Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8771 (Razlog za slobodnu volju u ljudskog bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8771, 5 Ožujak 1964

RAZLOG ZA SLOBODNU VOLJU U LJUDSKOG BIĆA…

I stoga vi ste u ljudskom stadiju gdje iznova možete koristiti vašu slobodnu volju… Jednog dana ćete shvatiti što ovo znači, kada ste prosvijetljeni, kada možete gledati nazad na beskrajno dugo vrijeme koje ste živjeli na Zemlji u stanju prisile gdje ste, ograničeni unutar svakojakih vrsta tvorevina, bili morali djelovati u skladu sa Božanskim prirodnim zakonom… kojem ste se bili nesposobni suprotstaviti. Ali sada… kao ljudsko biće… vaša slobodna volja, koja je znak Božanskog bića koje ste vi jednom bili, vam je vraćena, i kao ljudi vi u vama također udomaćujete Božansku duhovnu iskru, koja vas nerazmrsivo spaja sa vatrom Božanske Ljubavi… budući ona jeste i ostati će zauvijek nerazdvojiva od Oca-Duha od vječnosti. Ova slobodna volja je značajka Božanskog bića, jer ono što je jednom proizašlo iz Boga je bilo savršeno, a slobodna volja je dio savršenstva… Opet i iznova vi ljudi morate biti obaviješteni o međuodnosima, vi morate znati da slobodna volja ne može biti zanijekana i zašto je to tako… nadalje, vi morate također znati da se ni jedna osoba ili njegova duša ne bi mogli smatrati odgovornima da on nije posjedovao slobodnu volju… Vi morate znati da je sva moć doista na Božjem raspolaganju kako bi trenutno postavio sva bića u stanje najvišeg savršenstva ali da bi ova bića uvijek jedino bila ‘djela’ Njegove moći a nikada ‘djeca’ Njegove Ljubavi… Međutim, potonja mogu sebe jedino dobrovoljno oblikovati u tu djecu i Božja sreća se sastoji u činjenici da bića dobrovoljno streme spram ovog savršenstva, da oni streme spram Njega njihovom vlastitom slobodnom voljom, da su oni sposobni sebe udaljiti i ostati daleko od Njega a ipak Ga pokušavaju doseći kao konačni cilj. Jer slobodna volja je uvijek odlučena od strane Ljubavi, bez obzira da li je ona pozitivno ili negativno naklonjena, jer Ljubav je podudarno pozitivna… ako je Bog njezin cilj, ili negativna.. ako se primjenjuje na protivnika, ako je Ljubav samo sebičnost koja jedino stremi za njezinim vlastitim prednostima… dok je pozitivna Ljubav Božanska i jedino uvijek želi dati i udovoljiti. I ovo je odlučeno od strane slobodne volje, otud jedino slobodna volja može biti odgovorna. Ako bi slobodna volja ljudskog bića bila sporna mnogo bi toga izgledalo besmisleno, to bi također izobličilo prikaz vječnog Boga i Stvoritelja, budući bi svako nesavršenstvo, svaka nedaća, ljudski duhovno nizak stupanj i njihovo protu-Božansko djelovanje također trebali biti smatrani kako su bili željeni od strane Boga i nitko nikada ne bi bio sposoban prepoznati Boga Ljubavi… Za svaku nesreću na svijetu bi se uvijek jedino moglo kriviti Stvoritelja Osobno ako volja ljudskog bića nije bila njezin uzrok…

Uzmite u obzir da bi u tom slučaju, Bog Osobno protudjelovao Njegovom zakonu reda, jer jedino jedan se može smatrati odgovornim za sve… Bog ili Njegova živa tvorevina, ljudsko biće, ali Bog može jedino djelovati u najvišem savršenstvu i ništa neće narušiti Njegov zakon reda. Ljudsko biće, u drugu ruku, može napustiti ovaj red po vrlini njegove slobodne volje jer… sve dok on i dalje živi na Zemlji kao ljudsko biće… on je i dalje nesavršen i jedino živi na Zemlji u svrhu toga da sebe iznova prilagodi zakonskom redu, kojeg je jednom dobrovoljno opozvao i treba iznova postati savršen, kao što je bio na početku. Svaka bi osoba trebala ozbiljno promisliti o činjenici da svijet ne bi bio kakav je sada u vrijeme Kraja da on nije imao nikakvu slobodnu volju… Onda bi jedino Božja volja bila valjana, a ova doista ne bi uzrokovala svugdje nered… što je, međutim, slučaj. Posljedično, Bog bi se trebao smatrati odgovornim za sve što se događa u svijetu… Ovo je tako apsurdna ideja da bi, nakon nešto promišljanja, čovjek u stvari sam stekao unutarnje uvjerenje da on ima slobodnu volju. Opet i iznova treba biti naglašeno da se to jedino tiče najunutarnije volje a ne izvedbe onog što osoba želi… Potonje može zasigurno biti spriječeno od strane Više Sile ili od strane njegovih bližnjih ljudskih bića, unatoč tome, volja ostaje odgovorna, bez obzira koji učinak ostvari. Jer čak jedno zlo djelo ostvareno dobrovoljno od strane osobe može imati povoljan učinak na drugu osobu kao rezultat Moje protumjere, unatoč tome, on mora sebe opravdati za njegovu zlu volju, budući je ona slobodna… Sve dok vi ljudi sporite slobodnu volju vi niste svjesni vašeg izvora ili vi ne prepoznajete Boga kao najviše savršeno Biće Koje vas je dovelo u život. Biće stvoreno bez slobodne volje bi bilo nesavršeno oblikovano; ono bi jedino bilo beživotno djelo, budući njega jedino umna (koja razmišlja) slobodna volja čini bićem… Dok je biće ograničeno u djelima stvaranja i predmetom prirodnih zakona ono je također slobodno od sve odgovornosti budući ne može djelovati protivno Božjoj volji… U ljudskom stadiju, međutim, ono može djelovati, misliti i željeti po svojoj vlastitoj procjeni i slobodi izbora i mora prema tome sebe opravdati, budući je njegova stvarna svrha života okrenuti njegovu slobodnu volju u ispravnom pravcu, to jest, spram Boga, od Kojeg se jednom okrenuo. Nije moguće za ljudsko biće otresti sa sebe njegovu odgovornost, on ne može opteretiti nekog drugog sa njom, on mora snositi posljedice njegove volje, i prema tome njegova volja također odlučuje sudbinu njegove duše u vječnosti… Ona može sebe kompletno osloboditi od svakog okova, ali također očeličiti iznova njezine okove i propasti nazad u bezdan… Ali u nijednom trenutku nikada Božja volja ne određuje njegovo stanje nakon fizičke smrti, namjesto toga, ljudsko biće stvara njegovu vlastitu sudbinu budući on ima slobodnu volju.

AMEN

Spread the Truth