Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8719 (Razjašnjenje riječi ‘Krist’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8719, 08 Siječanj 1964

RAZJAŠNJENJE RIJEČI ‘KRIST’…

Vama ljudima je mnogo toga postalo pogrešan (iskrivljen) pojam, jer vam nije bilo istinito razjašnjeno, nego se ljudski razum umetnuo, tamo gdje bi jedino Duh trebao biti zapitan, da bi se dobio istinit odgovor. A ponekad su također bili korišteni različiti izrazi ili riječi za isto, što je jednako zbunilo vas ljude, i također vam oduzelo svaku jasnoću misli. I ovo je bilo djelo Mojega protivnika, jer su duhovni problemi (pitanja) za vas postajali to više nejasni, što je on više mogao umetati svoje sjeme obmane, te još više zbrkati pojmove. Ali, Ja samo čekam dok vi ne postavite pitanja, dok vi ne poželite razjašnjenje, jer je odlučujuća upravo ova žudnja za Istinom, da bih vam je Ja mogao dati… A vi također trebate sami postati svjesni onoga što vam još izaziva pitanja, tek onda ćete cijeniti i također razumjeti pravi odgovor: kroz Moju Riječ odozgor Ja vam dovodim znanje o uzroku i značaju djela spasenja, o Mojemu postanku čovjekom u Isusu i o Njegovom postajanju Jedno sa Mnom… I činim vam razumljivim čime može biti ostvareno ovo sjedinjenje sa Mnom, jer svima vama također mora postati životni cilj ponovno uspostaviti ovo zajedništvo s Mnom, vama koji ste se jednom svojevoljno odvojili… Ja vam objašnjavam deifikaciju (postajanje božanskima, obogotvorenje) dijela stvorenih od Mene, i „postajanje od stvorenja u djecu“… A ovo zato da vi također stremite za svim ovim milostima, kako bi prispjeli do vječnog blaženstva… Objašnjavam vam učinak života u Ljubavi, koji se jasno pokazao u čovjeku Isusu. Stoga se trudim uvesti vas u Istinu, koju vi ljudi odavno više ne posjedujete, a samo istinito mišljenje je već jedan stupanj svjetla, kojeg svi trebate dosegnuti i povisiti u zemaljskom životu. Upravo tajna Mojega postanka čovjekom u Isusu, mora biti otkrivena vama ljudima, u mjeri u kojoj ju možete shvatiti, jer trebate znati da se uzrok otpadništva od Mene sastoji od toga, da Me bića nisu bila u stanju vidjeti, a Ja sam im u Isusu postao vidljivi Bog… međutim, Mene i Isusa nije moguće pojmiti kao odvojene, ili zamisliti kao dva Bića… Jer, upravo je sjedinjenje (postanak Jedno) Isusa sa Mnom velika tajna, koja vam je uvijek mogla biti jedino nagovještavana, ali koja nikada ne može biti od vas shvaćena u potpunosti… To je dakle bilo Božanstvo u svoj punini u čovjeku Isusu, jer je Ovaj bio ispunjen Ljubavlju, a Sam Ja sam u svojoj  izvornoj supstanci Ljubav… Ljubav je tako bila svjetlo u Isusu, koje Mu je omogućilo postati Bogom… kao što također sva, jednom od Mene stvorena bića, kroz Ljubav sebe trebaju deificirati, i onda su također postigli njihov konačni cilj… Ali, sada se radi o tome da vam objasnim pojam „Krist“… A ovo se može dogoditi jedino na način da kroz riječ „Krist“ bude već potvrđeno ostvareno jedinstvo s Bogom… tako da se o „Isusu“ može govoriti jedino kao o čovjeku, Koji je bio još prije potpunog sjedinjenja s Bogom… da je međutim… kada se izgovori riječ „Krist“, već priznat ostvarenim Božji „postanak čovjekom“ u Isusu… da je „Isus Krist“ isti pojam kao „Bog“… Govore li sada ljudi o „Kristu u njima“, onda je to