Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0373 (Smisao ljudske patnje, kušnje – Duh ljenosti/nemarnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0373, 11 Travanj 1938

SMISAO LJUDSKE PATNJE, KUŠNJE – DUH LJENOSTI/NEMARNOSTI

U životu ima (ili ‘u životu se dogodi’) toliko puno stvari koje obeshrabre čovjeka. One su kao lanac/okov, koji vezuje srce. U (tim) trenucima velike žalosti i bola se u čovjeku uvijek iznova (ili ‘opet i iznova’) pojavljuju sumnje u Božju dobrotu i milostivost. No to (= ljudske patnje i bijeda) ipak doprinosi vašem unutarnjem/duhovnom sazrijevanju za koje bi vam, inače, trebalo puno više vremena. A pošto vaš ovo-zemaljski život traje samo jedno kratko vrijeme, nužno je da se takva bolna i depresivna zbivanja učestalo događaju, često jedno za drugim tako da iz njih možete izvući blagoslove te da se prema vašem životu odnosite (ili ‘da na vaš život gledate’) sa pažnjom i ozbiljnošću, i da sve više i više okrećete leđa svijetu i njegovim privlačnostima/atrakcijama koja su za vas izuzetno opasna. Za neke (ljude) život često izgleda nepodnošljiv a ponekad je takvo zemaljsko dijete toliko obeshrabreno da izgubi svoje srce i odustaje bez da se imalo potrudi ne bi li promijenilo svoju obeshrabrujuću situaciju. A ipak, bilo bi tako lako ukazati kojim putem trebate ići, samo ako bi imali ispravan stav prema Bogu. No uzmite u obzir (ili ‘zamislite se nad’) mnoge naoko nepremostive prepreke u vašem životu. Da li bi ih ikada izbjegli (ili ‘prevazišli’) da niste imali pomoći od gore?

No, vi ne prepoznajete uvijek tu pomoć kao pomoć ‘sa visina’, a ipak je svaki događaj (ili ‘sve što vam se događa’) djelo/upliv Božje Milosti, bio dobar ili pak loš on uvijek služi istoj svrsi, imenom, da vas, Moju Zemaljsku djecu, čini plemenitijima (ili ‘oplemenjuje’). Ako bi u svakom iskušenju bili u stanju vidjeti/spoznati sredstvo za vaš napredak onda bi također odmah prepoznali i vaše vlastite greške i promašaje, a sa ovom spoznajom dolazi i volja da iste prevladate. Onda bi svaki test ispunio svoju svrhu – a vi shvatili/spoznali kako je svaka teška situacija neophodna da se postigne viši stupanj savršenstva/zrelosti te da su one (= teške/bolne situacije) samo stepenice na ljestvama koje vode dušu do njezina savršenstva. Život bez borbe bi uistinu bilo stagniranje (stay in the same track), a unutarnja borba protiv samog sebe je puno teža nego li borba protiv neprijatelja koji dolazi izvani. Svako buđenje iz ljenosti (from slothful spirit) je korak naprijed. Probuđeni čovjek će zapamtiti svoj duh (ili ‘postati svijestan svoga duha’) i neće dozvoliti da ovaj gladuje, jer letargija/učmalost vas ‘spušta’ dolje a u takvom stanju se ne možete smatrati ‘živima’. Takvo stanje (= duhovna ljenost) će pobijediti svaki poriv za aktivnošću te nikad ne može imati blagotvoran/koristan utjecaj na dušu. Stoga ne budite alarmirani/uznemireni u trenucima kada vam se životne poteškoće čine preteške (when life’s difficulties seem to hard to bear) jer (baš) kroz njih ćete otkriti vaše propuste/greške i boriti se protiv njih, a onda neće proći previše vremena dok one u potpunosti ne nestanu, jer Gospodin dopušta takve testove samo/jedino dok se njihova svrha ne ostvari i dok oni ne ostvare svoj cilj, što je unapređenje stanja ljudskih srdaca. Vaša patnja (ili ‘da vi patite’) nije Njegova volja osim ako vas kroz nju (ili ‘time’) ne čini dostojnima vječne radosti.

AMEN

Spread the Truth