Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8693 (Učinak obmanjujućih učenja u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8693, 5 Prosinac 1963

UČINAK OBMANJUJUĆIH UČENJA U ONOSTRANOM…

Još mnogo više pogrešaka će trebati biti ispravljeno od strane Mene ako će ljudska bića živjeti u Istini. Ljudske misli su u potpunosti zavedene, jedno obmanjujuće učenje vodi do mnogih drugih obmanjujućih učenja, i ljudi im ne mogu izbjeći, oni reprezentiraju istinu koja im je bila dana od strane ljudi koji sami nisu imali Istinu budući je njihov duh bio neprosvijetljen. I bezbrojne duše ulaze u duhovno kraljevstvo u ovom stanju bez svjetla. Čak i onda oni još brane njihove doktrine i ne mogu biti uvjereni da je njihovo razmišljanje bilo pogrešno, i ostati će pogrešno sve dok ne prihvate svjetlo koje za njih sija također u onostranom, ali koje trebaju prihvatiti njihovom vlastitom slobodnom vooljom. Borba između svjetla i tame bijesni čak u kraljevstvu onostranog, jer opet i iznova svjetlosna bića pokušavaju zapaliti svjetlo za one mračnog duha, ali njihovo nastojanje je često uzaludno budući duše prianjaju čvrsto uz njihova kriva shvaćanja. A ipak, potonji ne mogu razumjeti zašto ne doživljavaju blaženstvo premda vjeruju kako su napravili sve na Zemlji kako bi ga stekli.

I sve dok oni ne razumiju da je Moja volja u stvari drugačija od onog što im je bilo rečeno na Zemlji… sve dok oni ne shvate nevažnost onog što je od njih bilo zahtijevano… sve dok ne prepoznaju da Sam Ja postavio pred ljude druge zahtjeve od onih da udovoljavaju crkvenim običajima i izvanjskim prikazima, da Ja jedino očekujem Ljubav od ljudi i jedino procjenjujem osobu u skladu sa njegovim stupnjem Ljubavi i da će njegovo blaženstvo ovisiti o njegovom stupnju Ljubavi… duše neće doživjeti jednu zavidnu sudbinu, pa čak ako i ne venu u najdubljoj tami.

Ali one se prepiru i ne shvaćaju stanje njihove bijede, doista, one često sebe prekoravaju što nisu dovoljno ispunili ceremonije i od strane ljudi donešene zapovijedi, i kao rezultat nije im još dan dopust ući u blaženstvo. Ono bi moglo biti njihovo u vrlo kratko vrijeme samo ako bi prihvatili učenja svjetlosnih bića ili prihvatili malo svjetlo gdje je zraka svjetla prenešena do Zemlje, gdje je najčišća Istina razdijeljena i pohlepno prihvaćena od svih izgladnjelih duša… Ali one su isto tako tvrdoglave u kraljevstvu onostranog kako su bile na Zemlji i odbacuju sve što se ne slaže sa njihovim mišljenjem, i protivnik ima i dalje ogromnu moć nad ovim fanaticima…

Jer čak u kraljevstvu onostranog oni podbacuju pomoći jedni drugima što bi povećalo njihov stupanj Ljubavi i umanjilo njihovo odbacivanje svjetla… Oni ne mogu napraviti nikakav napredak u duhovnom kraljevstvu budući je Ljubav snaga koja pomaže duši uspeti se također i u duhovnom kraljevstvu. Ali Ljubav je također svjetlost, i čak u kraljevstvu onostranog oni mogu ljubiti jedni druge, jer u stanju lišenom blaženstva postoje i dalje nedaća i bijeda, i jedna duša će uvijek biti sposobna pomoći drugoj… Onda će dušine misli postati uvijek više prosvijetljene, one (duše) će zapitkivati jedna drugu i zasigurno će primiti odgovor… Ali Ljubav uvijek dolazi prva, i velika zabluda ovih duša počiva u činjenici da su one zamijenile Ljubav onime što je ljudska glupost uzdignula u ‘božansku doktrinu’… one su uvijek najprije udovoljavale ljudskim zahtjevima i zanemarivali Božanske zahtjeve… I njihovo stanje se neće nikada promijeniti ukoliko oni Ljubav ne stave na prvo mjesto i, zbog njihove Ljubavlju ispunjene volje da pomognu drugim dušama, počnu prepoznavati Čistu Istinu, koja će im onda dati neograničeno blaženstvo…

To je zbog ovog razloga da će svako ljudsko biće, čije misli su bile obmanute na Zemlji ali čija su volja da ljubi i poduzme akciju dosegli visoki stupanj, iznenada shvatiti Istinu u kraljevstvu onostranog i spremno će napustiti kriva shvaćanja. On će nastojati prenijeti njegovo znanje drugim dušama budući prepoznaje golemu štetu prouzročenu od strane pogreške i budući ga njegova Ljubav nagoni da pomogne iskorijeniti duhovnu sljepoću. Njegov utjecaj može biti izvanredno koristan budući je na Zemlji imao isto mišljenje koje on sada može opravdano prikazati kao pogrešno, i prema tome biti uspješan sa dušama samo ako ga poslušaju. Pogreška je najgori otrov za ljudske duše i borba svjetla protiv tame će se prema tome nastaviti nemilosrdno, i jednog dana će svjetlo sigurno pobijediti… Ljudsko biće je, međutim, slobodno odabrati između svjetla i tame, on neće biti prisiljen i može donijeti slobodnu odluku… ali sve će biti učinjeno da se učini svjesnim Istine dok je još na Zemlij. Ali svjetlosna bića ne umanjuju njihove napore čak i u onostranom, jer jedino duša koja poznaje Istinu može postati blažena. 

AMEN

Spread the Truth