Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0383 (Čistoća srca… Unutarnja poniznost… Samospoznaja)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0383, 20 Travanj 1938

ČISTOĆA SRCA… UNUTARNJA PONIZNOST… SAMOSPOZNAJA…


Za tvoju zemaljsku stazu, pripast će ti puna mjera, tim marljivije ti trebaš nastojati dokazati se dostojna te mjere, i tako sve ono što treba svjedočiti o tvojoj Ljubavi, mora također biti primijenjeno tamo gdje vlada duh razdora… jer dijete koje je u Božjoj milosti, može ove biti vrijedno, ako se ne trudi uvijek od sebe davati jedan čisti zvuk, također tamo gdje mu za to nedostaje razumijevanje… Duhovna povezanost je osigurana svakome tko prema tome teži… no spoznaja najdublje Istine dopuštena je jedino onome tko njeguje čistoću srca. To je od vrlo velike vrijednosti za tebe, moći primati u beskrajnoj predanosti (odanosti, pobožnosti, požrtvovnosti), za koju se drugi još trebaju iznimno boriti, i unatoč svemu također ti unutrašnji glas mora objaviti ako si pogriješila, inače sazrijevanje… usavršavanje tvoje duše ne bi bilo moguće. Neprekidni rad na sebi je jedini način da se dosegne stanje gdje je vama odobreno sjedinjenje s vječnim Božanstvom. No umjesto spoznaje vlastite nedostatnosti (manjkavosti, nenadležnosti), nikada više ne smijete zakoračiti u nadmenost (pretpostavljanje)… To je opasnost za svako od Boga iznimno obdareno biće, da ono vrlo brzo izgubi svoju unutarnju poniznost, a onda biva izgubljena milost. Iznad svega se čuvaj ovoga, jer te je Božja Očinska Ljubav postavila u tako veličanstven zadatak, da trebaš uložiti sve da ostaneš u Njegovoj milosti. Jedino onda kada se osjećaš neznatna i malena, sila u tebi će te prerasti. Onda ti ispunjaš Gospodnju svrhu za koju si određena. U potpunosti se pokori Božjoj volji, onda će Njegova briga uvijek skrbiti za tebe, i još ćeš moći djelovati na blagoslov tvojih, jer sve ono što Otac čini za Svoje, uređeno je u mudrom predviđanju, da baš ovima pomogne k svjetlu i spoznaji. Tako će ti plodovi tvoga rada biti dodijeljeni već na Zemlji, a zatim u vječnosti, ali uvijek sagledaj samu sebe i tragaj za čistoćom svog srca, koja ti jamči Ljubav nebeskog Oca za sva vremena.

AMEN              

Spread the Truth