Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0350 (Kandidati za vječno Kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0350, 28 Ožujak 1938

KANDIDATI ZA VJEČNO KRALJEVSTVO …

Vječno Kraljevstvo je rezervirano za vjerne pristalice Spasitelja …. U nebeska polja vječne blaženosti biti će primljeni svi koji Ime Gospoda nose u srcu …. koji su na ovoj Zemlji vjerni Njegovom učenju i koji svoj križ strpljivo i bez gunđanja nose Spasitelju za ljubav. Za sve te Bog se žrtvao …. Njegov put patnje nije bio uzaludno hodan (samo) kad bi Ga Njegova zemaljska djeca slijedila i kad bi im bit Boga postala jasno osvještena …. Nepromišljeno životarenje u odnosu na vječnost je uzaludno proživljeno (vrijeme), samo neprestana strpljivost Gospoda, ljude koji ne žele spoznati čuva od brzog umiranja i daje im uvijek i uvijek iznova upute kako bi se sami predomislili i promjenili, i konačno uspjeli pronaći pravi put …. 

Oni koji su dobre volje, vrlo brzo mogu čuti glas Spasitelja i slijede Njegov poziv …. No tko se odvraća, dugo luta u mraku duha, sve dok i njemu jednog dana ne dođe spoznaja, ovdje na Zemlji ili u onostranom; no spoznaja u onostranom za njega je gotovo beskorisna u poređenju sa blagoslovima svjetla koje je čovjek već na Zemlji pronašao. Život bez svjetla na Zemlji, je duhovna smrt …. No vaš cilj treba biti vječni život …. Stoga tražite Boga i dajte da Njegova Riječ nađe ulaz u vaše srce, kako bi se pripremili i učinili dostojnima Vječnog Kraljevstva ….

AMEN

Spread the Truth