Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0378 (Pročišćenje duše preduvjet za sjedinjenje s Bogom… Pomoć zalutalima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0378, 14 Travnja 1938

PROČIŠĆENJE DUŠE PREDUVJET ZA SJEDINJENJE S BOGOM ….

POMOĆ ZALUTALIMA ….

Ako se duh u vama pokrene, zaživjeti će što je do tada bilo mrtvo, duša će se dići i vinuti se …. svoj omotač ona će napustiti i neprestano će samo tražiti svjetlo, a što je onda rođeno iz tog svjetla neće propasti u vječnosti …. I tako je Gospodar svim bićima na Zemlji dao sposobnost da prime Božanski Duh, samo ako se žudnja pokrene i čovjek u svom postojanju uvidi jedan izuzetan zadatak. Pošto uvijek iznova mora biti uspostavljena veza s Božanskim Duhom Oca da bi se postigao vječni život, sjedinjenju će morati prethoditi mukotrpan posao …. posao pročišćenja duše, koja treba primiti Duha Božjega.

Do tog pročišćenja duše pak može doći kad se njena žudnja okrene od materije, kad ona voljno odustane od svega što ju je do tada vezalo, kako bi to zamijenila za nešto daleko dragocjenije …. kako bi stupila baš u tu vezu s Božanskim Duhom …. Ništa dušu ne može prisiljavati, ona iz sebe same mora reflektirati svoj zadatak, ona mora željeti napredovati na putu spoznaje …. ona istovremeno i svoju volju mora sprovesti u djelo …. sjediniti se s nebeskim Ocem. Tako oblikovana volja onda uvijek ostaje podređena Božanskoj volji …. 

Božji Duh potom više ne dopušta povratak, nego onaj tko je jednom zakoračio na taj put i konačno je u volji Gospodara, s Njime ostaje povezan u vremenu i vječnosti. Gospodar takvu jednu dušu nikada neće pustiti od Sebe …. Prvi zahtjevi su ispunjeni, te takva jedna duša stalno napreduje i ostaje u Božanskom suncu milosti …. Samo jedno ona ne smije propuštati …. Skretati pažnju drugima na zrake ovog sunca milosti …. Jer tama obavija tako beskrajno mnoga bića da se svako zemaljsko dijete blagoslovljeno Božanskim Duhom njima treba posvetiti s punim milosrđem, kako bi i nad njima svanulo jutro i kako bi se mnogi od njih mogli zaputiti ka svjetlu.

Ljubav, koju usmjeravate tim ljudima, Gospodar će vam nagraditi tisućerostruko, jer treba sve njih spašavati od vječnog prokletstva. A tko je u sebe primio Duha Božjega, prepoznati/ će kko je nekim dušama neizrecivo teško osloboditi se, i stoga će im s Ljubavlju izaći u susret i dati im što može kako bi i oni isto kao i on u svjetlosti duha primili Gospodara, da bi s Njim ostali u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth