Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0345 (Blagoslov bolesti i patnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0345, 23 Ožujak 1938

BLAGOSLOV BOLESTI I PATNJE …

Moje drago dijete …. Blagoslovljen onaj koji svoju patnju uvijek podnosi sa strpljenjem, koji svoj križ voljno uzima na sebe i tko Mi je uvijek spreman služiti. Sa njega ću skinuti svaku patnju u kratkom roku. Pazite na vaše zdravlje tijela i duše, jer jedino tada možete u sebi nositi zdrav duh. Tjelesna patnja stvara poslušne ljude, ne želi li se deformirati duh, i kad razmišljate o sudbini koja vam donosi patnju, ne zaboravite nikada da je to sredstvo za iskorijenjivanje mana i slabosti u vama …. A i vi ste uvelike zaslužni za uzrok bolesti i tjelesnih smetnji …. Stoga se i sile tame unose s takvim sredstvima kako bi učinile da posrnete na vašem putu ka gore.

Želite li da vam patnja bude od koristi i prođe pored vas, njegujte strpljenje i podatnost. Patnja, koja čovjeka pročišćava i stavlja mu pečat podatnosti, od Mene je blagoslovljena. I zato ne upadajte u grešku da se bunite protiv nje, nego i za to zahvaljujte vašem nebeskom Ocu, jer je to opet jedna stepenica koja vas vodi naviše, k Njemu …. I opet će vam molitva donijeti olakšanje, ako je pravi trenutak. Jer, nikada vam Otac ne polaže križ koji bi bio pretežak za nositi, On zna što vam je potrebno, i  vodi vas putem patnje samo kako biste postali savršeni. Stoga slavite Oca u svu vječnost …

AMEN

Spread the Truth