Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8735 (Vrijednost prijenosa iz duhovnog kraljevstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8735, 25 Siječanj 1964

VRIJEDNOST PRIJENOSA IZ DUHOVNOG KRALJEVSTVA…

Sve dok vam prijenosi iz duhovnog kraljevstva dolaze nekim drugim putem nego kroz „djelovanje Mojega Duha u čovjeku“… vi ih trebate uzeti s oprezom. Ispunjavati znatiželju, žudnju, razumsko (racionalno) razmišljanje, sa znanjem o nadnaravnim stvarima, ljudima također dopušta uspostaviti veze s duhovnim kraljevstvom, koje ne nose uvijek dobre posljedice, budući nema nikakvog jamstva za Istinu onoga što prenose duhovne snage iz ovog kraljevstva… A ljudi se lako dovode u opasnost da sve prihvate kao istinu, jer potječe iz duhovnog kraljevstva. Oni međutim ne promišljaju da stupanj znanja ovih duhovnih bića nije umnogome različit od onoga na Zemlji, da se i tamo duše opiru protiv prihvaćanja istinskog duhovnog dobra, kao što su to radile na Zemlji, sve dok one u sebi ne zapale svjetlo Ljubavi. A vi ljudi na Zemlji ne možete prepoznati stupanj Ljubavi bića u onostranom… stoga se vi nesmotreno dajete u ruke neupućenih bića, koja na vas nastoje prenijeti zabludu, koju su ona zastupala na Zemlji, a to nastavljaju i u onostranom kraljevstvu. Zato se u prijenose iz duhovnog kraljevstva tek rijetko možete pouzdati, budući se svjetlosna bića mogu izraziti prema ljudima jedino kada su oni sami u sebi zapalili svjetlo kroz Ljubavni život, kada oni žude jedino Najčišću Istinu, i okreću se Meni da im dostavim Istinu… Tako dakle može „Moj Duh djelovati u vama“. Direktna zraka svjetla koja izlazi iz Mene, može dotaknuti srce onoga tko Meni dolazi za Čistu Istinu… Onda međutim čin prenošenja istinitog znanja nije javni postupak… da se ljudi okupljaju i nastoje zajedno uspostaviti kontakt sa tobožnjim „učiteljem“ iz onostranog, koji im onda odgovara na njihova pitanja, ali oni nikada ne mogu kontrolirati da li sam „učitelj“ stoji u Istini… Kada Moj Duh djeluje u čovjeku, onda iz Izvora svjetla svjetlo zrači dolje na Zemlju, ono zrači u srce onoga koji sam uspostavlja prisni kontakt sa prvobitnim Izvorom svjetla… sa Mnom… kroz iskrenu (duboku, prisnu) molitvu, ispitujuće misli, i Ljubavno djelovanje… A ovaj proces izravnog prijenosa snage može se također događati kroz svjetlosna bića, koja dakle primaju (sabiru) Moje svjetlo Ljubavi i prosljeđuju ga na njihovu vlastitu sreću, koja su međutim potpuno ušla u Moju volju, i otuda ništa drugo ne žele i ne čine osim što je Moja volja, i koja su istovremeno preusmjeritelji snage i svjetla koji istječu iz Mene (snage i svjetlosne struje iz Mene)… Onda je zajamčena najčišća Istina, i onda se čovjek ne treba bojati da će pasti žrtvom obmanjujućih učenja, budući mu njegova iskrena (dubokaprisna) povezanost sa Mnom sada također osigurava dotok iz prvobitnog Izvora, i sada je uspostavljeno prvobitno stanje, u kojem biće kroz Riječ može općiti sa Mnom, gdje se također Ja kroz Riječ stalno otkrivam Mojim stvorenjima… Direktan prijenos Riječi ne treba miješati sa duhovnim izvještajima ili podukama, koji doduše također potječu iz duhovnog kraljevstva, ali proizlaze iz bića koja su sama još bez svjetla, koja međutim mogu misliti i željeti, i otuda se također aktiviraju tamo gdje ljudi zbog neznanja potiču ova bića na izražavanje. Uvijek promislite da svi ljudi dolaze prijeko u stupnju svjetla u kojem oni napuštaju Zemlju… promislite da su i na Zemlji obmanjujuća učenja s ustrajnošću zastupana od ljudi čiji je razum visoko razvijen, i koji brane njihove ideje kao Istinu… Oni od toga neće odstupiti, i na isti način će opet nastojati impresionirati druge duše njihovim znanjem, oni će također iz onostranog djelovati na ljude na Zemlji, gdje se ovi sami otvore, te daju priliku dušama iz onostranog da se izraze. Nemojte vjerovati da oni odjednom dolaze do spoznaje… osim ako je njihov stupanj Ljubavi bio neuobičajeno visok, tako da im je spoznaja dana munjevito … No, čovjek sam sebe isporučuje svim ovim silama kroz svoju volju, kako bi doznao njemu-skrivene stvari, bez da dođe Meni Osobno za prijenos ovog znanja. A čim ljudi sa oštrim razumom konačno poduzmu put k Meni… oni vjeruju da sve mogu dokučiti i provjeriti svojim razumom, odmjeravajući uzajamno različite duhovne zaključke, i sada prosuđuju prema njihovom mišljenju (nahođenju), koje međutim ne može nikada biti ispravno, ako se Meni Osobno nije pristupilo za prosvjetljenje duha. Ali, Duh prenosi Najčišću Istinu… Jer, onda se Duh Oca povezuje sa Božanskom iskrom u čovjeku, koja je Moj udio od vječnosti, i onda struja Moje Ljubavne snage prilazi čovjeku koji se Meni ponudio kao posuda i pripremio… A onda jedino Najčišća Istina može biti posljedica (zaključak, rezultat). Onda sve može biti prihvaćeno bez oklijevanja, budući sam Ja Osobno Darivatelj, budući Ja kao vječna Istina također mogu zračiti jedino Istinu, koja će uvijek usrećiti i dovesti u život onoga tko ju prihvati… Samo malobrojni idu ovim jedinim putem, ali mnogi ljudi traže i istražuju, i vjeruju da svojim razumom mogu dokučiti najdublje znanje. No, ako su Mojim Duhom uvedeni u znanje o svim međuodnosima, i ako prihvaćaju ovo znanje, onda samo svjetlo počinje sjati u njima, i onda oni prepoznaju uzaludnost (beskorisnost) razumskog istraživanja, te blagoslov djelovanja Duha u čovjeku, i njima više nije moguće sumnjati u potonje, budući znanje koje je jednom priteklo ljudima kroz Moj Duh, izdržava sve provjere… Jer Istina ostaje uvijek i za vječnost ista, i ne može se promijeniti, a ona će također biti dostupna svakom čovjeku koji ju samo ozbiljno žudi.

AMEN

Spread the Truth