Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8717 (Daljnja nagovijest kataklizmi i rata…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8717, 6 Siječanj 1964

DALJNJA NAGOVIJEST KATAKLIZMI I RATA….

Nadolazeće vrijeme će vas izvanredno opteretiti, je svjetovni događaji će ući u novu fazu, uznemirenost među narodima će porasti, svatko će drugoga smatrati za neprijatelja i ništa neće biti ozbiljno napravljeno da se uspostavi mir premda će svi ljudi čeznuti za njime. Ali materijalizam je pokretačka sila svih planova i poduzimanja, i svatko cilja steći najveću blagodat, ipak nitko nije pošten u njegovim mislima i namjerama i motiviran sa dobrim stavovima dok nesreće povećavaju strah i nespokoj, jer Bog Osobno i dalje pokušava Sebe obznaniti ljudima, budući je jedino vjerovanje u Njega i Njegovu moć pravilna protuteža za sve nevolje i tuge kojima se vi ljudi približavate.

Posljedično, biti će također više prirodnih katastrofa, tako da će viša Sila biti priznata, jer štogod ljudi naprave će jedino produbiti njihovu mržnju jednih spram drugih ali neće voditi do duhovne refleksije. Nemilosrđe će uzeti oblike koji će uskoro biti nenadmašeni, i stanje ljudi koji ratuju jedni spram drugih će prema tome postati sve više odlučno, sve će biti samo ne mir među ljudima premda veliki sukob (Knjižica br. 50) još neće izbiti ali se neće podbaciti materijalizirati. Sami ljudi žive njihove živote ravnodušno i jedino nekolicina promišljaju o činjenici da se ovakvo stanje ne može nastaviti još dugo vremena. Pa ipak odgovorni ljudi su generalno duhovno slijepi… biti će puno razgovora ali ovi će biti samo šuplje fraze koje neće biti popraćene sa akcijom. Jer zemaljska nevolja neće biti popravljena gdje je jasno prepoznatljiva i pošto zapovijed Ljubavi spram bližnjega očigledno ostaje neispunjena duhovno stanje isto tako ne može biti dobro, premda će oni živjeti u zemaljskom blagostanju i prividno neće morati u ničemu oskudijevati… Duše će, međutim, gladovati, a ipak ljudi će biti nepristupačni za duhovne poduke koje bi dušama osigurale pravilnu ishranu.

Ljudi trebaju gledati oko sebe otvorenih očiju i biti ozbiljno kritični spram vlastitih života, onda će oni naučiti razumjeti i biti sposobni promatrati nadolazeće događaje sa ispravnim shvaćanjem koji, premda su uvijek bili nagovještavani, jedino sada postaju više značajni napomol ozbiljnih poteškoća onih koji su time direktno afektirani… Pa ipak ovo su posljednji dani, i pošto ljudi više nemaju nikakve vjere potrebni su posebice snažni udari sudbine kako bi ih se uznemirilo, tako da će nekolicina opet pronaći njihovu vjeru u Boga i Stvoritelja Kome duguju svoje postojanje… kako bi ih se zamislilo zašto i iz kojeg razloga ih je ovaj Bog i Stvoritelj stvorio… To je stvar života i smrti za vas ljude, beskrajnog blaženstva ili mučenja i muke, najblistavijeg svjetla ili apsolutne tame… I time, svatko tko želi biti sretan i živjeti vječno u svjetlu treba ispuniti volju njegova Boga i Stvoritelja, on treba pokušati otkriti tu volju i onda živjeti život Ljubavi spram Boga i njegova bližnjega… Ako, međutim, on ne vjeruje u Boga onda će njegov cijeli zemaljski život biti besmislen, on će neprestano kršiti zakon Božanskog reda, a opozivanje Božanskog reda će uvijek rezultirati u kaosu, i vi se ljudi sada neopozivo približavate ovom kaosu… 

I to vas neće samo afektirati duhovno nego će zemaljski svijet također biti potpuno okrenut naopačke, opet i iznova ćete vi primiti vijesti u svezi prirodnih kataklizmi, nesreća i drugih nepogoda, jer više neće biti nikakve harmonije i mira u svijetu koji je lišen sve Ljubavi i vjere… Ali tkogod je pronašao stazu do Boga, tko nastoji ispuniti Njegove zapovijedi Ljubavi, tko sebe izručuje Njemu u duhu i u Istini, tko Mu se moli i apelira Mu za Njegovu zaštitu, će ju sigurno primiti, jer ti ljudi pripadaju Njegovom malom stadu koje će ustrajati sve do Kraja, koji neće dopustiti da se njihova vjera koleba, koji će se držati zajedno i nositi Boga duboko unutar njihovih srdaca i koji će prema tome biti uzdignuti na Kraju (1 Solunjanima 4:16, 17) ako ih Bog ne opozove prije u Njegovo kraljevstvo, ako je to Njegova volja…

Opetovano će vaša pažnja biti skretana na ono što leži pred vama i sve vam se više i više približava, čak ako ste vi male vjere (u smislu: ako ste sumnjičavi spram toga)… vi nećete biti u stanju to spriječiti, i možete, sa apsolutnom izvjesnošću, zagovarati ono što vam je nagovješteno, jer stvar je da ljudima treba biti rečeno da je sve bilo uzeto u obzir u vječnom Planu, da je sve zavisno o volji Boga Koji, međutim, prosljeđuje u Njegovoj mudrosti i Ljubavi kako bi ostvario djelo povratka k Njemu, i također će jednog dana ostvariti cilj.

AMEN

Spread the Truth