Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0366 (Božji ratnici… Božja Riječ… Žitnica…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0366, 5 Travanj 1938

BOŽJI RATNICI… BOŽJA RIJEČ… ŽITNICA…

Tako je Djelo jednog trenutka prikladno za to da zapali jasni bljesak svetog plamena u čovjeku… Čovjek se oslanja na sve što mu znači uporište u teškim danima… Jedan osobit osjećaj u srcu mu govori što je ispravno, i nakon duge neodlučnosti, njemu ostaje otvoren samo jedan put, kojim se on ne boji ići… kada ga prosvijetli puna spoznaja Božanske Istine, on je obmanjujuća učenja svijeta prepoznao kao takva. Sasvim malo ih je sposobno prihvatiti njima ponuđeno… ljudi će se sa malim otporom znati izboriti, kada se umiješa najsvetija volja Gospodara, ali to što onda govori iz tih ljudi… što teče iz ovih preplavljenih srca, nije mrtva riječ, nego istinska, živa, duboka vjera u vječno Božanstvo… Za ovu vjeru se bez straha i bez zadrške izjašnjavaju oni koji će uvijek slušati ovu Riječ… Jer Gospodar Bog je učinio da njihov govor zvuči snažno, i upravo tako će on pronaći pristup u ljudska srca… Prepoznajući već u samoj ovoj Riječi Božji blagoslov, Božji ratnik je bez razmišljanja spreman njime se poslužiti (iskoristiti ga, upotrijebiti ga), jer je Gospodar dao i uzeo u isto vrijeme… Iz njegove ruke je čovjek primio svoju najvišu službu, a nju voditi je u istinitosti bio njegov najdublji poticaj. I zato spoznaji također slijedi i djelovanje… jer tko jednom pogleda u vrt Božje mudrosti, njegov pogled se više neće odvratiti, nego će željeti prodrijeti, i njegovo je srce puno čežnje okrenuto ovim vratima… Stoga će vam prići i poduke, koje trebaju uvjeriti u Očevu ruku koja vodi… koje u vama trebaju prinositi kao živo sjeme… posijano od Samoga Boga u ljudska srca, prihvaćeno u njima u punoj volji, te čuvano i njegovano u Ljubavi… Tako Božja Riječ mora rasti (roditi, napredovati). Tako ona mora donijeti plod, a žetva će biti neizrecivo velika i bogata. Jer Gospodar upućuje Svoje glasnike da daju hranu dušama koje žude za nebeskim Kruhom… Vi ne trebate gladovati, nego biti potpuno nasićeni Kruhom Života… Ono što je razdijeljeno u duhovnim dobrima, također će biti čuvano u žitnici srca, tako da zaliha bude neiscrpna… ali Darivatelju snage neka je hvala u svu vječnost… On misli na one koji su tamo gladni, i podiže sve one koji obeshrabrena srca iščekuju budućnost… Gdje li će vas Ljubav Spasitelja pustiti gladovati, vas koji se borite za Njegovo Ime… Ali, izjasnite se za Njega pred cijelim svijetom, ne dopustite nikada da najsvetije u vama uvene… vjera u Isusa Krista, Božjeg Sina… Imate li vi Njega, onda ste izbjegli svijetu i smrti… vi nećete nikada za vječnost umrijeti, nego ćete imati vječni život.

AMEN

Spread the Truth