Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8758 (Tko je ovlašten “naučavati”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8758, 20 Veljače 1964

TKO JE OVLAŠTEN “NAUČAVATI”…

Opsežno znanje vama ljudima može biti dostavljeno indirektno, pa opet, to znanje ćete uvijek moći shvatiti samo u skladu s vašim stupnjem Ljubavi, jer vaš duh mora biti probuđen da biste mogli shvatiti ono što vam se nudi. Za to je nužan život Ljubavi …. koji opet više ili manje treba biti potkrijepljen djelima Ljubavi s čime u skladu ste vi sami sposobni za primanje, dakle vi srazmjerno tome i uspijevate shvaćati to znanje. Stoga duhovno znanje na jednog čovjeka nikada ne može biti preneseno na školski način, nego stupanj spoznaje ovisi o samom čovjeku, o tome do koje mjere je on voljan ljubiti, jer sposoban ljubiti je svaki čovjek.

Stoga ako je nekom čovjeku duhovno znanje dostavljeno direktno, onda je on postigao onaj stupanj koji je nužan da bi to što je primio mogao i shvatiti, jer to je preduvjet da on može djelovati prosvjetiteljski, za što ga Ja Sâm putem direktnog obraćanja njemu obrazujem …. Tako da vi ljudi i objašnjenja s njegove strane komotno možete prihvatiti, jer kao Moja posuda …. kao primatelj struje Božanskog Ljubav-nog svjetla …. On i sam mora od te struje biti prožet, u takvoj jednoj posudi ne može se ustoličiti neistina, pošto će ona biti otkrivena i odbačena od čovjeka koji sâm želi služiti jedino za prijenos Istine iz Mene ….

Stoga znajte da Si Ja uvijek Osobno odabirem posudu za prijem Moje duhovne struje, pošto Ja znam tko je podoban za to da primi Čistu Istinu i da se za to zalaže. A njegov razum isto će itekako znati raspoznavati što je štetno Čistoj Istini, a što on kao čovjek može zastupati …. Njegov zadatak jeste i ostaje to da bude poveznica između Mene i onih koji još bez spoznaje idu kroz zemaljski život a ipak žele saznati Istinu …. Za naglasiti je da u Istinu mogu biti uvedeni samo onakvi ljudi koji sami za to imaju ozbiljnu žudnju ….

No svi ne mogu direktno od Mene primiti Istinu, jer Ja direktnom primatelju Moje Riječi postavljam zahtjeve koje ne ispunjava svaki čovjek. A ako čovjek žudi Istinu, onda će mu ona i biti dostavljena baš putem takvog posrednika kojemu nju Ja dakle direktno mogu dostaviti. A taj će i biti sposoban uvijek iz sebe dati pravo objašnjenje, pošto on …. jer je kao Moj sluga za Mene i Moje Kraljevstvo aktivan …. u svakom duhovnom pitanju biva podučavan od duha u sebi koji je u neprestanoj vezi sa Mnom …. čak i kad on kao “samo čovjek” govori u raspravama ili kao učitelj, gdje se radi o duhovnom znanju ….

Jer inače bi bilo veoma kaotično kada ne bi postojala ta sigurnost da je on s Moje strane zaštićen od neistine, jer bi on kao čovjek inače u takvim raspravama podlegao onima koji raspolažu oštrim razumom i velikim darom govorništva …. ali koji zastupaju suprotna uvjerenja …. Čovjek kojega Ja direktno mogu podučavati putem duha, on je ovlašten kao Moj sluga i zastupnik na Zemlji, i taj se ne treba bojati suprotstavljanja, jer njegovo razmišljanje biti će upravljano od strane Mene kad on pred ljudima zastupa Mene i Moju Riječ.

To ni ne bi moglo biti drugačije, jer u jednoj od Mene odabranoj posudi nema više mjesta za neistinu, zato će se on braniti od toga da ju od bližnjih prihvaća, naprotiv, prije će se truditi da im dokaže njihovu zabludu, i uistinu …. za to mu na raspolaganju stoji tako opsežno znanje, da će on iz svake takve rasprave izaći kao pobjednik, uvijek pod pretpostavkom da su ljudi ozbiljni po pitanju toga da saznaju ono što je pravo …. Zato je i direktni prijenos Moje Riječi postepeno djelo naobrazbe Moga sluge …. Ja ga “uvodim” u određeno znanje, koje će on razumjeti zato što je dano u svoj mudrosti te neprestano sve više produbljuje spoznaju čovjeka …. da on dakle putem prijema Moje Riječi postepeno raste u dubokom znanju pa time i sam sazrijeva u učitelja koji je pogodan za to da bližnje opet uvodi u Istinu.

A takvo jedno znanje opet će razumjeti samo oni koji i sami žude za Istinom i trude se voditi život Ljubavi, dok ljudi bez Ljubavi sve odbijaju i jedino priznaju svoj razum koji međutim nije mjerodavan za duhovno znanje. Kad biste vi ljudi htjeli vjerovati da se Ja Osobno želim obratiti svima vama, što i činim kad slušate Moje sluge koji vam donose Moju direktno na Zemlju sprovedenu Riječ …. vi biste onda bez da se libite prihvatili a opet puno dobili, čak i kad vaš način života još ne bi bio savršen, no uvijek iznova biste slušali o snazi Ljubavi i iskusili ju kad biste činili djela Ljubavi ….

A onda bi i vaše razumijevanje za duhovno gradivo raslo, ono bi vas ushićivalo i s vremenom bi postajalo sadržajem vašeg života, a tad bih vam se mogao obratiti i Ja Osobno, pošto Mi vi onda svjesno otvarate vaše srce i dopuštate Mi ulazak …. A tada bih Ja mogao večerati s vama i vi sa Mnom …. Mogao bih vam direktno davati kruh života i vašu dušu hraniti i pojiti, i vi biste onda i ispunjavali svrhu vašeg zemaljskog postojanja ….

AMEN

Spread the Truth