Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8728 (Objašnjenje ‘blagoslova’… ‘Urbi et orbi’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8728, 17 Siječanj 1964

OBJAŠNJENJE ‘BLAGOSLOVA’… ‘URBI ET ORBI’…

Sve vodi ka spasenju vaše duše čim se povjerite Meni i Mojoj milosti… Onda ćete također jasno osjetiti Moju milost pošto ću Ja uvijek hodati pored vas kao vaš vodič a vi ćete biti oslobođeni vaše vlastite odgovornosti… Sve dok niste savršeni, sve dok još i dalje živite na Zemlji, vi ćete biti slabi i trebate podršku kako bi ostvarili svoj cilj, trebat ćete Onog Koji uvijek hoda pored vas, Koji pazi svaki vaš korak i štiti vas od pada(nja) kada je put tijesan i opasan… Stoga Mu se vi uvijek trebate preporučiti/povjeriti, vi bi Ga trebali tražiti da vam pomogne i da vas zaštiti. Vi bi trebali tražiti da blagoslovi vas i sve vaše misli, namjere i djela… vi bi Ga trebali tražiti da bude na vašoj strani, (Njega) Kome se možete povjeriti kako bi sigurno hodali vašim zemaljskim putem…

Vi nikad ne bi trebali zaboraviti ovaj zahtjev za Mojim blagoslovom (ili ‘ovo zatraživanje Mojeg blagoslova’), vi ne bi trebali započeti vaš dan bez da ste najprije sebe povjerili/preporučili Meni i Mojoj brizi, ali onda možete biti sigurni da je svaki put ispravan i svako djelo što činite dobro. Onda će vaš život također garantirati sazrijevanje vaše duše pošto ćete sebe u potpunosti povjeriti Meni, pošto ste sebe predali Meni i više ne želite živjeti vaš život bez Mene… Moj blagoslov je prema tome vrlo važan činbenik koji ne bi smio biti zanemaren, pošto način života koji je blagoslovljen s Moje strane može jedino voditi do ispravnog cilja, do konačnog sjedinjenja sa Mnom. I Ja neću uskratiti Moj blagoslov od nikoga koji ga zatražuje, koji Me svjesno traži za Moj blagoslov. Pošto Moj blagoslov znači pritjecanje Moje snage ljubavi, on znači Očevo vodstvo/upravljanje, Koji želi voditi Svoje dijete do ispravnog cilja… I zaista, vi ne možete (za)tražiti ništa bolje od Mojeg blagoslova, bez obzira što poduzeli… Ja ću vam odobriti ovaj zahtjev duhovno i zemaljski, Ja ću voditi vaše misli u ispravnom pravcu duhovno i zemaljski, I duhovno i zemaljski vi možete iskusiti Moju očiglednu pomoć… Jer onda ćete Mi dokazati da vi želite Mene i Moju ljubav i da Me također ljubite ili vi ne bi žudjeli za Mojim prisustvom, koje vam je uvijek osigurano putem Mojeg blagoslova…

Ali vi trebate znati da istinski blagoslov mogu dati jedino Ja, jer blagoslov je zraka milosti koju Ljubav želi dati predmetu svoje ljubavi, i ova zraka svjetla može ponići jedino iz Mene (ili ‘imati porijeklo jedino u Meni’) Osobno, stoga jedino Ja Osobno mogu dodijeliti blagoslov… Vi ljudi zaista možete moliti i tražiti Me da pošaljem ovu zraku milosti drugoj osobi, ali vi osobno niste sposobni dati ‘blagoslov’, pošto vi još niste u stanju zračiti/isijavati snagu jer vi sami je premalo imate… Vi možete jedino moliti u ime nekoga tko je slab i nemoćan da bi mu Ja poslao snagu… Vi Mi možete apelirati da mu dodijelim ‘blagoslov’, to jest, da ga dodirnem sa Mojom zrakom milosti… I time će tiha molitva uvijek biti dovoljna ako želite pomoći bližnjem ljudskom biću, onda Mi vi istovremeno povjeravate njegove slabosti i pogreške, i vi Me zaklinjete da toj osobi pošaljem strujanje/tok milosti, što ću Ja zasigurno učiniti ako vas ljubav potstiče/tjera na takvu molitvu i ako Mi se volja oslabljene osobe otvoreno ne suprotstavlja. Uvijek zavisi o vašoj ljubavi koja se sažaljeva nad onima u vašem okruženju koji su slabi, ranjivi i grešni, i takva tiha molitva neće zakazati u ostvarivanju željenog cilja… Ali masovni događaji blagoslivljanja gube njihovo značenje čim su pretvoreni u izvanjsko vidljivu formalnost od strane ljudi koji vjeruju kako dodijeljuju Moje blagoslove a ipak jedino prave geste/pokrete (= ovo se prije svega odnosi na ceremonijalno ‘blagoslivljanje’ koje Papa ‘izvodi’ svakog Uskrsa i Božića sa prozora Petrove bazilike u Vatikanu, za koje ljudi slijepo vjeruju kako ‘otpušta i oslobađa od grijeha’ ne samo katolike koji su tada prisutni u Vatikanu već i sve katolike koji taj događaj gledaju na televiziji ili pak slušaju na radiju; ovo se također odnosi na javno blagoslivljanje na misama od strane svećenika!) … Srdačan odnos i iskrena molitva za Moj blagoslov je bez ikakve sumnje na vidiku mnogih ljudi koji očekuju puno dobrobiti za spasenje njihovih duša a ipak niti osjećaju upliv Božanske snage ljubavi niti unutrašnje blaženstvo pošto Moje prisustvo ne može biti očekivano tamo gdje su misli samo zemaljski usmjerene, gdje se ljudi pridržavaju jedino izvanjskih običaja a duboko unutarnje sjedinjenje sa Mnom je nemoguće za vrijeme takvih masovnih okupljanja.

