Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0340 (Sumnja u Božanstvo Krista… Učenje Krista… Postajanje čovjekom)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0340, 20 Ožujak 1938

SUMNJA U BOŽANSTVO KRISTA … UČENJE KRISTA … POSTAJANJE ČOVJEKOM …


S punim povjerenjem stavi svoje srce pred noge Gospoda i Učitelja, kako bi ga blagoslovio …. Jedan trenutak svjetlosti vodi te u visinu i daje ti priliku da vidiš divotu Božju …. I ponovo putem bezbrojnih od Boga odaslanih glasnika među čovječanstvo stižu učenja, jer Gospod Isus Krist nalazi se među vama koji Mu želite služiti.

A vaša služba biti će da se u ispravnoj skrbi prihvatite dragih zemaljskih braće i sestara i da im objavite upute Gospoda, jer Njegova sveta Volja čini da se iz Ljubavi prema čovječanstvu među vama događaju velike stvari  …. I tko god slijedi Njegovu Riječ, biti će zvan Gospodnjim učenikom i isto će djelovati na Zemlji kao što je bio zadatak učenika za Isusova vremena na Zemlji. U vašim srcima živi još samo svjetsko-povjesni događaj Gospodnjeg života na Zemlji, a od Njegovog učenja ste se udaljili i više ne znate živjeti u onoj čistoći koju vam je Gospod naložio ako želite postati Njegovi sljedbenici …. Jer, za vas je to učenje izgubilo privlačnu silu, pošto vi u ovom vremenu više ne štujete Božanstvo u Izbavitelju čovječanstva, nego vidite samo čovjeka …. a učenje Kristovo kao djelo jednog takvoga ….

I to je ono što vas dijeli od Istine, što vas razdvaja od nebeskog Oca …. I sa tom vjerom teško da ćete postići to što vam jeste životni cilj …. Za vrijeme zemaljskog života vaš nazor ne bi bio od velike važnosti, no na ovoj Zemlji boravite samo privremeno, a onda slijedi stvarni život u onostranom, koji međutim za vas umjesto života može predstavljati smrt …. i morate istrajati u vjeri u Spasitelja kao Božjeg Sina, želite li ikada imati Vječni Život a ne propasti u vječnu smrt.

Al tad će vam opet posrednik ka nebeskom Ocu dati svu snagu, ako Ga kao takvoga želite priznati, i vaš će put biti lakši nego li bez ikakve pomoći od Njega, koji vas je izbavio iz najnižeg duga grijeha. Ako će vam vjera u Božjeg Sina jednom prirediti vječno Kraljevstvo, onda vam je djelovanje Isusa na Zemlji u svoj svojoj punini pokazalo put …. Jedino bezuvjetno smijete priznati Božanstvo Krista i morate si prisvojiti Njegova učenja i slijediti sve zapovjedi koje je Gospod i Spasitelj dao Svojim Vlastitima na Zemlji.

Pod utjecajem onih koji žele uništiti čisto Kristovo Učenje, ljudima je postalo sve teže prihvatiti učenja kao ono što jesu …. od Sâmoga Boga Gospoda narodu dani nalozi …. I sve više ljudi se udaljilo od Božanske Istine, sve su dalje za sobom ostavili učenja Božanskog Spasitelja i umjesto toga se okrenuli novim formama, koje međutim vjeru u čisto učenje Krista sve više rasklimavaju i koji su se na kraju izgubili u krivim učenjima ….

A danas se čovječanstvo suočava sa proizvodom koji vrlo često zastranjuje od Kristovog Božanskog učenja i stoga od čovječanstva sve lakše biva odbijano …. Tako se na koncu i u Božanstvo Gospoda sve više i više sumnja, pa Ga se čak i odlučno poriče …. I tako smo suočeni s vremenom u kojem će doći do žestoke borbe za duhovno dobro …. Za Istinu i svjetlo spoznaje …. Blago onome koji još ima težnju za približavanjem Istini …. Njemu će Ona doći u pravo vrijeme …. Ali koliko je onih koji po kratkom postupku odbacuju sve misli o duhovnom …. i uopće svaku misao koja se izdiže iznad zemaljskog svijeta ….

Koliko je onih kojima su takve misli teret koji ih samo otežava i stoga je bez razmišljanja odbačen …. Njima je divota Božja, Vječni Život, još beskrajno daleko …. I za njih Gospod čini da Njegovi glasnici prolaze zemaljskom dolinom …. kako bi svugdje protresli srca onih kojima Riječ Božja opet treba biti naviještena i za sva vremena svjedočili o Kristovom postanku čovjekom …. Božja Riječ iznova si treba prokrčiti put …. Niti jedan među ljudima ne treba u potpunom sljepilu ići kroz zemaljski život …. Treba im bar pokušati otvoriti oči, tako da onda ovisi o slobodnoj volji čovjeka koliko su nastojanja Božjih glasnika okrunjena uspjehom.  

U ovo doba posebno će tamo gdje se Gospod spusti da se svojevoljno uplete, biti njegovano duhovno stremljenje …. Njegove blagoslove osjećati će obilato onaj koji se voljno podredi Božjoj Volji i koji se uvijek preda(je) duhovnoj djelatnosti s namjerom da služi Gospodu. “Podučavajte slaboga”, kaže Gospod …. I tako će On u Ljubavi podučavati svakoga tko Mu podastre svoje duhovno siromaštvo …. I znanje jednog takvog djeteta će postajati sve veće, ako se uvijek predaje samo Spasitelju i neprestano je spremno prihvatiti Božanska učenja …. Jer, mudrac neće biti podučen, nego mudrost treba pritjeći djetetu Božjem koje bi ga u svrhu prave koristi za čovječanstvo primilo i dalje predalo.

Tako će se među vama ljudima proširiti učenje Gospoda, bez obzira želite li vi njega primiti ili ne …. Jer, posude za prijem spremne su i tako će i ostati, kako bi se na sadržaju mogao (o)krijepiti onaj tko čezne za okrepom. Volja Gospoda vlada čitavim svemirom …. O Njemu ovisi sve stvoreno, i potčinjeno će Mu biti svako stvorenje u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth