ ISUSA KRISTA NEMA BLAŽENSTVA…

Vi ljudi trebate imati na umu da vam Ja želim pomoći postići stupanj zrelosti u zemaljskom životu koji vam omogućuje ući u kraljevstvo svjetla nakon što napustite ovu Zemlju… Doista, prije ili kasnije ćete svi ući u ovo kraljevstvo, ipak vrijeme koje će proći do tada vam još može prouzročiti nezamislivu bol ako uđete u carstvo onostranog u potpuno neduhovnom stanju i kapije carstva svjetla su vam i dalje zatvorene. Premda Moje milosrđe i milost važe za svaku pojedinačnu dušu čak ako su oni živjeli grešan život na Zemlji, Ja joj ne mogu priskrbiti ništa drugo nego ono što Moja pravednost dozvoljava, posljedično, u duhovnom carstvu ona može jedino uvijek doći u posjed sfera koje korespondiraju sa njezinim načinom života i morat će i dalje otrpjeti nezamislivu patnju i agoniju kako bi iskupila svoju krivnju grijeha. I ako ona podbaci pronaći Isusa Krista u onostranom, njezina patnja će biti beskrajna; ona će nastaviti silaziti sve dalje i konačno će morati prihvatiti sudbinu obnovljenog prognanstva, budući nema drugog okajanja za izvorni grijeh nego kroz Isusa Krista. Nitko od vas ne shvaća puno značenje čina Spasenja… I baš ovo je razlog vaše goleme duhovne nedaće… Ja želim pomoći Mojim živim tvorevinama da pronađu put do Križa dok i dalje žive na Zemlji, jer ovo će garantirati duši jednu potpuno drugačiju sudbinu… Jer dobiti opraštanje od krivnje grijeha prije smrti ljudskog bića je najvredniji cilj za stremiti… kako otvara kapiju u kraljevstvo svjetla i duša će biti sposobna uživati blaženstva u izobilju… Međutim, ljudska rasa nije svjesna golemog značenja kojeg čin Spasenja nosi sa sobom i Moj protivnik (Sotona) ulaže marljiv napor da vas drži neupućene… I čak ako ljudi vjeruju da je čovjek Isus bio živio na Zemlji u prošlosti, ukazujući ljudima primjerom najsavršeniji način života i pozivajući ih da Ga oponašaju, oni i dalje ne žele vjerovati da je jedna uzvišena misija bila razlogom za Isusov život na Zemlji… Oni ne žele vjerovati da se to ticalo čina najvećeg milosrđa, da je Isus, kroz Njegovo raspeće, želio iskupiti i doista je iskupio ogroman grijeh, koji nije mogao biti okajan ni jednim drugim sredstvima nego kroz jedan čin veće od najveće Ljubavi i jednu prekomjernu mjeru fizičke patnje… što je kako slijedi premostilo ogroman procjep između kraljevstva svjetla i područja tame. Od tada nadalje svatko je bio sposoban preći ovim mostom pod uvjetom da vjeruje u čin Spasenja Isusa Krista baš kao i Moje ljudsko očitovanje u Njemu. Ova ljudska manifestacija je još jedna enigma koja može biti shvaćena jedino od duhovno probuđene osobe, budući ljudsko stanje grešnosti isključuje svo razumijevanje za nju, time osoba mora najprije imati potvrdan stav spram Isusova čina Spasenja, apelirati za oproštenje njegova grijeha i u srdačnom kontaktu sa Njime biti podučena od strane duha unutra, koji jedino može sebe izraziti nakon što se dogodilo oproštenje izvornog grijeha (ovdje kao i svaki puta u ovom tijelu Otkrovenja ne misli na grijeh Adama i Eve, već grijeh otpadništva od Boga u prvobitnih anđela; vidi Knjižice br. 15 & 39)… U tom slučaju Moja ljudska manifestacija u Isusu će njemu biti razumljiva, jer on može biti vođen od strane Duha u svu Istinu (Ivan 16:13) i obavješten o svim duhovnim međuodnosima… Otud on može iznova postići shvaćanje koje je jednom izgubio kroz njegovu pobunu protiv Mene. On će jedino steći znanje o svim ovim međuodnosima kroz njegov duh. Ovo znanje može unatoč tome biti predstavljeno osobi, i ako je on primio istinsko izvješće u svezi Isusa Krista (Knjižica br. 16), Njegovog čina Spasenja (Knjižica br. 38) i Moje ljudske manifestacije u Njemu (Knjižica br. 34), onda Istina može također uvjeriti osobu i nagnati ga da se zaputi istom stazom, stazom do Križa… I on će bolje razumjeti što mu je prije bilo jedino rečeno od strane neprosvjetljenog ljudskog bića. To je zašto Ja smatram širenje Čiste Istine tako važnim. To je, naposlijetku, Moja volja da će ova Istina također doseći ljude koji žive dobar način života ali koji još ne vjeruju, koji će naknadno osjetiti da su adresirani od strane Istine i afektirani kroz snagu Istine i time također mogu zadobiti vjeru.

