Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0354 (Vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0354, 30 Ožujka 1938

VJERA ….

Tko ostaje u vjeri uvijek će osnaženo ići kroz život, jer Gospodar nikada ne dopušta da oni koji u Njega vjeruju budu uzdrmani …. Pred-vjesnik sve blaženosti je vjera …. i stoga će se svatko tko Ga voljno prihvaća sa svom ozbiljnošću pripremiti za vječnost. Inače, sređeni život bez vjere odgovara samo strojnoj aktivnosti bez ikakve daljnje vrijednosti …. u tom slučaju čovjek je živo biće koje samo popunjava površinu Zemlje, bez ikakve daljnje koristi za samoga sebe. Dakako da ljudi jedni drugima još mogu poslužiti kao primjer za zastrašivanje, no njima ne preostaje rezultat koji bi im bio od ikakve koristi za vječnost.

Tako da se Gospodar brine i tamo gdje duboka nevjera čovjeka čini nesposobnim da se pobrine za svoj spas duše. On mu želi pomoći i prisiljava ga kroz okolnosti, zemaljsku nevolju, bolest i muku svake vrste, da razmisli o vlastitoj nedostatnosti. Kad se čovjeku uspije osloboditi od svog krutog uvjerenja … kad osjeti da je podređen jednom Višem Biću i da bez Njega ne može postići ništa …. onda je spašen za vječnost. 

Ne postigne li njegovo stanje stupanj savršenstva, nastavak obrazovanja njegove duše u onostranom uz spoznaju koju je na Zemlji zadobio uvelike će mu lakše pasti, nego da u potpunom sljepilu, tvrdoglavosti i tvrdoći srca uđe u onostrano. Borba takve jedne duše nadasve je teška, toliko da biste se vi …. kad bi za to znali …. svi trudili za zemaljskog života proniknuti u čudo vjere sa svim njegovim blagoslovima.

Povezanost sa Bogom pronalazite jedino putem vjere …. Prihvatiti što u dubini srca osjećate kao Istinu, čak i ako to ne možete čvrsto dokazati …. to je vjera …. i u toj vjeri bezuvjetno se predati Ocu Stvaranja …. Ono što vi jeste, sve ste to jedino putem Njega, Koji vas je stvorio, proizveo …. to morate priznati, jer tko vam je inače dao život ….

Uče li vas mudri drugačije, od tada nadalje će vam životna svrha biti promašena, jer jedino putem vjere u vječnog Boga …. u Isusa Krista, Koji je radi vašeg spasenja došao na svijet …. dolazite do pravog života …. t.j. za obuhvaćanje svega duhovnoga u vama i oko vas, kao i onoga što vi inače radite na Zemlji, bilo što bilo …. bez te vjere, samo je taština, koja je prolazna i donosi vam samo svjetovnu korist, koja međutim propada prilikom vašeg razdvajanja od ovog svijeta. I što god stvarali …. mislite na to da već idući dan vašem životu može biti kraj ….

Tko svoj život može produžiti za jedan dan, za jedan sat, kad ga Gospodar pozove …. to pojačano predočavajte, i onda će te i uvidjeti da je preporučljivije tražiti povezanost sa Vječnim Ocem nego sa svijetom …. jer sa tom izvjesnošću, da ste djeca Tog Oca, vi puno lakše i radosnije hodate kroz ovu zemaljsku dolinu, nego bez vjere …. jer ovako ste napušteni i pokrivate se blagom ove Zemlje, koje samo treba prekriti vašu duhovnu prazninu …. No vjera vam čini pristupačnim nebeske radosti i blistavo blago za vječnost ….

AMEN

Spread the Truth