Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0393 (Istraživanje – zabluda… Ljubav – Istina… Graditelj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0393, 2 Svibnja 1938

ISTRAŽIVANJE – ZABLUDA … LJUBAV – ISTINA … GRADITELJ …

Onima koji Me ljube, Ja neprestano činim dobro …. i stoga znajte da ne trebate oskudijevati niti jedan dan, te ostanite u Mojoj Ljubavi. Čovječanstvo traži put, za koji vjeruje da vodi do spoznaje Božanstva, i stoga lako zastranjuje, jer taj put se treba pronaći u srcu, a ne kroz istraživanje i razumsko domišljanje …. tako da čovjek rijetko ima pravi rezultat …. dakako da se dođe i do istinā, no potpuno prosvijetljen neće biti nikada duh onoga koji samo istražuje. Oni koji ostaju u Mojoj Ljubavi, njima sam Ja Sâm učitelj, i tad im je potpuno znanje Božanskih istinā zajamčeno. Tako da ti Ja uvijek postavljam temeljni kamen i samo čekam na tvoju punu volju da na njemu gradiš ….

Pokreće li se duh u tebi tako da žudiš primati, da to što si primila uzmeš k srcu …. da svaki dan učini da ti pritječe to što uzdiže tvoj duh …. tada će građevina biti dobro stabilna i ona se više ne može srušiti od strane zemaljske vlasti. Jer svaka građevina ima svoga graditelja, a gdje je taj graditelj sami tvoj Spasitelj, i djelo mora uspjeti i opstati u vječnosti. Ništa ne može biti uništeno čemu sam Ja Sâm dao Moj blagoslov i što je nastalo u Mojoj volji ….

Daj se uputiti na riječi Gospodara: Tko gradi i djeluje za vječnost, neće se trebati bojati da će mu djelo propasti …. Najdivniji rezultat koji se na Zemlji može postići …. daleko najdragocjeniji …. je biti suradnik Gospodara i bezbrojnim dušama biti od pomoći za postizanje Kraljevstva Božjeg. Blagoslov na Zemlji i nebeska blaženost jednom će biti plaća za takvo djelovanje …. Namjesto za vječnost beskorisne aktivnost stupilo je tvoje sadašnje stvaranje, i za beskrajno vrijeme djeca svijeta će slušati Riječi koje Sâm Gospodar njima govori kroz Njemu podano dijete.

Neizreciva je Milost za Zemlju to da se Gospodar brine za Svoje ovčice i želi im objaviti Svoju blizinu i Svoju spremnost da te ovčice primi u Svoje stado. Čujte Njegov zov …. i slijedite ga …. obratite pažnju na Njegove sluge, i ne dopustite da budu nesaslušane sve opomene koje Gospodar dostavlja putem njih, tada i vi upoznajete suštinu Božanstva i idete pravim putem ….

AMEN

Spread the Truth