Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0339 (Duhovni rad i plaća… Zemaljski posao i plaća… Posao u onostranom)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0339, 20 Ožujak 1938

DUHOVNI RAD I PLAĆA … ZEMALJSKI POSAO I PLAĆA … POSAO U ONOSTRANOM …

Vidi dijete Moje, tisuće njih pokušava si načiniti jasnu sliku beskraja i zakona koji njime vladaju, i ne uspijevaju ju dokučiti, no jedan jedini trenutak može biti dovoljan kako bi im potpuno dao razjašnjenje o Božanskom upravljanju i djelovanju. I svi ljudi sami si mogu pripraviti taj trenutak, ako u svom životu pogled usmjere samo na to da odlučno streme ka savršenosti. Kad od duše otpadne ljudski omotač, zemaljsko tijelo, ona onda ugleda veliko čudesno Božje djelo sa najsvjetlijom jasnoćom i munjevito obuhvaća ono što ovdje na Zemlji čovjek nikako ne može prepoznati ….  I, težiti tom stanju savršenosti vaš je zemaljski cilj (Matej 5:48).

A ako se duhovnome želite skroz predati, time stvarate mogućnost da si za vašeg postojanja na Zemlji priskrbite uvide u duhovne razvoje događaja, koja (mogućnost) vam je opet korisna u duhovnom stvaranju i koja vas djelotvorno podupire u vašem duhovnom radu. Jer kad ste jednom prošli sfere koje su se činile kao da vas vežu lancima za Zemlju …. za materiju …. postajete lagani i slobodni, i vaš rad od sad će postati čisto duhovni; no Gospod vam polaže na srce i to da ne zaboravite i zemaljske obaveze, gdje god ste potrebni.

Jer kako prvo morate ispuniti vaše za Zemlju postavljene zadatke, isto tako će vas u onostranom dočekati posao Ljubavi, a osoba izvježbana u živahnom radu i tamo će se lako i savjesno podrediti Ljubavnim obavezama koje ju očekuju …. Na zemaljskom radu isprobavate vašu snagu, a Gospod vam daje Svoju podršku kako bi mogli izvršiti vaš zadatak, i obratite li Mu se u molitvi za Njegov blagoslov, On vam ga neće uskratiti …. I nikada ne smijete biti zaplašeni da bi vam moglo nedostajati snage za vašu djelatnost na Zemlji, ako i duhovno djelovanje obuzme vaše srce i duša se puna čežnje okreće ka gore ….

Najljepša plaća na Zemlji je svjesnost ispunjene obaveze na zemaljskom planu, a najslađa plaća neba za vaš duhovni rad, očekuje vas nakon isteka zemaljskog života …. Stoga dajte da se oboje razvija ….. Zemlja traži svoje, dokle god ste na njoj …. al’ sve će vam postati lako ako ne zaboravljate dušu i vašeg, za vas uvijek spremnog, Gospoda i Spasitelja, Koji svugdje, gdje god isprosite Njegovu pomoć, odlučno vrši utjecaj pomažući. Na Njegovoj Ljubavi ćete u svako doba naći snagu i okrepu ….

AMEN

Spread the Truth