Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0382 (Odupiranje zlu kroz žudnju za Bogom… Duh Svjetla… Riječ Božja kao oružje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0382, 19 Travanj 1938

ODUPIRANJE ZLU KROZ ŽUDNJU ZA BOGOM… DUH SVJETLA… RIJEČ BOŽJA KAO ORUŽJE…

Svatko tko uvijek živi njegov život gledajući spram neba će se oduprijeti mračnim silama. Samo jedna misao o Spasitelju i vi ćete od strane Njega biti oslobođeni od takvog utjecaja. To će smjesta stvoriti duboku provaliju između vas i potonjeg, budući je sve… Nebo i Pakao… podređeno Gospodu (Matej 28:18). Neprijatelj očekuje pronaći voljno stvorenje u vama u koje on može prenijeti sve poroke i požude kako bi zadobio kontrolu nad njime… ipak ako se on susreće sa i najmanjim otporom čim se srce osobe čeznutljivo okrene ka Spasitelju, sila zla će biti slomljena i on će biti oslobođen od zlih sila bez da je bio ozlijeđen. Međutim, sila zla će učiniti da shvatite kako budni/obazrivi morate biti ako borba za unapređivanje vaše duše neće biti neuspješna. Dajte prednost blagotvornim duhovnim bićima koja vas okružuju… dozvolite im da vas zaštite i dopustite im da se pobrinu o vašoj fizičkoj čahuri i vašoj duši… onda će sile mraka imati sa vama velike poteškoće. Oni će uzalud pokušati potkopati vašu nevinost/neokaljanost ili da vas pokušaju učiniti popustljivim za njihove sramotne apetite… Mislite o Spasitelju u svakoj opasnosti i vi ćete već prevladati onoga koji vas želi uroniti u propast. I prema tome je uvijek preporučljivo postupati u skladu sa Božjom Riječju tijekom kratkog vremena postojanja na Zemlji, što će vam samo po sebi dati snagu i zaštita je u isto vrijeme protiv zla. Jer ona je vama dana od strane Boga tako da ćete doseći kraljevstvo Božje… otud ona također mora biti, u isto vrijeme, najbolje oružje protiv tame koje je, naposlijetku, naj-protivnija/štetnija sila za vječno blaženstvo… Prema tome čuvajte se svega što, budući je protivno Božjem učenju, želi baciti ljude u duhovnu tamu i na taj način ih spriječiti da steknu istinski uvid u bez-krajne akcije Gospodnje Ljubavi… Protivnik će uvijek pronaći pristalice gdje gusta tama dominira, jer on se kloni svega što stremi ka svjetlu, i, ako iskreno apelirate Ocu da prosvjetli vaš duh, sila zla će postati rastuće slabija što je iskrenije ljudsko dijete vođeno od strane njegove čežnje za duhovnim svjetlom… budući tama još nikada nije odnijela pobjedu nad svjetlom… Posljedično tome, također je ostavljeno na vama samima (u smislu: da napravite po vlastitom nahođenju) da li ćete se vi zaputiti stazom svjetla ili tame, ali neka vam bude upozorenje da je Gospod jedino sa vama u svjetlu, da druge sile upravljaju u tami i da vi morate uvijek jedino stremiti ka svjetlu i vječnom Božanstvu ako želite izbjeći sili zla i biti zbrinuti od strane Oca Osobno. Duh svjetla i Istine će uvijek vladati nad svime što je podložno tami. Mudri će, međutim, uložiti napor da postanu prosvjetljeni i jednom kada to jesu, oni će biti zaštićeni protiv svih nasrtaja neprijatelja i nadvladat će svijet zauvijek.

AMEN

Spread the Truth