Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8760 (Informacija u svezi Božjeg Plana Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8760, 22 Veljače 1964

INFORMACIJA U SVEZI BOŽJEG PLANA SPASENJA…

Ja želim da steknete mali uvid u Moj vječni plan Spasenja, i prema tome vas pokušavam obavijestiti o njemu s obzirom na vaš stupanj zrelosti. Ja vam namjeravam priopćiti ovo znanje kroz Moj duh tako da ćete živjeti u potpunoj Istini i vi sami također možete biti sigurni po pitanju ove Istine. Jer jedino putem duha je moguće dostaviti vam Čistu Istinu. Vi trebate znati u svezi svih stvari tako da ćete biti u stanju pobiti obmanjujuća učenja koja spriječavaju vaš povratak k Meni, koji tako treba biti ostvaren kroz Moj plan Spasenja jednog dana. Vi trebate znati odakle ste došli i što je prouzročilo vaše otpadništvo od Mene… vi trebate znati u svezi sudbine koju ste pripremili za sebe kroz vaše otpadništvo od Mene. I vi trebate znati za činjenicu i razlog zašto Sam Ja posljedično pripremio plan da bi osigurao vaš postepeni put povratka k Meni… Vi također trebate biti obaviješteni u svezi ovog plana, budući ćete jedino onda razumjeti vaše postojanje na Zemlji i živjeti sukladno… 

Vi ćete naučiti prepoznati i voljeti Onoga Koji je cijelo stvaranje doveo u postojanje poradi vašeg blaženstva, Koji je iskoristio Njegovu moć sa beskonačnom ljubavlju i mudrošću da bi doveo u život tvorevine najčudesnije vrste, koje sve korespondiraju sa njihovom specifičnom svrhom i jedino služe da bi smjestile jednom palu duhovnu supstancu kako bi ju jednog dana dovele do konačne zrelosti… tako da će se ona jednog dana vratiti k Meni, Koji Sam bio izvor njezina postojanja i Koji ću zasigurno biti povezan sa Mojim stvorenim bićima budući ih Ja ljubim…

Vi ljudi trebate znati o Mojoj beskonačnoj ljubavi budući je ova objašnjenje za sve, ili Sam mogao uništiti što Sam bio stvorio kada Mi se suprotstavilo… Ali Moja ljubav Me spriječila to učiniti, ipak Moja ljubav također želi pružiti radost stvorenim bićima, budući ljubav ne može podariti ništa nego sreću. Prema tome povratak onog što je otpalo od Mene se neizbježno mora dogoditi, i jedini cilj Mojeg vječnog plana Spasenja je konačni povratak svih palih duhova. Činjenica da vam Ja sada dajem tako detaljnu informaciju je jedino zbog posljednjih dana, koji čine potrebnim konačni čin pomoći za vas ljude. Vi trebate znati o čemu se tu radi i da vi nemate puno preostalog vremena da ostvarite ovaj povratak k Meni… Vi ne bi trebali provoditi vaše dane nepromišljeno nego pokušati uspostaviti bliski odnos sa Mnom kako bi bili vođeni kroz kaos od strane Mene, koji će prije kraja još spopasti čovječanstvo, i za kojeg ćete vi stoga primiti istinsko objašnjenje.

Ako se, međutim, vi držite u zabludi, ako se neprestano nadate jednoj zemaljskoj renesansi za svakoga, zemaljskom napretku, budući ne znate značenje i svrhu svih događaja koji vas se tiču, vaš zemaljski život će biti beskoristan za vašu dušu, koja je vaše stvarno Ja i ne prestaje postojati nakon smrti vašeg tijela. I Ja bi vas želio zaštititi od sudbine koja onda čeka dušu. Ja bi vas želio pripremiti za stanje blaženstva budući vas ljubim, i prema tome Ja opetovano transmitiram Istinu na Zemlju koju vi jedino trebate prihvatiti kako bi bili spašeni od užasne sudbine novog prognanstva u tvorevine Zemlje… 

Svatko tko zna Moj vječni plan Spasenja već živi njegov zemaljski život sa izvjesnom količinom sreće, budući je on prepoznao njegovo značenje i svrhu i time živi svjesno i uvijek stremi ispuniti Moju volju…

Ali čovjek koji nije upoznat sa ovom informacijom niti ne zna svrhu njegovog postojanja, i on će jedino prihvatiti svjetovne ali nikada duhovne vrijednosti, budući je područje duhovnosti njemu potpuno nepoznato… I onda opet, jedino čovjek koji je već uspostavio vezu sa Mnom zbog njegovih ljubav-nih akcija će prikupiti razumijevanje za Moj vječni plan Spasenja, jer njegov duh je već oživio, dok će čovjek bez vjere u Mene razmišljati i djelovati ne-ljuba-zno i nikada neće biti pristupačan za takvo znanje… Time on ide kroz život u gustoj duhovnoj tami i zbog njegove sljepoće niti ne pronalazi ispravan put. 

Ali Ja želim ponuditi svim ljudima znanje kako su jednom potekli iz Mene, da su se dobrovoljno okrenuli od Mene, zaronili u bezdan i bili pomognuti od strane Moje ljubavi da se opet uzdignu iz ovog bezdana, budući je Moja ljubav spram svih stvorenih bića veća od najveće i ova se ljubav isto tako nikada neće promijeniti… I prema tome Ja neću otpočinuti sve dok nisam ponovno zadobio što je otpalo od Mene, sve dok ono opet ne stremi dobrovoljno spram Mene… Poradi ove svrhe to prolazi kroz stvaranje, kojeg Sam jednom doveo u postojanje zbog njegova povratka k Meni… Opet i iznova ću Ja dodijeliti ovu informaciju ljudima koji se žele ujediniti sa Mnom opet i hoće znati Istinu u svezi uzroka, značenja i svrhe njihovog postojanja na Zemlji… I biti ćete podučeni u svoj istinitosti, budući će vas jedino Istina osloboditi i dovesti opet nazad k Meni…

AMEN

Spread the Truth