Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0371 (Antropozofi?… Pjesma…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0371  08 Travanj 1938

ANTROPOZOFI?… PJESMA…


Tiho ti u uhu zvuče riječi Spasitelja …. postanite poput djece, i Ja ću vam dati Moj blagoslov, i ako vjerujete Mojim riječima, nikada vam neće nedostajati snage … Od sebe odgurnite sve što bi tu vašu vjeru moglo poljuljati, jer jedino gdje gori svjetlo rođeno iz istinske poniznosti, tamo će moći ‘ući’ Moj Duh, ali ne u špilje okružene kamenim zidovima …. to su ona srca koja svu svoju mudrost crpe iz umjetno stvorenih i naporno naslaganih ljudskih konstrukcija …. bezbrojnih spisa ljudi koji doduše jesu u potrazi za istinom, kojima međutim nedostaje dječja vjera, i koji su si stvorili doktrinu koja Boga predstavlja kao neobično teško i jedva dostupno biće …. koji žive u uvjerenju kako je u svijetu samo onaj čovjek određen prići bliže istini i spoznaji, koji si je sam dugim i napornim putem duhovnog tj. razumskog napora, priskrbio znanje, koje je opet istim takvim načinom bilo osigurano, ali koje za temelj nikad nije imalo rad (u) ljubavi, poniznost i bezuvjetno predanje Božjoj volji ….

Samo na ovom temelju se može izgraditi i steći istinsko znanje …. sve drugo, i pored toga što je imalo isto polazište, s vremenom odvodi od stvarne istine, i iz nje postepeno postaje tvorevina koja više nije ono što odgovara Mom učenju …. Bježite od svega što nastaje za vrijeme duhovne uznositosti … to nikada i nikako ne može štimati sa punom istinom. Samo gdje vodstvo vašeg duha potpuno prepustite Gospodu, primiti ćete čistu Riječ Božju …. 

Dakako da trebate nastojati… neprestano se boriti, međutim ne za samu razumsku spoznaju, nego puno više za ‘upotpunjavanje’ vaše duše, koje možete postići jedino ako se trudite prvo izgraditi vaše srce, time što vježbate Ljubav, poniznost, blagost …. i na kraju krajeva, ako Gospoda usrdno molite za milost, i prihvatite sa zahvalnošću, jer bez te milosti vaša borba je uzaludna; onda sličite hladnoj, beživotnoj masi, koja ne osjeća oživljavajući dodir Božanske milosti i bez koje ne može doći do ‘životno-toplog’ unutarnjeg sazrijevanja … 

Vi doduše imate jedan određeni duh, međutim taj vam ne može prenijeti stvarni život, koji Gospod obećaje samo onima koji ostaju u Njemu … Stoga nema tako velike opasnosti poput uznositosti, pošto ona isključuje sve što je preduvjet za jedinu istinsku spoznaju … i borba takvih duša biti će uzaludna sve dok se i one sve više i više ne prepuste Božanskoj milosti … dok ne spoznaju mrtvi put kojim su njihove duše išle … 

(pjesma:)

Pravo svjetlo, pravi život, 

biva dan samo onome, 

koji kao dijete dolazi k Ocu, 

samo takav prevladava, 

ono što mu se suprotstavlja,

međutim svi vi koji tražite bez izvora Božanske milosti, 

nećete postići cilj, 

vaš duh će se prosvijetliti tek kad

se vašoj duši otvori taj svijet,

kad skroz poput djeteta molite za Očevu milost, 

tada spoznajete duh Ljubavi koja vas vodi,

i vječno ćete slaviti Onoga Kome ta slava pripada.

AMEN

Spread the Truth