Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0352 (Problem naseljavanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0352, 29 Ožujak 1938

PROBLEM NASELJAVANJA…

Drago Moje dijete, ne boj se, samo vjeruj… Najsvetija je volja Gospodara, Svojima dati da okušaju njihovu snagu u Duhu. Duboka povezanost s Gospodarom ti u svagda osigurava Čistu Istinu… to je za tebe znak neosporne moći Gospodara… Kako vi prihvaćate, tako ćete biti opskrbljeni… Ipak, svijet je takav, kao što si ti naznačila… još kratko vremena, i ti ćeš prepoznati istinitost Njegove Riječi. No, ako ti ovi reci nisu razumljivi, onda zapiši sljedeće: Bit će sprovedena jedna promjena životne reforme, da vi svi sebe morate promijeniti, i zanemariti naloge zdravog razuma. Nastojanje ljudi će ići dotle da se riješi problem prirasta stanovništva, a ovaj će biti reguliran na takav način, da će tijek svih događanja za vas biti tako strašan, kako vi to nikada niste držali mogućim. Kada se dvoje združuju, onda uvjet za to treba biti Ljubav, kada je međutim čin oplodnje poduzet bez ikakve unutarnje ili duševne povezanosti, onda je to protiv Božjeg reda, i čovjek time u začeto biće polaže temeljnu tvar svih zemaljskih poroka i žudnji. Jer, ljudsko postojanje je potrebno poradi više svrhe, a kada je već od početka utjelovljenja duša tako duboko omotana u tamu, onda će se ona teško moći osloboditi lanaca koji ju okružuju, kako bi se uputila osvjetljenim putem, te se tijekom kratkog trajanja njenog zemaljskog postojanja ona mora neopisivo boriti, želi li postići ono što je smisao njenog utjelovljenja. U vremenima takvih zastranjivanja, morat će se pojaviti veliki znak odozgor, kako bi čovječanstvu ukazao na grješnost njihovog poduzimanja. Žive li ljudi jedan pored drugoga, a sebe ne uklapaju sasvim u Božji red, onda je za moć tame tlo uvijek dobro pripravljeno da primi zlo sjeme. Beskrajno obilno blagoslovljeno će skrb Gospodara zbrinuti Svoje, On će ih zaštititi od nevolje. Ipak, vaša srca trebaju ostati daleko od svake sumnje… primite, kako vam je to ponuđeno, i pouzdajte se u Gospodara, Koji vas uvijek vodi ispravno, ako vi ostanete u Njegovoj volji. I čujte Riječi Gospodara: „Vi svi trebate Meni služiti, tako da vas Ja blagoslovim…“

AMEN

Spread the Truth