Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8716 (Istinski Božji predstavnici su imenovani od strane Boga osobno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8716, 5 Siječanj 1964

ISTINSKI BOŽJI PREDSTAVNICI SU IMENOVANI OD STRANE BOGA OSOBNO…

Svatko tko se dobrovoljno ponudi da Mi služi je postigao izvjestan stupanj Ljubavi koji također osigurava preduvjet za službu u Mojem vinogradu. I time, svi vi koji iskreno želite raditi za Mene i Moje Kraljevstvo možete biti sasvim sigurni da Ja prihvaćam vašu službu. Međutim, mnogi ljudi tvrde za sebe kako su Božje sluge bez da oni to jesu budući im nedostaje samih ovih preduvjeta koji garantiraju suradnju sa Mnom… Ipak to nije uvijek lako za vas ljudska bića poznavati razliku; nije uvijek lagano prepoznati Moje istinske sluge budući drugi također koriste krasne riječi premda oni nemaju direktnu poduku s Moje strane; oni predstavljaju sebe kao Moje sluge ipak oni nisu bili pozvani od strane Mene u ovu službu. I jedino zakonit sluga, koji je u ovu službu bio imenovan od strane Mene Osobno, će prepoznati tko govori u Moje ime, tko doista radi za Mene i Moje Kraljevstvo. Jer Moje sluge trebaju uspostaviti živu vezu između njih i Mene, Bog Ljubavi treba biti prepoznat kao Otac sa Kojim dijete može ući u direktan kontakt… Ipak ljudi općenito, i čak oni koji sebe smatraju da su vođe ljudima, Mene i dalje traže na udaljenosti, oni su i dalje daleko od Mene, oni ne uspostavljaju intiman kontakt, posljedično tome, jedna stvar koja karakterizira istinskog slugu imenovanog od strane Mene se ne može zbiti, naime, da je On podučavan od strane Mene direktno, da on prima svaku poduku od strane Mene direktno, da on žudi čuti Moju Riječ u srdačnom jedinstvu sa Mnom i time također prima najčišću Istinu od Mene (Knjižice br. 24 & 46)…

Ono što u današnje vrijeme postoji u svijetu kao duhovni pokret, crkvene funkcije i organizacije, se može s pravom gledati kao ljuska kojoj nedostaje njezine jezgre: Čiste Istine… Biti će ljudi svugdje koji doista uspostavljaju ovaj intiman odnos sa Mnom i koji mogu biti podučeni od strane Moje Riječi direktno ali oni neće imati uspjeha sa njihovim bližnjim ljudskim bićima, ili zbog toga što su oni svezani uz njihov duhovni pokret i nedostaje im otpora da im se suprotstave kada su prepoznali Istinu… ili će oni biti proganjani i spriječeni da rade za Mene i Moje Kraljevstvo… Jer onaj koji je Moj protivnik i neprijatelj ima veliku moć, ipak ona je bila dodjeljena protivniku od strane samih ljudi, budući su svi oni slijepi pristalice koji su nepromišljeno i bez rezervacije prihvatili sve što im je bilo dano i više to ne žele ostaviti… I time broj Mojih istinskih predstavnika na Zemlji nije jako velik, ipak oni jedini žive u Istini i prema tome ju također mogu predati dalje, samo da su ljudi sebe zapitali bar jednom u pogledu toga da li oni doista poznaju Istinu i, u žudnji za njom, iskreno upućuju zamolbu Meni za razjašnjenje, za duhovno prosvjetljenje… Međutim, kao pravilo, oni su ravnodušni u pogledu toga što vjeruju, oni ne izražavaju njihovo vlastito mišljenje u svezi duhovnog znanja koje im je dano… Oni ne shvaćaju učinak ove ravnodušnosti na njihove duše koje će trebati snositi posljedice kada uđu u kraljevstvo onostranog.

Ima ih jedino nekolicina koji rade za Mene u Moje ime, ali kroz njih Ja prenosim Čistu Istinu na Zemlju i također ju činim dostupnom svakome tko iskreno žudi Istinu. Međutim, Ja ne prisiljavam nikoga da ju prihvati, baš kao što Ja ne uzrokujem ljudskom biću da prisilno primi Čistu Istinu od Mene… Sve je određeno od strane slobodne volje koju ne narušavam. I vi koji se pitate zašto Sam Ja dozvolio takvo izobličenje Istine da se dogodi možete pronaći objašnjenje za to u ovoj slobodnoj volji… Svako ljudsko biće može zapaliti Ljubav u njegovu srcu i dozvoliti da se rasplamsa sve više blistavo… I Ljubav isijava svjetlo… Zato ako on ima volju da živi u Istini on također može prepoznati izmišljotine Mojeg protivnika (Sotone), koji uvijek nastoji potkopati Istinu, i one će pristupiti Meni direktno i žudjeti razjašnjenje od strane Mene, koje ću mu Ja sasvim izvjesno poslati… I time ljudi koji su voljni živjeti život aktivne Ljubavi će se osjećati odbijenima obmanjujućim učenjima i radosno i revno prihvatiti Istinu… Osoba ispunjena s Ljubavlju uvijek uzima u obzir Mene prije svih crkvenih organizacija, bez obzira koju školu razmišljanja one predstavljaju… On će se uvijek zaputiti stazom do Mene i time se pridružiti Crkvi koju Sam Ja uspostavio na Zemlji Osobno, koja je izgrađena na živoj vjeri… kao rezultat Ljubavi.

Svi vi ljudi bi trebali pripadati ovoj Crkvi, ova Crkva je jedina Crkva koja donosi blaženstvo, jer ova Crkva je duhovna zajednica vjernika i njezini pripadnici mogu doći iz svih škola razmišljanja… Oni jedino trebaju ispuniti Zapovijedi koje Sam Ja dao na Zemlji Osobno: Zapovijedi Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega… Onda će oni steći živu vjeru, oni će omogućiti Mojem Duhu da radi unutar njih, što je karakteristika Crkve koju Sam utemeljio na Zemlji. Vjerujte da vas Ja jedino sudim u skladu sa vašim stupnjem Ljubavi i vjerujte da vam Ljubav također garantira mudrost, shvaćanje, znanje koje korespondira Istini. I gdje se ovo djelovanje Duha ne može pronaći, Moji istinski predstavnici nisu tamo, oni nisu sluge koje Sam Ja Osobno pozvao i imenovao za njihovu učiteljsku službu… Jer oni sami nemaju učiteljskog materijala pošto ga ne mogu primiti od Mene direktno i koriste što je Moj protivnik opet i iznova protkao sa pogreškama… što se više ne može smatrati Čistom Istinom. Imajte na umu da Sam Ja Osobno obećao da ću vas ‘uvesti u svu Istinu…’ (Ivan 16:13) kroz Moj Duh. I zapitajte sebe zašto Sam vam dao ovo obećanje budući Sam vam bio, naposlijetku, donio Istinu Osobno kada Sam živio na Zemlji kao Isus čovjek… Samo iz ovih riječi bi vi mogli zaključiti da Sam Ja znao da Istina neće ostati čista dugo vremena među ljudima i da Ja neću biti u stanju ovo spriječiti ako nisam želio učiniti ljudsku volju neslobodnom…

Ali opet i iznova Ja osiguravam da vam je Čista Istina bila saopćena znajući da vas jedino Istina može učiniti blaženo sretnima i budući Ja također znam stanje onih koji uđu u kraljevstvo onostranog sa obmanjujućim duhovnim znanjem. Da bi vi mogli biti blaženo sretnima vi morate biti sposobni darivati Istinu onima koji sebe nađu u duhovnoj tami… Otud vi morate najprije sami posjedovati Istinu i kompletno sebe razdvojiti od pogrešnog duhovnog znanja… Jer vi ćete sigurno razumjeti da uvjeti u materijalnom svijetu ne bi bili toliko pomućeni da su  ljudska srca bila ispunjena sa svjetlom Istine. I iz zemaljskog stanja oko vas, vi možete izvući zaključke u pogledu niskog duhovno stupnja ljudi, za kojeg jedini razlog počiva u okrutnosti i njezinoj proizlazećoj totalnoj duhovnoj sljepoći. Svatko tko želi postati prosvjetljen hoće postati osvijetljen… a volja svakog tko želi ostati u tami će biti poštovana, ipak njegova će sudbina jednog dana biti vrlo bolna (vidi BD 6462).

AMEN

Spread the Truth