Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8781 (Svemirske promjene…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8781, 16 Ožujak 1964

SVEMIRSKE PROMJENE…

Ovo je jedan neobičan događaj kojeg vam najavljujem… vi ćete misliti da se varate pa ipak ćete opet i iznova doživjeti isto… zemaljska podrhtavanja koja nisu prouzročena erupcijama nego se uvijek pojavljuju kada Zemlja stoji u izvjesnoj konstelaciji spram zvijezda…. tako da se podrhtavanja mogu predviđati u pravilnim razmacima i neće se podbaciti dogoditi.

Ona će biti jedva perceptibilna i otud će uznemiriti samo nekolicinu ljudi, ipak ispitivanja od strane naučnika će dati povoda bojaznima najgore vrste. Nadalje, kako se fenomeni pojačavaju oni će također uznemiriti različite ljude jednom kada shvate prijetnju Zemlji od strane drugih nebeskih tijela budući se, jer su napustili njihovu putanju, potonji kreću prema Zemlji i, opet i iznova, formiraju konstelaciju koja pokreće ove same učinke.

Napomol približavajućeg kraja ljudi će još trebati biti probuđeni iz njihova spokoja, oni se trebaju prisjetiti njihova Stvoritelja i razmišljati o njihovoj vlastitoj prolaznosti i činjenici da nemaju garancije o prelasku u potpuni zaborav nakon njihove fizičke smrti; njih se treba podsjetiti na kraj njihovih života i također na sudbinu koja će ih očekivati ako vjeruju u nastavak života njihove duše. Posljednji će dani prikazivati toliko puno toga što je protivno prirodi, ako se uzme u obzir da su ljudske aktivnosti i misli već protuprirodne i rezultiraju u posljedicama najgore vrste… Ljudi oholo poduzimaju istraživanja svemira i izvan njihovih ovlasti… Oni zanemaruju prirodne zakone i, ipak, njihove akcije i namjere neće biti spriječene; neposredne posljedice će se, međutim, odbiti od njih. Unatoč tome, kraj se sve više približava, i ako će ljudi još biti pomognuti tako što će sebe kritički razmotriti  i postati svjesni njihove velike odgovornosti onda će im jedna neobična aktivnost s Božje strane morati također biti ukazana, premda je to i dalje na njihovoj vlastitoj slobodnoj volji da ju zamjete i sukladno se prilagode.

I takva neobična aktivnost će biti doživljena od strane čovječanstva u nadolazećem vremenu. Ona neće biti prouzročena od strane ljudi nego će se dogoditi u svemiru, i predjelu koji je u potpunosti podložan Samom Stvoritelju, koji sada naizgled odsklizava u bezakonje, a ipak je čak ovaj događaj integralan planu povratka duhova, budući je on sposoban voditi do promjene u mnogim ljudima pošto je previše izvanredan… ali bez da ih prisiljava na vjerovanje, jer nevjerna osoba se neće čak ni zamarati pronaći objašnjenje budući živi potpuno neodgovorno.

I duhovno stanje ljudi u posljednjim danima je već potonulo tako nisko da ih čak izvanredni prirodni događaji neće nagnati vjerovati, posljedično tome čak ove metode mogu biti korištene za dobrobit neodlučenih ljudi koji trebaju snažne motive da bi ozbiljno reflektirali na njih i usmjerili njihovu volju u ispravnom pravcu. Jer štogod još može biti učinjeno kako bi se duše očuvalo od sudbine novog prognanstva će biti učinjeno od strane Boga, Koji ljubi čovječanstvo i ne želi da zalutaju… Ali svaki puta kada On očituje Sebe na način koji je bio najavljen biti će fatalnosti, inače ljudi ne bi dozvolili sebi biti impresioniranima i međusobno bi jedni druge optuživali za samo-obmanu… Jer učinci će varirati od mjesta do mjesta, i naučnicima će biti potrebno jedno izvjesno vrijeme prije nego uspiju u pronalaženju ispravnog objašnjenja, ali onda će znaci sebe ponavljati sa uvijek rastućom frekvencijom i pružiti ljudima dokaz da se nešto događa u svemiru što oni sami ne mogu spriječiti.

I time će oni također biti predmetom periodično pojavljujućih posljedica sve dok se, konačno, ogroman prirodni događaj neće dogoditi koji će demonstrirati Božju moć i veličinu ljudima koji vjeruju u Njega i koji će također biti zaštićeni u svakoj nevolji. Ipak, premda su ljudi opetovano obaviješteni o približavajućem kraju, premda su im prethodeće prirodne kataklizme opetovano ukazane… oni ne žele vjerovati niti najmanje promijeniti njihov način života, oni neće učiniti ništa da bi sebe pripremili, oni žive u svijetu i ljube ga, i gledaju na svijet kao na njihova Boga… i prema tome će oni ostati priljubljeni uz materiju kada je došao kraj… Ipak sve je bilo predodređeno u Božanskom planu Spasenja i ništa se neće dogoditi što već nije bilo uzeto u obzir od vječnosti…

I time će se čak ovaj protuprirodan događaj dogoditi sukladno Božanskoj volji, i dan za ovo je također bio predodređen i biti će ispoštovan… Unatoč tome, vi trebate unaprijed biti obaviješteni tako da vaša vjera može biti osnažena, budući će se sve dogoditi kako je bilo rečeno ranije i budući ćete vi prepoznati Istinu onog što vam je sve više dostavljano odgore… Jer vi trebate uspostaviti povezanost između Boga i svijeta, sa vašim ljudskim bićima koja žive bez vjere ili razmišljanja… Treba priznati, vi ćete jedino biti sposobni govoriti o tome nakon što su se inicijalna zbivanja dogodila budući vas prethodno tome nitko neće željeti slušati… vi ćete jedino pronaći otvorene uši i srca nakon što se drmanje dogodilo koje će začuditi ljude i jedino onda trebate govoriti, i onda će to zavisiti o dragovoljnosti ljudi kakve će dobrobiti oni izvući iz ovih događaja.

AMEN

Spread the Truth