Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8723 (Priznavanje pred svijetom u posljednjoj vjerskoj borbi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8723, 12 Siječnja 1964

PRIZNAVANJE PRED SVIJETOM U POSLJEDNJOJ VJERSKOJ BORBI ….

Uvijek nanovo će vam biti dana razjašnjenja kad se još krećete u krivom razmišljanju, tamo gdje još ne posjedujete pravo svijetlo …. gdje vam još nedostaj Istine. I uvijek su to područja koja vam samo Duh u vama može učiniti pristupačnima, jer su razumski rezultati nedokazivi i stoga se često i mijenjaju. No Duh će vas “uvesti u svu Istinu”, kao što sam vam i obećao (Ivan 16:13). Kad vjerujete da vam je Moj protivnik nadmoćan, budući da je u posljednje vrijeme skroz očigledno na djelu i u borbi za duše ljudi postiže daleko veće uspjehe nego Ja, onda krivo razmišljate, jer njegova moć jedino je rezultat vaše slobodne volje ….

Dakle čovjek bi prije mogao reći da ste vi jači od Mene …. Budući da Ja ne diram vašu slobodnu volju, no isto tako znam i za ishod svega onoga što vi ljudi u savezu s knezom tame još poduzimate do Kraja …. i stoga Ja njemu i vama dajem odriješene ruke, no pobijediti neće niti jedan od vas, nego ćete morati snositi užasne posljedice zla, pošto Moja sila ipak stupa na snagu kad je mjera Moga protivnika prekoračena (protivnik prekoračio svoje ovlaštenje) ….

Samo duboki vjernik znati međuodnose i pored sveg vanjskog sjaja vjeruje u Moju Ljubav, Mudrost i Moć. Svi drugi će sumnjati u Boga Ljubavi i Sile, jer će moći pratiti ponašanje onoga koji je protiv Mene i protiv sve vjere. A biti će potrebna i snažna volja da bi se izdržalo u tom vremenu, jer ono što protivnik čini poprimiti će te razmjere da će ga biti skroz jasno prepoznati. No ljudi svoje oči drže zatvorene i voljni su njemu, što god on od njih da zahtijeva ….

Onda će se dakle rasplamsati vjerska borba …. i to je to vrijeme koje je najavljeno u Riječi i Pismu, gdje se otvoreno morate izjasniti za Mene ili za njega …. I to otvoreno izjašnjavanje Ja od vas zahtijevam, i tad nećete moći reći da je unutarnje priznavanje Mene Samoga dovoljno, jer Ja Sâm sam vam rekao: “Tko Me prizna pred svijetom, toga ću i Ja priznati pred Ocem ….” (Matej 10:32, 33). I to je uvijek za shvatiti tako da vi morate otvoreno istupiti za Mene kad se ta odluka od vas traži.

To je zadnji, dakako vrlo teški ispit vjere, ali njega će Moji položiti, jer oni će od Mene dobiti i snagu, oni će stoga sve nevolje uzeti na sebe, pošto se nalaze u Istini i znaju o čemu se radi …. No oni koji nemaju žive vjere, koji ne pripadaju onoj crkvi koju sam Ja Sâm utemeljio na Zemlji, njihova vjera će zakazati, oni neće izdržati kad od njih bude traženo otvoreno priznavanje, oni će Me zanijekati, i oni se neće moći ispričati time da u srcu vjeruju u Mene, jer tek otvoreno priznavanje čovjeku će dati snagu da izdrži do Kraja, zapečatiti će ih kao Moje koje ću Ja Sâm prenijeti u Kraljevstvo Mira ….

I vi svi ćete morati namaknuti hrabrosti za priznanje, želite li za to i primiti najvišu nagradu, živjeti na Novoj Zemlji u blaženosti i miru, gdje vas više ne stišću patnja i strah. I svatko tko je putem života Ljubavi dospio do žive vjere i do Istine, će moći imati tu hrabrost za priznanje, dok će mrtvi Kršćani zakazati čak i ako su na položajima u visokim i najvišim službama u crkvenim organizacijama, koje su međutim i pored toga više svjetovno usmjerene i zastupaju kriva učenja i stoga ne nalaze snage za otpor. I onda će sigurno na scenu stupiti djelovanje Moga protivnika, i ljudi će posumjnjati u moć Boga, jer se moć ovoga ranijega čini daleko jača …. 

No samo je jedno malo stado to koje Mi ostaje vjerno, i stoga je neopozivo došao i Kraj, jer većina ljudi su vrazi koji više nemaju pravo naseljavati Zemlju, i koji će opet biti sunovraćeni u ponor i tamo opet moraju započeti svoj razvojni put ka gore, pošto drugačije više nije moguće spasenje. I vi ljudi trebate se stoga i u ovome kretati u ispravnom razmišljanju, trebate znati da je i ovo svjesno zavođenje od strane Moga protivnika, kada želi da vjerujete da je unutarnja izjašnjavanje za Mene dovoljno kad se od vas traži odluka. Vi morate biti otvoreni i jasni i Mene priznati pred svijetom, inače ćete zakazati u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth