Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0346 (“I Riječ je tijelom postala…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0346, 23.-25. ožujak 1938.

„I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA …“

(Ivan 1:1, 4)

„I Riječ je tijelom postala …“ Počuj Riječi spasenja, i predaj ih svima koji su u potrazi, jer u utjelovljenju Gospoda i Spasitelja na Zemlji desilo se čudnovato …. nepojmljivo …. da se slava Božja našla u stvorenju čovjeku, kako bi svim stvorenjima na Zemlji i u Svemiru donijela svjetlo …. Jer, stanje ljudi bilo je vrlo zamračeno, svjetlo spoznaje u tu tamu više nije moglo prodrijeti …. Stoga je Sâm Bog stavio Svoju cijelu Božansku suštinu u vanjsku formu jednog čovjeka i dao svu Svoju puninu svjetlosti, kako bi rasvijetlio najveće zlo čovječanstva, mrak duha, i time duši čovjeka oslobodio put do Istinskog Života ….

Cijeli Svemir sa bezbrojnim živim stvorenjima, od najmanjega pa sve gore do najsavršenijeg duhovnog stvorenja, klanja se pred slavom Božjom …. Najuzvišenije i najsavršenije Božansko Biće sišlo je na Zemlju među Svoja stvorenja i živjelo je poput njih …. kao čovjek, podložno svim prirodnim zakonima …. I za Njegov životni put na Zemlji važile su iste odredbe koje vrijede i kod postojanja svakog drugog zemaljskog bića …. od rođenja pa do smrti .

Mladost ispunjena radom, potpuna nezahtjevnost i bogobojazni odgoj od strane bogobojaznih roditelja, tjelesnog čovjeka su izgradili na takav način, da čim se Božanski Duh sjedinio s tim vanjskim čovjekom i Bog se u  cijeloj Svojoj punini svjetlosti nastanio u tom ljudskom tijelu koje je po Njegovoj Volji postalo savršeno (Kološanima 1:9; 2:9)…. Tad je Božanstvo na Zemlji djelovalo na blagoslov čovječanstva …. za prosvjetljenje njegova duha. Nikakva značajna vanjska razlika nije postojala između Njega i Njegovih učenika …. On nije bio ljudski na prijestolju iznad njih kao kralj, nego je živio kao brat među braćom. No Njegov Božanski Duh sve je oko Njega ispunjavao Svjetlom i Ljubavlju.

Božanski Duh obuhvaća cijeli Svemir (Sve) …. No u Svom nestvorenom praobliku On od ljudi nije bio prepoznat. Koliko god da je duša bila voljna, nije bila u stanju približiti si pojam Boga …. Nastalo je nerješivo pitanje koje je nadilazilo sve ljudsko razmišljanje …. I kako bi se riješilo to pitanje …. kako bi taj pojam bio za ljude prihvatljivije oblikovan, Vječno Božanstvo se utjelovilo …. Duh Boga …. pojam sveg’ postojanja i nastajanja …. polazište svake stvaralačke misli …. Vječno Svjetlo …. Riječ …. u ljudskom ‘omotaču’ na Zemlji …. i Riječ je tijelom postala ….

Oooo, beskrajno obožavanje Tom Najsvetijemu Neba i Zemlje! Postajanje Boga čovjekom obuhvaća beskrajnu Ljubav prema svim stvorenjima Svemira …. Jer, niti jedno biće time nije ostalo nedotaknuto ….  Gdje god je Božanski Spasitelj kročio tijekom Svog života na Zemlji, tamo se otvarala Vječnost i rasprostirala je žarko svjetlo u srcima ljudi koji još nisu bili potpuno u vlasti tame.

Takvo djelo Božanske Dobrote i Milosti moralo je zasjajiti i izliti se preko duša onih koji su boravili u Njegovoj blizini. Ljude je moralo obliti kao blagotvorna kiša nakon višemjesečne suše, i prodisati je moralo sve, pošto više nije bilo u opasnosti da beznadno propada u požaru unutarnje muke ….. Za to kratko vrijeme bilo je uređeno da ljudi svih naroda dođu u Božju blizinu, jer učenje Krista započelo je tamo gdje je On boravio, no trebalo je biti rasprostranjeno diljem čitave Zemlje …. Čudnovati događaji redali su se, i Riječ Božja je zaživjela u srcima mnogih ljudi, jer im je Duh Božji dao snagu da spoznaju.

No kao što je zlo neprestano u borbi sa dobrim, isto tako je bila i neprestana borba između pripadnika starih učenja i onih čistog Učenja Isusa Krista …. I ta borba bila je dozvoljena kako bi se upotpunilo djelo Postajanja Čovjekom …..

AMEN

Spread the Truth