Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8770 (Proces stvaranja je uzeo vječnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8770, 4 Ožujak 1964

 PROCES STVARANJA JE UZEO VJEČNOSTI…

Proces stvaranja nije bio rad od jednog trenutka, premda bi to uistinu bilo unutar Moje moći… ali onda bi stvaranje bilo promašilo njegovu svrhu, budući je bilo naumljeno osigurati postepeni razvoj iz bezdana do vrhunca i prema tome je potrajao (ili ‘se nastavio’) jedno beskonačno dugo vrijeme. Otud vi ljudi trebate razumjeti kako vas opis u Svetim Pismima, u Knjizi Otaca, jedino obaviještava o ovom činu stvaranja na slikoviti način, budući bi ljudi kojima i dalje nedostaje dublje svjesnosti bili nesposobni razumjeti istinski proces, i on je jedino naumljen podučiti ih kako je stvaranje jednom proizašlo iz Moje ruke, da je bilo i jeste rad Moje volje i Moje moći…

Svatko tko želi dublje prekapati će također doći do više dubljeg razumijevanja. Najprije je jedino nužno znati o Sili Koja je dovela u postojanje sve što ljudsko biće može vidjeti oko sebe, baš kao i tvorevine koje nije u stanju vidjeti. Prije nego se njemu daleko-sežni međuodnosi mogu objasniti on treba znati o izvornom početku onog što je Moja snaga ljubavi isijala kao neovisna bića… I on treba znati o otpadništvu ovih bića od Mene i ogromnom prvobitnom grijehu sa kojim su bića onda bila opterećena. Jedino onda pojavljivanje stvaranja i proces povratka kroz stvaranje njemu mogu biti objašnjeni. Ali svatko sa neprosvjetljenim duhom će se držati slova i neće ga nikada jasno razumjeti pošto on niti nije otvoren za poduke od strane duhovno prosvjetljenih ljudi (2 Korinćanima 3:6).

Svako je djelo stvaranja potrebovalo beskonačno dugo vrijeme pripremnog razvoja koje se, međutim, uvijek odnosilo na duhovnu supstancu koja treba napredovati unutar djela stvaranja… Ono je palo tako nisko da je također potrebovalo jedno beskonačno dugo vrijeme kako bi se ponovno uzdignulo unutar različitih vrsta stvaranja… od najprimitivnijih do najpredivnije formiranih djela dovedenih u postojanje od strane Moje volje kako bi zakrilila duhovnu supstancu i omogućili njezin put uspona… I prema tome je djelo stvaranja Zemlja, također, bilo, u početku, samo nakupina/grozd potpuno nezrelih duhova čije su se supstance postepeno kondenzirale da bi formirale masu koja još nije mogla biti opisana kao tvrda materija nego je morala biti shvaćena kao temeljni elementi, bez forme ali sa užasnim učinkom snage, jer oni su sadržavali totalno nekontrolirane duhovne supstance. Ipak Moja je mudrost distribuirala sve u ispravnoj mjeri i koristila svaki element za Moj stvaralački rad, tako da su se pojavili odvojeni oblici koji su morali udovoljavati njihovoj određenoj svrsi; i tako je počelo polagano konstruiranje vidljivih djela stvaranja koje se nastavilo jedno beskrajno dugo vrijeme dok Zemlja nije počela pokazivati vegetaciju i povećavajuće više zrele duhovne supstance su bile sposobne okupirati ove tvorevine da bi putovale stazom višeg razvoja u ovom biljnom svijetu. Onda su slijedila prva živa bića… tvorevine, koje su već mogle vršiti izvjesni, premda vrlo mali, zadatak nametnut im od s trane prirodnog zakona.

I opet, jedno beskonačno dugo vrijeme razvoja je prošlo od ovih sićušnih živih bića do svijeta životinja koji je uključivao sve veće i snažnije oblike, u kojima su se već mnoge duhovne supstance sakupile zajedno i sjedinile kako bi nastavile ispunjavati zadatak kultiviranja Zemlje za konačno krunidbeno djelo Božanskog stvaranja… za ljudsko biće… koje je bilo moralo proći kroz sve ove pripremne stadije i čija je duša sada kompozicija svih onih sićušnih čestica koje su pripadale jednom palom izvornom duhu i koje su, u razloženom stanju, bile morale proći kroz sva djela stvaranja kako bi postepeno opet evoluirale na ovaj način.

Posljedično, ljudsko biće nije bilo moglo biti stvoreno u vrijeme ‘stvaranja svijeta’… baš kao što sva djela stvaranja nisu nikada bila Moje trenutno djelo/rad, baš zbog toga što je najprije polagani napredak trebao prosljediti ili bi cijelo djelo stvaranja bilo besmisleno i bez svrhe, jer nije došlo u postojanje poradi Mene već poradi Mojih palih živih tvorevina i stoga je također trebalo ispuniti svrhu vođenja palih duhova opet nazad k Meni. A ipak, svako djelo stvaranja je bilo Moja eksternalizirana misao koja je bila uvijek implementirana kada je duhovna supstanca dosegnula izvjestan stupanj zrelosti i potrebovala novu formu kako bi nastavila njezinu stazu razvoja. I time su različite tvorevine nastale periodički. Biljni svijet je jedino postao nužan kada je svijet stijena oslobodio duhovnu supstancu koja je onda potrebovala novu i lakšu formu… I isto tako male i sićušne žive tvorevine su nastalae nakon stvaranja biljnog svijeta… I jedino Ja Sam znao kada je jedno bilo potrebno drugome, i Ja Sam također znao koliko puno vremena će veće žive tvorevine, životinje do Pred-Adamita, potrebovati da sazriju njihove utjelovljene duševne-supstance. Otud Sam Ja također znao kada je došlo vrijeme da pojedinačne sićušne čestice duhovnog bića izrone opet kako bi sebe utjelovile kao ‘duša’ u posljednjoj formi. Onda Sam eksternalizirao opet djelo stvaranja… ljudsko biće, čiji je izvanjski oblik tako umješno stvoren da će sazrijevanje do konačnog savršenstva biti moguće. I ovo stvaranje ljudskog bića se također dogodilo prije jednog beskonačno dogog vremena, kojeg vi ljudi ne možete ustanoviti budući je vaš koncept vremena i dalje ograničen, ali Moje djelo povratka je već trajalo jednu vječnost. I premda su vječnosti prošle prije pojavljivanja ljudskog bića, prije nego je Zemlja sa svim njezinim djelima stvaranja bila spremna za ljudsko biće da ju zaposjedne u svrhu njegova konačnog sazrijevanja, ovaj trenutak u  vremenu je također vrlo jako udaljen, budući su se vrijeme i opet periodični ogromni prevrati i promjene zbivali na Zemlji koji su učinili nemogućim izračunati trajanje vremena od početka Zemlje i ljudskog bića.

Ali ovo je sigurno, vi ljudi ćete biti u stanju steći stvaran uvid u Moj vječni plan Spasenja kada ste sami postigli prikladan stupanj prosvjetljenja… Jer do onda vi ćete biti intelektualno nesposobni za sebe zamisliti/vizualizirati dužinu vremena za kojeg bi koncept ‘vječnosti’ mogao biti primjenjen… I sve dok je vaš duh i dalje neprosvjetljen to vam mora biti objašnjeno na ilustrativan način… Jedino jedan probuđeni duh će biti u stanju steći dublji uvid, ipak konačna mudrost će jedino postati objašnjiva kada on uđe u kraljevstvo svjetla gdje sve može biti otkriveno budući će sve onda također biti shvatljivo.

AMEN

Spread the Truth