Ako ste vi ljudi shvatili koliko puno bi mogli poboljšati vašu sudbinu pri ulasku u kraljevstvo onostranog da ste bili iskupljeni od vaše krivnje grijeha kroz Isusa Krista, vi bi također dokučili zašto Ja nastavljam naglašavati ovaj problem, zašto Ja opetovano objašnjavam duhovne međuodnose i pokušavam stimulirati vaš um da razmišlja o njemu; jer makar i najmanja volja da ispunite vašu svrhu života na Zemlji je Meni već dovoljna da vas vodim i stvorim za vas svaku mogućnost da steknete shvaćanje/realizaciju… I konačno znanje, posebice, vam može biti podareno jedino kroz djelovanje Mojega Duha, jer pod utjecajem Mojega protivnika ljudi će uvijek htjeti poricati najvažniju stvarSpasenje od sve krivnje kroz Isusa Krista… Oni zasigurno prave ustupke time što priznaju Njegovo postojanje i također Ga prikazuju kao ljudsko biće koje je postiglo najveće savršenstvo u Njegovom zemaljskom životu. Ipak oni ne žele vjerovati da se to tiče potpuno drugačijeg problema… da bi bez Njega ljudska rasa ostala zauvijek razdvojena od njihova Boga i Stvoritelja i da dušin razvoj u onostranom ne bi mogao napredovati, namjesto oni će ostati u jadnom stanju sve dok su opterećeni izvornim grijehom. Prema tome oni vode bijedno i sažaljivo postojanje dok ne pronađu Božanskog Iskupitelja na drugoj strani, dok ne udovolje naporima svjetlosnih bića i bez otpora sebi dopuste da budu vođeni do Njega, Koji će ih uzdignuti iz bezdana i oprostiti njihovu krivnju grijeha čim Mu oni za to apeliraju… Time oni moraju najprije vjerovati da je Isus Krist iskupio ljudsku rasu kroz Njegov čin milosrđa, kroz Njegovu smrt na Križu. Jedino ovo potkrepljuje/potvrđuje Isusovu misiju na Zemlji, ali ne čisto Njegov način života… koji je zasigurno dio toga, budući ni jedna osoba ne može postati blažena bez Ljubavi, i učenje Ljubavi je bilo suština svake od Njegovih poduka koje je On dao ljudima, koje je On želio spasiti iz duhovne tame, iz okova princa tame. Ljudi su živjeli u dubokom neznanju, oni nisu sebe prepoznavali kao žive tvorevine najviše savršenog Bića, oni nisu zamjetili njihovo nesavršenstvo i jedino su ljubili njihovo vlastito Ja, i ova sebična Ljubav ih je nagnala u grešnost, u grijehe koje su oni sasvim moguće bili sposobni okajati u onostranom, pa čak ako je to značilo jedno beskonačno dugo vrijeme patnje… Ipak ovi grijesi (znači grijesi koje čovjek počini za života na Zemlji) nisu bili razlog Mojeg silaska na Zemlju u ljudskom biću Isusu… namjesto, to se ticalo golemog izvornog grijeha prošlog otpadništva od Mene, kojeg ni jedno ljudsko biće ne bi bilo sposobno okajati, čak ako bi provelo vječnosti u bijednom stanju… Ovaj grijeh je bio razlogom zašto Sam Ja Osobno došao na Zemlju i ostvario čin Spasenja u Isusu, čovjeku… Jer Sama Ljubav je iskupila grijeh, i Ljubav je bila u čovjeku Isusu… Opet i iznova Ja ću obavijestiti vas ljude o ovome kroz Moj Duh, opet i iznova ću Ja pokušati objasniti vama najveću tajnu od svih, i Ja ću odaslati Moje učenike tijekom posljednjih dana tako da proglase Istinu u svezi Isusa Krista, Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, Koji je sklanjao Mene Osobno unutar Njega i On i Ja jesmo, i hoćemo ostati, kao Jedno (Ivan 10:30) za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth