Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0409 (Upućivanja na zemljotrese i katastrofe)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0409, 10 Svibanj 1938

UPUĆIVANJA NA ZEMLJOTRESE I KATASTROFE…

Samo još malo i Gospod će podariti veliku snagu Njegovim Vlastitima i dati im moć da rade u Njegovo ime. Po istom obilježju jedna nevjerojatna mjera mudrosti će nadoći na one čija srca kucaju u Ljubavi za Njega… Tisuće ljudi će biti obraćenima i, kako bi im dao tračak razumijevanja Božjeg svjetla, Bog mora dopustiti da se pojave izvanredni znaci, jer obmana među ljudskom rasom je prevelika. I u noći užasa mnogi će podlijeći vjerovanju kako su prirodne sile dokončale njihovo postojanje. Na ovaj način i dalje postoji mogućnost da bi se takve ljude uvelo u neko shvaćanje, jer jedino ono što se događa izvan Zemlje… što nije prouzročeno od strane ljudi, može voditi do promjene nabolje. Vladavina elemenata će učiniti da shvate kako je svako biće podređeno višoj Sili… Ovom duhovnom shvaćanju moraju prethoditi časovi ekstremne nevolje i patnje, i tako je ovo, također, jedino jedan čin milosrđa od strane Božanskog Spasitelja. Baš kao što aktivnost prirodnih sila pročišćava zrak, veliki potres na Zemlji će također imati pozitivan učinak na čovječanstvo, jer sve zemaljske havarije/razaranja se mogu iznova poboljšati ali ne havarije/razaranja duše… Tisuće i tisuće ruku će željeti ponovno izgraditi uništene zemaljske imovinske objekte… unatoč tome, jedno uzdizanje duše se neće poduzeti tako brzo… Jedino mali dio čovječanstva će promijeniti njihovo srce i oni će uvelike imati koristi od aktivnosti prirode i uništenja koje uzrokuje… Na ovaj način silan glas Gospodnji će odjeknuti svugdje, i onaj koji ga sluša će biti mudar i uložit će napor da ispuni volju Gospodnju…  Zemljana dolina koju nalazite tako lijepom može postati dolina užasa za vas ako ne poštujete milost življenja u njoj i jedino pokušavate zadovoljiti vaše tjelesne žudnje. Gdje vodi vaš nepromišljen način življenja bez vaše stvarne utvrđene aktivnosti… koja se, naposlijetku, sastoji od vašeg revnosnog unapređivanja dušinog obrazovanja? Treba priznati, Božji su popustljivost i strpljivost vječiti… ipak vi isto tako nećete postići vaš cilj u vječnostima ako nikada ne prikupite volju za to. I zato će vas Bog naglašeno obavijestiti o Njegovoj volji… OnaJ koji ima uši da čuje, neka čuje… jer Gospod upozorava svaku pojedinačnu osobu, tako da on neće biti progutan od strane vječne tame nego će uživati u Božanskom svjetlu. Oni od vas koji žele služiti Meni trebaju sebe pripremiti za ovo vrijeme, jer onda ćete trebati ispuniti vašu misiju i proglasiti Riječ Božju svugdje, koja će biti utješna i uzdižuća za bezbrojne ljude u teškom vremenu, ali onda će se nje također pridržavati i udovoljavati joj.

AMEN

Spread the Truth