Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0334 (Napadi zlih sila… “Sprovedi nas kroz kušnju…” (igra riječi u naslovu daje također) “Ne uvedi nas u kušnju…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0334, 16 Ožujak 1938

NAPADI ZLIH SILA…   ‘SPROVEDI NAS KROZ KUŠNJU…’

(igra riječi u naslovu daje također) ‘NE UVEDI NAS U KUŠNJU…’

  
Budi bez brige dijete Moje, bit će ti sve lakše i lakše osujećivati sile zla (tj. sprječavati njihove namjere), koje te još uvijek okružuju i koje neće posustati u svojoj borbi, no, što se usrdnije trudiš da si povezana sa Mnom, utoliko će neuspješniji biti pokušaji tih sila …. Kao što se svjetovni mudrac mora braniti od napadaja neprijatelja koji mu žele okrnjiti čast i zaslugu, tako je i čovjek koji teži duhovnoj Istini još mnogo više izložen neprijateljskim ‘smutnjama’, jer radi se o preotimanju (privođenju suprotnoj strani) duša, a kako bi se to postiglo, te sile ne biraju sredstva. 

Ako ste na Zemlji tako progonjeni od neprijateljske strane, onda vaša volja i vaša snaga mora biti izuzetno velika želite li pružiti otpor, jer znajte …. ako želite dospjeti do Mene, morate se boriti, inače ne možete primiti nagradu…. vječnu blaženost gdje Me možete vidjeti …. Da li vam je onda put tako težak ako znate da vas zato očekuje neizmjerna sreća? Prihvaćajte sve sa strpljenjem, ne dajte se uništiti ni zastrašiti …. ostanite u molitvi, i svaka kušnja proći će pored vas, i utoliko više osnaženi izlazite iz svake opasnosti. 

Moja volja je sada, i za vijeke vjekova, da mora pobijediti onaj koji u Meni vidi svoj cilj …. jer, da li ću Ja dopustiti da propadne dijete koje prema Meni pruža ruke i koje želi k Meni? …. Zemlja je dolina muke, ona je za vas stvorena da na njoj postignete ono što vam je sudbina…. i tako i svim zlim silama mora biti dana mogućnost da se za vas bore, tako da na tome okuša(va)te vašu snagu, jer inače ne možete doći do onoga što vam je predviđeno kao krajnji cilj. 

Međutim, u svakoj nevolji duše dovoljan je zov nebeskom Ocu … molitva “Sprovedi nas kroz kušnju (Ne uvedi nas u kušnju) ….”, tako da će vaša volja da ne podlijegnete kušnji, biti uračunata kao ‘izvršeni’ otpor svemu što vas straši …. Budite uvijek svjesni toga da vas želja za spoznajom istinske Božanstvenosti izlaže kušnjama, u slučaju da se neprestano ne molite za Božju pomoć, a koja vam zasigurno neće biti uskraćena. Tako da obrati pažnju na sve svoje razmišljanje i postupke, da ne bi bili vođeni zlim utjecajima, da bi što čišće i dostojnije primila Moja Učenja. Moj blagoslov te prati.

AMEN

Spread the Truth