Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8753 (Slobodna volja mora prihvatiti duhovno znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8753, 14 Veljače 1964

SLOBODNA VOLJA MORA PRIHVATITI DUHOVNO ZNANJE…

Gdjegod imate priliku razjasniti duhovne stvari, iskoristite ju i možete uvijek biti uvjereni u Moju podršku. Jer ništa vam ne pristupa slučajno, sve je određeno od strane Mene kako Ja to prepoznam kao korisno i blagotvorno za ljudske duše. Mnogo zablude još mora biti razjašnjeno i Ja znam koji ljudi su dobre volje. Ja pokušavam ovima prenijeti Istinu tako da će oni početi razumjeti i neće predati dalje njihovu zabunu na štetu njihovim bližnjima. Ali Ja jedino uvijek mogu ostvariti učinak gdje se ljudska volja primjenjuje na Mene, tako da nikakvo daljnje protivljenje ne postoji spram Mene kao Boga i Stvoritelja, jer takvo protivljenje zaprječuje sve prilaze i spriječava osobu prihvatiti što mu je dostavljeno kao Istina. Ja Sam Bog Ljubavi, mudrosti i moći a ipak vjeran Mojem zakonu vječnog reda. Ja ne mogu Sam prekršiti ovaj zakon budući Sam Ja najviše savršeno Biće, posljedično tome, ovaj vječni zakon je također bio izumljen u skladu sa Mojim savršenstvom. I time Ja ne mogu, po vrlini Moje moći, porobiti stvoreno slobodno biće tako što ću Mu nametnuti Moju volju… I po vrlini ove slobodne volje ljudsko biće može znati Istinu ali također vjerovati u najočitiju pogrešku bez da je bio spriječen od strane Mene… Međutim, najmanja volja da upozna Istinu će mu nju osigurati, budući Ja imam moć to napraviti i budući prepoznajem volju i stoga sve uređujem tako da je osoba uvedena u Istinu.

Svatko voljan služiti Mi, stoga svatko tko radi u smislu prosvjetljivanja njegovih bližnjih ljudskih bića, mora sam biti duhovno probuđen, to jest, on mora imati intimnu mentalnu vezu sa Mnom i kroz Ljubavi punu aktivnost tako produbiti ovu intimnu vezu da će on pri tome uspostavlja kontakt sa Mnom, stoga omogućujući Moj upliv Ljubavi koji sebe prikazuje u obliku prenošenja Istine. Jedino kada on sam ima Istinu može ju predati dalje drugim ljudima, i onda ću ga Ja blagosloviti i uistinu mu priskrbiti jedno izobilje duhovnih misli, i on neće toliko trebati njegov razum ako sluša glas njegovog srca. On će sebi dozvoliti biti više vođen od strane njegovog osjećaja i može i dalje vrlo uspješno ostvariti ovaj rad budući može uvijek biti siguran u Moju potporu kada se to tiče toga da svjetlo treba biti nošeno među ljude. Vi morate sebi dozvoliti biti vođenima bez otpora, to jest, povinovati se svim unutarnjim podukama koje doživite kao vaše vlastite ali koje će uvijek biti uzrokovane od strane Moje volje, koja vam daje ispravne misli. Ja mogu koristiti svakoga tko makar osjeti unutarnji poriv da posjeduje Istinu i da je preda dalje kao prikladan radnik u Mojem vinogradu, jer on će uvijek jedino raditi u skladu sa Mojom voljom koju osjeća unutar sebe kao njegovu vlastitu žudnju i koju bi, prema tome, želio ispuniti.  I Ja ću poravnati svaku njegovu stazu i također voditi ispravno njegovo razmišljanje…

Pa ipak ima ih samo nekolicina koji traže prosvjetljenje i pristupaju Izvoru svjetla, ima ih samo nekolicina koji nisu zadovoljni sa duhovnim znanjem kojeg primaju izvani, koji pokušavaju doći do samog dna svega i u srdačnoj su vezi sa Mnom… Prema tome Istina može jedino rijetko biti dostavljena na Zemlju s Moje strane, unatoč tome, ona hoće biti raširena budući svjetlo prevladava i hoće opet i iznova zasjati za one koji žele napustiti tamu. I što dublje oni prodru u Istinu to je snažniji njihov unutarnji poriv da prosvijetle njihova bližnja ljudska bića, i onda će osoba biti istinski radnik u Mojem Vinogradu, je on će reći ljudima u Moje ime (tj. namjesto Mene) što bi trebali i doista mogli znati da su samo otvorili njihova srca kako bi dopustili blistavom svjetlu zasjati unutra… I makar ih ima samo nekolicina oni unatoč tome neće raditi uzalud, jer učinkovitost snage svjetla ne bi trebala biti potcijenjena… I prema tome samo obratite pažnju na Moje vođenje i također prihvatite svaki događaj kao Božansku providnost, jer Ja jedini znam ljudska srca i Ja jedini znam što njihove duše potrebuju kako bi potpuno sazrijele.

AMEN

Spread the Truth