Najdublje unutarnje sjedinjenje sa Mnom osigurava čovjeku pravo da dodijeli/daruje Moje strujanje/tok milosti svome bližnjem ljudskom biću, ako Me osoba iskreno (za)traži za to. Pa ipak ovo unutarnje sjedinjenje u velikoj mjeri nije prisutno u onima koji vrše akte blagoslivljanja i na taj način vjeruju kako Mi služe ili kako pomažu svojim bližnjim ljudskim bićima… Dajte/činite istinsko posredovanje u ime vaših bližnjih ljudskih bića i podržite ih sa blagonaklonim mislima ali ne vjerujte kako im sami možete (pre)dati Moje zračenje milosti čineći kretnju blagoslivljanja… Čak je i riječ ‘blagoslov’, u velikoj mjeri, već postala formalan koncept, pa ipak ona ne znači ništa drugo nego blagonaklono posredovati (= zalagati/zauzeti se, intervenirati) umjesto bližnjeg ljudskog bića, a to se mora uzdići duboko iz srca i ne bi trebalo postati vidljiva gesta… Jer vi znate da Ja ne pronalazim zadovoljstva u nikakvoj izvanjskoj formalnosti, da svaka izvanjska akcija ubrzo (iz)gubi svoj dublji unutrašnji smisao, ali da sam Ja vrlo zadovoljan sa svakom srdačnom mišlju, i da zahtjev da bližnje ljudsko biće osiguram sa snagom uvijek ispunjava Moje srce sa radošću. Ali ovo može biti slučaj svugdje i bez da je izvanjski prepoznatljvo kada ljudi ispunjeni ljubavlju nastoje olakšati duhovnu i zemaljsku nevolju. 

Međutim, svi ljudi trebaju dostavu milosti i svaka voljnost za pomaganjem je već blagoslovljena misao koju Ja rado ispunjavam, i Ja dodijeljujem Svoju zaštitu i Moju milost svakome tko Mi je povjeren/preporučen putem ljubavi bližnjega ljudskog bića. Jer ni jedna osoba ne može ostvariti svoj cilj bez Moje pomoći. I vi trebate zatražiti ovu pomoć za sebe, ali također molite za one koji imaju premalo vlastite snage da direktno stupe u kontakt sa Mnom, koji i dalje trebaju puno snage i milosti prije nego su tako blisko priljubljeni uz Mene da ih Ja mogu prožeti sa Mojim vječnim ljubavnim zračenjem milosti…

Vi trebate Moj blagoslov i trebate ga zatraživati svakog dana iznova tražeći Me da se uvijek brinem za vas, da vas prožmem sa snagom i da vam dam Moju milost… I vi trebate zatražiti isto od Mene blagonaklono posredujući/se zauzimajući za vašeg bližnjeg… Onda Me vi također tražite za Moj ‘blagoslov’ u njegovo ime… I vi sve takve molitve trebate izreći u tajnosti vaše privatne sobe, nitko po izvanjskim karakteristikama ne treba vidjeti da Me kontaktirate… Jer sve što je izvanjski prepoznatljvo se vrlo lako može okrenuti u formalnost i rastuće izgubiti svoje stvarno značenje. Vaša molitva treba biti srdačna/iskrena i kratka… tako da se ne okrene u mehaničku akciju koja uskoro gubi svoju vrijednost i odvraća vas od istinskog nastojanja koje vam jedino pomaže da sazrijete.

AMEN

Spread the Truth