Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0374 (Božanske Zapovijedi… Rad duhovnih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0374, 12 Travnja 1938

BOŽANSKE ZAPOVIJEDI …. RAD DUHOVNIH BIĆA ….

Čuj, po nalogu Gospodara: …. U njegovom području žive tisuće bića kojima je kao zakon dano da se pridržavaju Božanskih zapovijedi, a koja se nikada ne zanimaju time da slijede te zapovijedi. U takvom slučaju gotovo da se ne može zamisliti da bi ona mogla imati moć razlučivanja …. da mogu prepoznati važnost tih Božanskih zapovijedi …. Međutim duhovna bića koja ih okružuju, u svom planu funkcioniranja nemaju daljnjih potreba nego da ovima koji se tako nalaze u tami duha donesu moguće prosvjetljenje …. I stoga je njima neprestano predočavano što se sve na Zemlji ima za dogoditi ako se Božje zapovijedi ne priznaju. 

Božji bijes pogađa sve koji rade protiv Njegove Riječi, jer bi inače kamen temeljac cijele građevine za vječnost bio uništen s punom voljom …. Bez ove Riječi Božje u slijepilu bi tumarao i onaj čija je volja dobra …. tako da se već samo na tome gradi ono što tek može činiti zrelim i potpunim za vječnost. Kako bi se moglo slijediti Božje zapovijedi, mora se prije svega naučavati ono što Gospodar zahtijeva.

Niti jedno biće samo po sebi, bez ikakve upute Gospodara, ne može pronići u duboke mudrosti Stvaranja …. Isto tako se ni ne može podrediti volji Boga i tako ispunjavati Njegovu volju ako nije upoznato sa zadatkom, ispunjavanjem kojega mu je tek omogućeno stanje u kojem prima dar spoznaje svog određenja u svemiru …. Jedno ne ide bez drugoga, jedno u skladu sa redom mora slijediti drugo, i tako je prije svega prijenos Božjih zapovijedi neizostavan, pošto tek tada može započeti rad čovjeka na samom sebi, jer za uspon on prvo mora ispuniti preduvjete ….

E sad, tko vjeruje da bez takve samo-aktivnosti, bez rada na samom sebi, može ispuniti svoju svrhu na Zemlji, neobično je krivog shvaćanja, da je na okružujućim duhovnim bićima naporan posao da toj zemaljskoj djeci razjasne uklapanje u Božji red i volju, a to se može dogoditi jedino kroz signale i upute, koje se na Zemlji tiču samog čovjeka …. i koji, na maloj skali, uspostavljaju isti odnos kao djeteta prema nebeskom Ocu …. Dakle sve što ste dužni nebeskom Ocu, vi isto tako kao podrazumljivo zahtijevate od vaših bližnjih  …. da je vama samima onda osjetno kad budete uskraćeni ispunjenja takvih zemaljskih zapovijedi, i da po tome prepoznate, kako i vi sami to uskraćujete Ocu, Koji to u daleko većoj mjeri mora od vas očekivati. 

Prema tome, nikada ne može biti dana primjedba da čovjek nije sposoban Božje zapovijedi priznati kao Božja učenja …. u svome srcu ne može zagušiti glas koji mu se obraća, i nikada neće moći odbaciti da isto ono što on zahtijeva, i od njega mora biti zahtijevano, želi li biti dostojan toga da živi u zajednici onih bića koja su začeta od Boga i koja trebaju stremiti ovome …. sjedinjenju sa vječnim Ocem …. no ono za preduvijet ima voljno podređivanje …. A za to su i dane zapovijedi Božje, kako bi prije svega stavile vašu volju pod Božju volju …. Pošto sa Ocem možete biti jedno tek kad ste iste volje ….

AMEN

Spread the Truth