Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8731 (Istinski opis Čina Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8731, 20 Siječanj 1964

ISTINSKI OPIS ČINA SPASENJA…

Ja uvijek jedino želim da znate da se vi Meni možete povratiti jedino na stazi Istine, i prema tome vi Ju također trebate prihvatiti od Mene, budući Sam Ja Vječna Istina… Ali onda ćete postojano slijediti stazu koja će vam biti ukazana budući ćete jasno razumjeti zašto živite na Zemlji i gdje je vaš istinski dom. Kada ste podučeni Istini vi ćete također naučiti o vašem porijeklu i svim prethodnim događajima u duhovnom kraljevstvu koji će onda učiniti vaš zemaljski život razjašnjivim, vi ćete prepoznati njegovo značenje i cilj i onda ćete ga pokušati ostvariti. Ali ako vam je dana pogrešna informacija sve će vam biti neshvatljivo i dati povoda svakojakim pitanjima koja će onda iznova biti pogrešno odgovorena… I onda će vaš zemaljski život biti uglavnom življen uzalud budući će vas Moj protivnik (Sotona) držati u mraku i uvijek će vas spriječiti da tražite Istinu ili od toga da Ju iskreno zatražite.

Suština onog što trebate znati jeste i ostaje čin Spasenja Isusa Krista. Ako ste istinski podučeni, vaše savršenstvo, vaš povratak k Meni, je garantiran budući ćete onda vi iskoristiti blagoslove koje je ljudsko biće Isus ostvario kroz Njegovo raspeće. Sva slabost volje će iščeznuti, vi ćete ozbiljno stremiti ka savršenstvu i biti oslobođeni tereta izvornog grijeha (= ovdje se ne misli na Adamov grijeh, već na grijeh prvobitnih anđela) koji vas je pritisnuo na zemlju toliko puno da vi niste mogli sami ustati. I Ja ću uvijek nastojati dostaviti vam Istinu u svezi čina Spasenja budući vi trebate znati o njemu ako će vam biti od koristi, ako je Krist prolio Svoju krv za vas također, koja je kompenzirala za vašu veliku krivnju grijeha… Budući vi svjesno trebate potraživati blagoslove, vi Ga svjesno morate prihvatiti kao Božanskog Iskupitelja, predati vašu krivnju Njemu i zatražiti Ga za oproštenje, budući Smo On i Ja Jedno (Ivan 10:30). Jednom ste se pobunili protiv Mene… jednom ste Me odbili priznati i sada Me morate priznati u Isusu kao vašeg Boga i Oca i iznova čeznuti za sjedinjenjem sa Mnom.

Ne postoji druge staze da se povratite k Meni od staze do Križa, i jedino će vas ova Čista Istina voditi tamo, jedino Istina vam može dati znanje o tome koliko je značajan čin Spasenja Isusa Krista za vas i zašto na njega morate obratiti pažnju. A ako je, usljed utjecaja Mojeg neprijatelja, ova Istina pomiješana sa netočnim duhovnim znanjem, čin Spasenja Isusa Krista će također biti opisan pogrešno, on će biti obezvrijeđen baš zbog toga što je shvaćen pogrešno, što je cilj Mojega protivnika. On će uvijek stremiti držati ljude u duhovnoj tami, i stoga se on pobrinuo da je Istina infiltrirana sa zabludom kako bi spriječio ljude od toga da postanu prosvjetljeni, od prepoznavanja i hodanja ispravnom stazom u ovom svjetlu.

Njegova je namjera da učini čin Spasenja potpuno neučinkovitim, da oduzme svo važno znanje od ljudi, da prikaže Isusa kao buntovničko ljudsko biće u svjetovnom smislu koje je iz tog razloga moralo otrpjeti smrt na Križu… Njegova je namjera da diskutira svaki duhovni motiv i tako uništi vjeru ljudi u misiju Isusa tako da se oni neće zaputiti stazom ka Njemu pod Njegov Križ i namjesto toga Ga niječu kao Spasitelja čovječanstva poslanog od strane Boga. I stoga čovječanstvo trpi jednu nezamislivu štetu, jer jedino On može pomoći njihovoj velikoj duhovnoj potrebi…

Odbacujući Isusa Krista i Njegov čin Spasenja ljudi će živjeti njihov zemaljski život uzalud, oni će ostati u duhovnoj tami i prema tome također dio onoga koji je Moj protivnik i Moj neprijatelj (Sotone). Ali gdje on radi Ja Sam također uvijek aktivan, i gdje on izopačuje Istinu Ja ću Je neprestano slati dolje na Zemlju. I Čista Istina će uvijek pronaći svoj put do tamo gdje je tražena. Protivnik neće biti u stanju spriječiti ovo budući se žudnja za Istinom aplicira Meni i stoga je ljudsko biće već prošlo njegov konačni test volje, on je odabrao Mene i prema tome će također primiti od Mene… A što Ja dajem će uvijek biti od najviše vrijednosti i prema tome također pomoći ljudskom biću da postigne svoj cilj.

Ali vi ljudi ne trebate zaboraviti kako jedino Istina može imati blagotvorne posljedice budući pogrešno duhovno znanje ne može nikad rezultirati u spasenju za dušu ljudskog bića. Otud vi uvijek jedino trebate žudjeti za Istinom, vi ne trebate biti zadovoljni sa duhovnim znanjem krajnji rezultat kojeg je vama nepoznat, i prema tome vi uvijek trebate pitati Mene da vam omogućim prepoznati to što je zakonito i istinito i zaštitim vas od obmanjujućeg duhovnog znanja. I uistinu… Ja ću uvijek ispuniti ovaj zahtjev, naposlijetku, Ja želim da se povratite k Meni i prema tome Ja ću vam također ukazati ispravnu stazu kojom hodati… I onda ćete vi također izvan opasnosti doći do vašeg cilja.

AMEN

Spread the Truth