isti pojam kao „duhovna Božanska iskra u svakom ljudskom srcu“, koja kroz Ljubav treba izboriti vlast nad cijelim čovjekom… koja stoga mora zračiti tako jasno, da deifikacija čovjeka… sjedinjenje sa Mnom… može uslijediti. Čovjek Isus Me je sklonio u svoj Mojoj punini u Sebi, i tako je Krist ili Bog bio u Njemu. Čovjek međutim, sklanja doduše Božansku iskru u sebi, ali on ovoj mora najprije sam omogućiti postati jarkim plamenom, prije nego on bude ispunjen Božanskom strujom Ljubavne snage, tako da se on sam deificira, i on onda može reći „Krist je u meni“, da Ja tako također u svoj punini mogu biti u njemu. Onda Moje prisustvo u njemu ovisi samo o tome, da li on, i u kojoj mjeri, vrši djela Ljubavi, jer svako djelo Ljubavi potvrđuje Moje prisustvo, i svaki čovjek kroz ljubavna djela privlači Mene Osobno sebi: „Tko ostane u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…“ (1 Ivanova 4:16) Između Isusa i Mene nije bilo nikakvog razdvajanja, On je bio u potpunosti stopljen sa Mnom, On je bio Isus Krist… Bog Osobno, i ovo je duboki smisao riječi „Krist“… koju je upravo jedino Isus za Sebe Samoga mogao i može upotrijebiti, jer iako Ja u svoj punini mogu biti u čovjeku kroz njegovu Ljubav, i on uspostaviti sa Mnom duboko (iskreno, prisno) sjedinjenje, on će ipak ostati individualno pojedinačno biće, kao da on uživa najneusporedivija blaženstva, dok Isus Bog jest i ostaje u svoj vječnosti. Bog… Krist… Ljubav… Božanski Duh… sve je isti pojam, jedino vi ljudi morate najprije upoznati sve međuodnose, tako da vi također ispravno shvatite ove pojmove ili riječi. Ali, ovo znanje nije često prisutno, stvarna Misija čovjeka Isusa i Njegova iznimna pozicija u duhovnom kraljevstvu nije poznata mnogim ljudima, ali većina se opire spram ikakvog razjašnjenja o tome. Oni se čvrsto drže razumskih (racionalnih) zaključaka, oni vide u Isusu tek jednog od mnogih koji su hodali Zemljom i došli do višeg savršenstva, ali oni još uvijek postavljaju granicu između Njega i Mene, oni vide Mene još uvijek izvan Njegove ljudske Osobe… Moj postanak čovjekom u Njemu je njima neshvatljiv, a ne prihvaćaju ispravno razjašnjenje o tome… Oni Mu doduše pridjeljuju najviše savršenstvo, koje je On mogao postići na Zemlji, i nazivaju Ga „Učiteljem“, kao što međutim ovaj naziv pripisuju i mnogim drugima, koji su isto tako vodili život u samoodricanju i Ljubavi, ali ne znaju da Isus ne može biti uspoređen s ovima, da je On tako sjedinjen sa Mnom kao vječnom Ljubavlju, da jedino Jedno biće može biti prepoznato i nazvano Bogom, jer On i Ja je Jedno (Ivan 10:30; 17:21-23)… A Ja vam ne dostavljam ovo znanje nepromišljeno, jer o Istini vašeg razmišljanja, o jasnoći vaše spoznaje… o svjetlu koje sja u vama… ovisit će jednom vaše blaženstvo, a ono što još uvijek prenosite kao lažno duhovno znanje, vi morate prethodno odložiti, prije nego vam može biti dodijeljena čista sreća u onostranom, vječno blaženstvo… A možete učiniti samo jedno: vi sami prakticirati Ljubavnu aktivnost, jer kroz Ljubav u vama se prosvjetljava vaš duh, i vi ćete iznenada (naglo, odjednom) postići spoznaju, ako uđete u onostrano kraljevstvo s visokim stupnjem Ljubavi. No, već na Zemlji možete doći do znanja, ako Me vi samo iskreno pitate, ako vi žudite Čistu Istinu.

AMEN

Spread the Truth