Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0351 (Problem naseljavanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0351, 28 Ožujka 1938

PROBLEM NASELJAVANJA* …

Za svijet i njegove prohtjeve Božji Duh nije nužan. No za vječnost ni jedno od stvorenja ne može opstati ako u sebe nije primilo Duh Božji i time se s Njim povezalo za vrijeme i vječnost. Stoga ljudi upoznaju Ljubav, pošto je u vremenu Ljubavi sve u njima plemenito, pošto se u njima razbuktava sve dobro i onda je sjedinjenje sa Božjim Duhom uvelike lakše nego u vrijeme kad su samo materijalno nastrojeni i kad svaki blagi pokret u srcu biva ugušen, tako da ništa ne svjedoči za (ili upućuje na) Ljubav, koja je pak dio Boga …. koja je Božanskog podrijetla …. 

I pored toga što je u Stvaranju za svako biće nužno utjelovljenje, ne treba se forsirati začinjanje (oplodnja) …. No i pored toga će se zahtijevati da se višoj volji podredi sve što može rađati. U tom razdoblju čovjek sam nema pravo odlučivanja o sebi …. Biti će prisiljen podati se bez Ljubavi i bez unutarnje pobude u svrhu razmnožavanja …. njegov nagonski život biti će pojačan, a njegov duhovni život zakržljati će ili će biti potpuno uništen, ako čovjek nije dovoljno jak da iznutra ustane protiv takvih mjera. 

I tad vam Sam Gospodar zapovijeda: “Ne dopustite si takvo skrnavljenje vas samih …. branite se i ostanite Mi predani u Duhu i u vašim srcima …. “ Niti jednim putem nećete morati ići sami, Duh Božji morat će vas pratiti i štititi vas od svake opasnosti. No vaše oči ne obarajte pred onima koji izvrću zakone stvaranja i od Božanskih stvorenja žele raditi istinske noćne utvare. U ovo doba mnogi od vas žive u nevolji i brigama, i koristeći to, trebate otkriti glas vašeg srca. No ostanite u molitvi i držite se Onoga Koji Jedini i nad svime gospodari …. On će od vas otkloniti svaku opasnost ….

Drago dijete, uz ove redove dolazi u obzir još jedan dodatak kojeg ti Gospodar još uskraćuje …. s povjerenjem se predaj svim riječima …. radi se o mudroj odluci, tebi danas još nerazumljivoj, no uskoro ćeš shvatiti njegov sadržaj. A sad nastavi: Jedan od mnogih koji se zalažu za začinjanje koje je oprečno Božjoj volji, sam će na sebi iskusiti besmislenost svog naloga. Demonima pričinjava veliko zadovoljstvo to što vide da na čovječanstvu napreduje djelo razaranja, no uskoro se okreće stranica, i ono što će se uskoro dogoditi, odvaja čiste od grješnih. U samoj kvaliteti krvi nije blagoslov, nego u očuvanju čistoće duše, koja je međutim u svakom čovjeku ….

Gospodar je na svijet donio različite ljude, pa se međusobno ljubite i ne gledajte jedni na druge s prezirom. Svakom vremenu poniženja slijedi vrijeme uzvišenja …. ali vrlo često vladari i upravljači padaju sa svojih visina, kad ne žele poznati Njegovu volju …. isto trebaju iskusiti i oni kojima ništa više nije sveto i Moje Zapovijedi potpuno zanemaruju …. U ovom svijetu grijeha Gospodar ne dozvoljava da se s Njime poigrava, tako da On priprema sud, za mnoge (je to) osuda svijeta …. a za druge pak spas iz duševne nevolje. Ostanite u Mome učenju …. ostanite u Mojoj volji, i Ja ću vas spasiti iz noći tame i privesti ću vas vječnom životu …. 

AMEN

*Radi se naime o nacističkom proglasu iz tog vremena o planskom parenju ljudi u svrhu rasta arijevske populacije u Njemačkoj. 

Spread the Truth